Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nyheter från modellkommunerna
 
 
Ny app ger mer tid till vårdtagare och minskat svinn
Sjuksköterskor som arbetar i Uddevalla kommun kan snart hålla koll på vad som finns i sjukvårdsförråden med hjälp av en app. Mer tid till vårdtagare och minskat svinn av omläggningsmaterial är två av fördelarna.
App från Uddevalla kommun
 
Nyheter från myndigheter och andra organisationer
 
 
Socialstyrelsens rapport: E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2022
Socialstyrelsen publicerar varje år en rapport som bygger på en enkät till kommunerna om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik. Alla kommuner som under 2022 fått stimulansmedel för utveckling av välfärdsteknik i äldreomsorgen har besvarat enkäten. I årets rapport ingår en uppföljning av de stimulansmedel som regeringen gett för att förbättra kommunernas förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering. Dessutom ingår en kartläggning av invånarnas tillgång till kommunala e-tjänster.
 
 
 
Evenemang
 
 
27 juli
Sommartips om informationssäkerhet!
Anne-Marie Eklund Löwinder, expert inom informationssäkerhet, medverkade på Kompetenscenters seminarium om informationssäkerhet den 6 april. Om du missade henne då har du nu chansen att lyssna till henne som sommarpratare.
Sommar i P1 med Anne-Marie Eklund Löwinder
 
31 augusti 2022 kl. 10.30-11.30
Effektivt utbyte av information och data inom äldreomsorgen
Hur kan du och din kommun bidra till utbyte av information på ett smartare sätt? På seminariet ges exempel på standarder som förenklar arbetet med dokumentation och uppföljning inom äldreomsorgen.
Sista anmälningsdag 29 augusti
 
Se seminariet i efterhand
Varför automatisering och till vilken nytta?
Ett inspelat seminarium där några av modellkommunerna delar med sig av erfarenheter och tankar om nyttorna med automatisering ur olika perspektiv.
Automatisering till vilken nytta
 
Se seminariet i efterhand
Genomförda digitala studiebesök
För att se de genomförda digitala studiebesöken, kontakta vft@skr.se.
 
Save the date 
29 sep kl. 13.00 – 15.00 Workshop för erfarenhetsdelning om välfärdsteknik, tema samverkan.

19 okt Kl. 13.00 – 16.00
Seminarium om informationssäkerhet för socialtjänsten.
 
Save the date 
Digitala studiebesök

27 okt kl. 13.30 – 14.30
Luleå
8 nov kl. 13.00 – 14.00
Kristianstad
16 nov kl. 14.00 – 15.00
Södertälje
24 nov kl. 13.30 – 14.30
Region Gotland
8 dec 13:30-14:30
Östersund
 
Save the date 
1 december 2022
Lyckas med Välfärdsteknik
Kompetenscenters treåriga projekt avslutas sista december. SKR Kompetenscenter välfärdsteknik arrangerar därför en digital konferens med inspirerande föreläsare, erfarenheter från projektet och om vad som händer efter 2022. Reservera dagen i kalendern redan nu!
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej! 
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
Prenumeration Nyhetsbrev Kompetenscenter välfärdsteknik
Skicka e-post till redaktören eller helpdesk om du vill berätta vad du tycker om nyhetsbrevet.
 
Redaktör
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se