Ekodesign-förslaget kan bli en gamechanger
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Ett steg närmare i förpackningsfrågan
 
Det första formella steget mot ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall från hushåll är nu taget. Riksdagen har bifallit regeringens proposition som innehåller vissa bemyndiganden som är nödvändiga för att regeringen ska kunna gå vidare med det förslag till förordning som tidigare remissbehandlats.  

– Detta är ett efterlängtat beslut, som vi och producenterna tillsammans arbetat för att få på plats, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.
 
Som anställd hos någon av Avfall Sveriges medlemmar
kan du prenumerera på nyhetsbrevet HELT GRATIS. 
Maila till info@avfallsverige.se
Ekodesignförslaget kan bli en gamechanger
 
Avfall Sverige hyllar EU:s förslag till ekodesignförordning i sitt remissvar. Det har alla förutsättningar att revolutionera såväl produktion som konsumtion, menar vd Tony Clark.

Läs mer
Säkerhet och utredning ska stoppa brotten
 
Det ska bli möjligt att kräva ekonomisk säkerhet för vissa verksamheter. Vidare ska en utredning se över miljöstraffrätten med särskilt fokus på den organiserade brottsligheten. Avfall Sverige välkomnar besluten.

Läs mer
Ingen jämlikhet för EU:s förbränning
 
EU-parlamentet har röstat ner förslaget att alla anläggningar för energiåtervinning av avfall ska inkluderas i handeln med utsläppsrätter. Idag är det bara Sverige, Danmark och Litauen som valt att låta sina anläggningar inkluderas i handeln med utsläppsrätter.

Läs mer
Vi förstärker delegation för cirkulär ekonomi
 
Regeringen har förordnat Avfall Sveriges vd, Tony Clark, att ingå i delegationen för cirkulär ekonomi.
– Jag är mycket hedrad över att få uppdraget att ingå i delegationen. Övergången till en cirkulär ekonomi är en av de viktigaste frågorna i dag, säger Tony Clark.

Läs mer
Prima avfallsuppsatser prisades vid årsmötet
 
Tre examensarbeten tilldelades Avfall Sveriges stipendium 2022. Examensarbetena är skrivna av Lorentz Brännström, Changyu Qian och Rodem Uca samt Amalia Björklund och Maja Lindborg. Stipendierna delades ut i samband med Avfall Sveriges årsmöte.

Läs mer
Han ges topposition i Europas avfallsförening
 
Tony Clark, vd Avfall Sverige, har blivit utsedd till vice ordförande i Municipal Waste Europe, MWE, den europeiska föreningen för nationella, kommunala avfallsorganisationer.
– Jag är glad och hedrad över förtroendet, säger Tony Clark.

Läs mer
REPowerEU visar på behovet av biogas
 
EU:s strategi för billigare, säkrare och mer hållbar energi, REPowerEU, lyfter fram biogas som en lösning att satsa på. Nu återstår för Sverige att övertyga EU-kommissionen om att inte slå undan benen för det nyligen beslutade svenska biogasstödet.

Läs mer i digitala utgåvan av Avfall och Miljö
Vår egen röst i Bryssel
 
Avfall Sverige har anställt Maria Ulfvarson Dahlman, som på plats i EU:s korridorer ska skapa direktkontakt med beslutsfattare och sprida kunskap om svensk avfallshantering till andra centrala aktörer.
– EU är otroligt stort och det finns så många röster. Du måste hitta vänner. Det är så man lyckas med påverkansarbete, säger Maria.

Läs mer
Avfall Sveriges nya deponiexpert
 
Fredrika Stranne är ny rådgivare på Avfall Sverige med ansvar för avfallsanläggningar. Med henne får Avfall Sverige en miljövetare med erfarenhet från såväl Händelöverket som Sysav. Hon har varit engagerad i Avfall Sveriges nätverk för deponigas och lakvatten.

Läs mer
UNDP Stockholm+50 – dokumentation
 
Nu finns en längre summering av Avfall Sveriges seminarium i samand med den globala miljökonferensen. Noll deponering är ett ambitiöst mål, men nåbart genom samarbete, innovation, partnerskap och gott ledarskap från de som redan har lösningarna.

Läs mer
Digital hantering av byggavfall
 
Lindholmen Science Park bjuder in till ett seminarium om digitalisering inom bygg- och fastighetsbranschen. Avfall Sverige deltar för att prata om hur tydlig dokumentation bidrar till att motverka illegal avfallshantering.
När: 22 juni kl 8–12.30

Läs mer
Kvalitetssäkra er kompetensförsörjning
 
Nu har du chans att lära mer om branschvalidering inom avfallshantering och återvinning. Sobona bjuder in alla som jobbar med kompetensförsörjning till konferens. Avfall Sverige deltar genom vd Tony Clark.
När: 25 augusti kl 9.30–12

Läs mer och anmäl dig
 
Avfallshantering lockar organiserad brottslighet
 
– Energiåtervinning är väldigt viktigt för behandling av avfall, då den tar bort gifter samtidigt som den producerar fjärrvärme och el, men vi ser en risk på sikt att de höga kostnaderna gör det allt svårare att investera i energiåtervinningskapacitet, säger Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige.  Läs hela artikeln i Second Opinion
 
Sveriges "mirakel": Endast 1% på soptippen
 
– För många andra länder i Europa innebär det en möjlighet både för att ersätta rysk gas och för att fasa ut deponi, säger Klas Svensson, rådgivare på Avfall Sverige, angående energiåtervinningens roll.  Läs hela artikeln hos Athetic Radio
Deltömning av slam med ett fack granskad
 
Deltömning av slamavskiljare med enfacksbil kan vara en effektiv lösning, i synnerhet då det är långa avstånd till avlämningsplatsen.
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Grundkurs inom energiåtervinning
 
När: 26–28 september
Var: Malmö

Här ges erfarenhetsutbyte och en ökad förståelse om hur du kan minska miljöpåverkan, öka vinsten från er panna och påverka säkerhetskulturen på din arbetsplats. Kursen vänder sig till personal inom drift, underhåll, miljö, arbetsmiljö, bränsle, kvalitet eller administration och kommunikation.

Läs mer och anmäl intresse
Nordic Biogas Conference
 
När: 4–5 oktober
Var: Linköping

Ett tillfället för biogasintresserade från hela världen att samlas för att ta del av den nordiska modellen för biogasproduktion. Bland talarna finns ledande experter från industrin, organisationer och akademin.

Läs mer och anmäl dig
 
Branschen rekryterar
 
 
Renhållningen Kristianstad: kommunikatör
 
Ansök senast 8 juli Läs mer
 
Täby kommun: två avfallsplanerare
 
Ansök senast 14 augusti  Läs mer