Nyhetsbrev nr.9 år 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Sommar på gång!
Nu närmar vi oss semestertider och välbehövlig avkoppling från arbete.

Här kommer några nyheter från oss bland annat är två nya avsnitt av Demokratiresan publicerade, och det kommer ett till innan midsommar.

Vi har också en nyhet om vårt nya digitala verktyg för risk- och konfliktanalys som vi hoppas ni vill pröva, se mer info nedan.

Även i år har vi två kommuner nominerade för OIDP:s utmärkelse  "Best Practice Award for Citizen Participation" på OIDP:s hemsida kan ni rösta på dem eller andra förslag från hela världen.
 

Vi tar gärna emot tips på nyheter från er, kontakta i första hand: anders.nordh@skr.se 

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Malin Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Demokratiresan en podcast från SKR
#72 Verktyg för risk- och konfliktanalys
I avsnittet berättar vi om ett verktyg som, SKR tillsammans med ett nätverk av kommuner och regioner, har utvecklat för att på ett tidigt stadium identifiera frågor, ärenden eller förändringsprocesser som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning.
Medverkande: Anna-Lena Pogulis, SKR
Programledare: Anders Nordh, SKR
Tid: 21:44

Länk till avnsitt 72

#73 God samhällsstyrning lönar sig
I avsnittet möter du forskaren Rasmus Broms som i sin forskning konstaterat att väljare bryr sig om institutionell kvalitet och god samhällsstyrning när de går och röstar, och att den kommunala revisionen är viktig i det större arbetet med ansvarsutkrävande och institutionell kvalitet.
Medverkande: Rasmus Broms, docent i Statsvetenskap vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, och Anna Eklöf, utvecklingsledare SKR
Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 27:54
 
Länk till avnsitt 73
 
SKR: Nytt digitalt verktyg, Risk- och konfliktanalys, Riskguiden
Riskguiden är en digital tjänst för risk- och konfliktanalys i ett förebyggande skede. Verktyget ger ett systematiskt stöd för en risk- och konfliktbedömning i tre steg. En tidig riskbedömning, när processen planeras ger större möjligheter att vidta åtgärder och anpassa processen.
 
 
Borkyrka: Tillsammans gör vi Fittja bättre!
Här kan du se de förslag som medborgare i Fittja lämnat in till Botkyrkadialogen. Läs vad de innehåller, och följ förslagen för att se vilka som blir till verklighet!

Läs mer på Botkyrkas hemsida
 
Helsingborg: Invånarråd
Invånarråd är ett forum där invånare i Helsingborg får möjlighet att prata om framtidens Helsingborg tillsammans med andra invånare och några av stadens förtroendevalda. Invånarråden är en del H22, Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad,

Läs mer på Helsingborgs hemsida
 
 
Lund: Medborgarbudget Veberöd
I Lunds kommun pågår en medborgarbudget i fem geografiska områden, ett av dessa är Veberöd. 

Det har kommit in massor av bra förslag till Veberöd. Nu är det upp till dig att rösta på det förslag som du tycker är bäst.
 
Här kan du se hur Lunds kommun presenterar sitt arbete med medborgarbudget och var i processen de är just nu.
 
Mer information på Lunds hemsida
 
OIDP: Internationell utmärkelse - stöd förslag från Sverige
Nu kan alla som vill vara med i utvärderingen av förslag som är med IOPDs utmärkelse "Best Practice Award for Citizen Participation"!

Gå gärna in och stöd Örnsköldsvik och Trelleborg samt kika på de andra bra exemplen! För att rösten skall räknas måste fem förslag väljas ut.
 
People Powered: Innovation for Democracy Cafe: Digital Participation
The Friedrich Naumann Foundation for Freedom is launching the “Innovation for Democracy Café“! In a series of digital events, it is showcasing best practices for using digital technology and other innovative approaches to foster freedom, democracy and human rights.
  • CEST 10:00-11:30am, via webex
More information at PeoplePoweerds website
 
Scotland: The Participatory Budgeting Conference 2022
Join us for this participative, hybrid conference to explore how Scotland is embedding participatory budgeting (PB) as one of the key ways to energise and develop participation in our democracy.

More information about PB Conference in Glasgow
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
 
Europeiska regionkommittén: På tiden att EU närmar sig medborgarna
Det är viktigt att det lokala och regionala perspektivet får ta plats i EU, skriver Apostolos Tzizikostas, Europeiska regionkommitténs ordförande, och Jelena Drenjanin, SKR, på DS debatt.

Läs mer på SKR:s hemsida
 
Finland, Kommunförbundet: Handbok om medborgarpaneler i kommunerna
Kommunen är den arena för demokratiskt beslutsfattande som finns allra närmast medborgarna. I kommunerna fattas beslut som direkt berör invå­narnas vardag. Kommuninvånarnas intresse för den kommunala demokratin har ändå avtagit. Antalet kandidater i kommunalvalet och valdeltagandet har nämligen under lång tid minskat.

Kan kommuninvånarnas direkta deltagande i beslutsfattandet stimulera den kommunala demokratin?

Ladda ner handboken här som PDF
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se