Fondkommentar maj: Fortsatt ränte- och inflationsoro skapar lågtryck på börserna
 

Under inledningen av maj sjönk börsen kraftigt och på bara 6 handelsdagar tappade breda stockholmsindex hela 9 procent. Lyckligtvis återhämtade det sig nästan lika snabbt och när månaden stängdes var det på minus 1,5 procent. Globalindexet MSCI World hade en lugnare resa och var som mest ned 4 procent och stängde månaden på noll.

Under månaden har det fortsatt handlat mycket om inflation och räntor. En stor del av börsnedgångarna i början på månaden berodde på att just inflationen fortsatt att stiga i Europa. För att motverka inflation använder centralbankerna räntan som styrmedel för att motarbeta inflationen. ECB som fortfarande har kvar styrräntan på 0 procent ser ut att höja till 0,25 procent i juli, och sedan lutar det åt ytterligare en höjning med 0,25 - 0,50 procentenheter till i september.

Riksbanken publicerade ett pressmeddelande efter presskonferensen kring den finansiella stabiliteten i slutet av månaden. I pressmeddelandet skriver man att inflationen stigit snabbt vilket bland annat beror på problem i globala leveranskedjor och kriget i Ukraina. Riksbanken ser även hushållens skulder som en stor risk då bostadspriserna under lång tid ökat snabbare än lönerna, och i och med att räntorna stiger kraftigt så är risken stor att hushållens konsumtion minskar i takt med att ränteutgifterna ökar. Man tar även upp cyberhotet som ett av de största hoten och menar att risken ökat sedan Rysslands invasion av Ukraina. Sist men inte minst påpekar Riksbanken att vi snabbt måste minska användningen av fossila bränslen och att det är viktigt att den finansiella sektorn bidrar till omställningen mot förnybara energikällor.

Läs hela fondkommentaren
 
 
Aktiva Fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva Fondportföljer senaste månaden:

Aktiv Defensiv: -0,80 %
Defensiv mixindex: +0,02 %

Aktiv Balanserad: -0,15 %
Balanserad mixindex: +0,03 %

Aktiv Offensiv: +0,43 %
MSCI World: -0,02 %

Aktiv Tillväxt: -0,46 %
MSCI EM: +0,34 %


(Siffror per 31/5, 30 dagar bakåt, innan avgifter)
 
 
 
Bästa fonderna
Månadens bästa aktiefond
BNP Paribas Energy Transition C C +19,51 %
 
Månadens bästa hedgefond
Adrigo Small & Midcap L/S +13,56 %
 
Månadens bästa räntefond
Oddo BHF Avenir Europe CR-SEK H +5,86 %

Avkastning per 2022-06-13, 30 dagar bakåt
Se våra topplistor här
 
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.