Play movie
Det njutningsfulla lärandet
 
Barn och ungdomsskolan är obligatorisk och lärande i arbetslivet har blivit ett krav, men då du blir pensionär finns inget tryck på att delta i utbildning och kurser. Ändå är det då som lusten och viljan att lära sig verkar blomma ut. För det är en stor del av pensionärerna som engagerar sig i lärande, inte minst inom folkbildningen. De säger att de mår bättre, blir klokare och kan bidra mer till samhället. Och vad kan vi som ännu inte är pensionärer då lära oss av detta? Jo, att lärande sker bäst när det är fritt och lekfullt. Lärande är nyttigast när det inte strävar efter kortsiktiga nyttor.
 
Cecilia Bjursell 
Centrumledare Encell
 
   
Seniorer är viktiga för folkbildningen – och folkbildningen är viktig för dem. Men vad har äldre personer för nytta av det de lär sig på utbildningarna? Den frågan är delvis fel ställd, säger Magnus Schoult, doktorand inom forskarskolan Successful Ageing vid Örebro universitet.
 
 
   
Yukiko Sawano är professor vid University of the Sacred Heart i Tokyo. Under några månader har vi förmånen att ha henne som gästforskare hos oss i Jönköping, något som vi är mycket glada för.
– Det här är ett centrum för livslångt lärande, så som en forskare inom livslångt lärande tänkte jag att jag borde komma hit, säger hon.
Yukiko berättar bland annat om arbetet med att ställa om det japanska samhället mot ett mer livslångt lärande, och att hantera den allt större andelen äldre, som dessutom lever allt längre. När hon får frågan om vad som skiljer sig mest mellan det svenska systemet för livslångt lärande och det japanska har hon svaret klart. 
 
   
Boken Äldres lärande – utblickar och insikter är skriven av forskare vid Jönköping University, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Örebro universitet och Region Jönköpings län. Den ger en bra överblick över kunskapläget i dag, och är ett sätt att ta avstamp framåt i forskningen. 
Med sina 17 kapitel ger den ett brett perspektiv på lärande sent i livet, med en rad olika ingångar till ämnet. Här nedanför berättar några av forskarna om sina kapitel och forskningen bakom dem.
Cecilia Bjursell, professor vid Jönköping University och centumledare för Encell, och Malgorzata Malec Rawinski, docent vid Stockholms universitet, är redaktörer för boken Äldres lärande - utblickar och insikter. Här berättar de om hur antologin blev till, vad den har bidragit med och vad som är på gång framöver.
Play moviePlay moviePlay movie
Play moviePlay moviePlay movie
Play moviePlay moviePlay movie
 
   
Cecilia Bjursell har, med anledning av boken Äldres lärande, varit inbjuden till podden Lära från lärda. I avsnittet tar hon bland annat upp vad som kännetecknar äldres lärande, vilka det är som ägnar sig åt lärande på äldre dagar och i vilka sammanhang det sker. De pratar även om vad lärande på äldre dagar får för positiva effekter. Lyssna och få en kortversion av boken.

Varje avsnitt av Lära från lärda handlar om en ny fackbok och dess författare intervjuas av Fredrik Hillerborg.
 
   
 
   
 
   
Samhället står idag inför en kritisk situation då det gäller kunskapsnivåer och kompetensförsörjning. Detta är en nyckelfråga för landets fortsatta utveckling, tillväxt och därmed möjlighet att säkerställa välfärdssamhället. Förmågan att hela tiden fortsätta utvecklas och lära sig är centralt för både individens och samhällets tillväxt.

Varje år utlyser vi på Encell en tävling riktad till studenter som skriver sin uppsats på svenska högskolor och universitet, de bästa uppsatserna belönas med 10 000 kronor. Läs mer och tipsa studenter som kan söka!
 
   
Tips på konferenser:
 
ESREA Triannial Conference, September 29- October 2, Milano
Adult education research and interventions are now asked to mobilise their best energies, knowledge, and creativity to interrogate the many controversial, non-linear effects of the ongoing ecological, economic, social changes, and to offer plausible and sustainable answers.

Education and Learning of Older Adults – Individual, Local, and Global Perspectives, 3-5 November, Bragança
12th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA). The possibility of reconciling individual, local, and global perspectives in the field of older adult learning and education is the starting point for debate and can be an opportunity to (re)build knowledge in the scientific community, prioritizing the well-being of older people.

Nationell konferens om folkbildningsforskning, 8-9 november, Jönköping
Mimers forskarkonferens 2022 kommer att genomföras den 8–9 november i Jönköping och i samarbete med Encell. Temat för årets konferens är livslångt lärande och folkbildning.

Ytterligare konferenser finns här.