Nya pensionsavtalet undertecknat av Läkarförbundet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läkarförbundet ingår nu i pensionsöverenskommelsen
 
SKR och Sobona har nu undertecknat det nya pensionsavtalet AKAP-KR även med Läkarförbundet. Samtliga fackliga organisationer i välfärdssektorn omfattas nu av pensionsöverenskommelsen. 
Nya pensionsavtalet undertecknat av Läkarförbundet
 
Ny rapport om skolans kompetensbehov
 
En ny rapport från SKR pekar på att möjligheten att rekrytera lärare och annan pedagogisk personal skiljer sig stort mellan och inom kommuner.
− Det finns inte enbart en bild av lärarbristen. Demografi, lokal arbetsmarknad, pensionsavgångar, geografiskt läge och närhet till lärosäte är alla faktorer som påverkar behovet av lärare och möjligheten för kommunerna att möta detta behov. Insatser för att stärka likvärdigheten behöver därför se olika ut. Det säger Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknadsfrågor på SKR.
Skilda förutsättningar för skolans kompetensbehov
 
Så stärker vi vårdens tillgänglighet och kvalitet
 
I debatten om svensk hälso- och sjukvård fastnar samtalen ofta vid antalet vårdsängar. För att förbättra vårdens tillgänglighet behöver vi komma vidare i diskussionen. Det handlar i grunden inte bara om antalet sjukhussängar, utan om hur och var patienten vårdas bäst.
Det skriver Staffan Isling, VD på SKR.
VD-krönika om vårdens tillgänglighet
 
Heltidsresan
 
 
Webbsändning om förändringarbete (från 12 maj)
SKR och Kommunal genomförde en partsgemensam webbkonferens med fokus på övergången från deltidsarbete till heltidsarbete i maj. Programmet består av lärande exempel och föredrag från centrala parter.
Heltidskonferens 12 maj
 
Äldreomsorgslyftet
 
 
Äldreomsorgslyftet - har du koll på redovisningen?
Då Äldreomsorgslyftet numera är en del av Sveriges återhämtningsplan och finansieras av medel från EU sker återrapportering på annat sätt. Därför är det viktigt att kommuner som använt Äldreomsorgslyftet vet hur redovisningen går till.
 
SKR i Almedalen
 
 
SKR anordnar två seminarier under Almedalsveckan;

Hur ska Sverige stärka det civila försvaret?
Måndag 4 juli 09.00-09.45

Vem vågar vara politiker?
Tisdag 5 juli kl 13.00-13.45

SKR i Almedalen 2022
 
Kompetensutveckling
 
 
Den demografiska utmaningen 
(26 augusti)
Välkommen till en webbsänd konferensdag om en tilltagande utmaning för välfärden - den demografiska utmaningen. Fokus under dagen är på kommunernas socialtjänst och närliggande områden.
Jag vill anmäla mig
 
Kompetensbaserad rekrytering
SKR och Adda Kompetens har i samarbete med Malin Lindelöw tagit fram en utbildning i Kompetensbaserad rekrytering som riktar sig till HR och chefer som arbetar med rekrytering.
Jag vill anmäla mig
 
Lästips!
 
 
Skadestatistik (Afa Försäkring)
De allvarliga arbetsolyckorna minskade 2020 efter att ha ökat något 2019. Den långvariga sjukfrånvaron fortsatte att minska för både kvinnor och män inom såväl kommuner och regioner som i den privata sektorn. Ta del av Afa Försäkrings färska statistikrapport.
Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2022
 
Redaktör
Dena Akaber
dena.akaber@skr.se

Tidigare nyhetsbrev
SKR Arbetsgivarfrågor
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00