Mats Bojestig: utveckling och samarbete går hand i hand
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
 
Utveckling och samarbete går hand i hand
 
Mats Bojestig
Utvecklingen går framåt! Efter ett gediget arbete med en långsiktig utvecklingsplan, rekommenderas nu regionerna att anta en övergripande gemensam inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Fokus är implementering och lokalt införande.

Rekommendationen och allt arbete bakom är ett kvitto på att vi är många som ser möjligheterna i vad vi kan skapa när vi samarbetar kring dessa viktiga frågor. Att det fungerar vet vi redan, nationella kunskapsstöd införs och används i patientmöten för att säkra bästa tillgängliga kunskap, även om vi har en bit kvar.

Glad sommar!

Mats Bojestig, ordförande
Styrgruppen för nationellt system för
kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Läs hela Bojestigs krönika
 
SKR rekommenderar fortsatt utveckling av systemet för kunskapsstyrning
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar alla regioner att anta en övergripande gemensam inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Fokus är implementering och lokalt införande.
Rekommendationen på skr.se
 
Stärkt partnerskap mellan Regioner i samverkan och myndigheter
 
Ett antal myndigheter, bland annat Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, samarbetar sedan 2018 med Regioner i samverkan i ett så kallat partnerskap. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Nu ska det arbetet stärkas, bland annat med att göra en gemensam verksamhetsplanering. Även roller och ansvar mellan parterna ska förtydligas.
Partnerskap med fokus på att tydliggöra roller och ansvar
 
Kommande remisser
 
Under sommaren finns inga aktuella remisser, men den 15 september är det dags för en ny omgång. Du vet väl att du kan prenumerera på remissutskicken? På vår webbsida kan du registrera dig för att få e-postmeddelande om nya remisser.

Dessa kunskapsstöd inom respektive område planeras gå ut på remiss i september. Listan är preliminär och kan alltså ändras.
 • Lung- och allergisjukdomar:
  Matallergi samt obstruktiv sömnapné hos vuxna (vårdförlopp)
 • Hud- och könssjukdomar:
  Svårläkta sår (vårdförlopp och vårdprogram)
 • Barn och ungdomars hälsa:
  Långvarig smärta hos barn (vårdprogram)
 • Ögonsjukdomar:
  Opticus neurit, infektiösa keratiter samt remiss efter synprövning, 4 år, BHV (vårdriktlinjer)
Remisser
 
Evenemang
 
 
20–22 juni: Internationell konferens om hälsa, vård och omsorg (IHI)
Vård- och omsorgskonferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare i Göteborg, med 70 programpunkter och 110 föreläsare.
Mer om IHI på skr.se

27 september: Vårdförlopp schizofreni
Lanseringskonferens av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp schizofreni – förstagångsinsjuknande samt fortsatt vård och stöd.

Till kalendariet
 
Nya kunskapsstöd
 
 
Sju vårdförlopp
Sju personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har blivit godkända i styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Det innebär att regionerna kan påbörja planering för införande i vården. Totalt har nu 19 personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp blivit godkända.
Flera nya vårdförlopp hänger ihop
 
Hallå där Åsa Dedering, ordförande för den nya samverkansgruppen för data och analys
 
Den nationella samverkansgruppen fokuserar på uppföljning, analys och kvalitetsregister. Tidigare låg uppdraget på de två samverkansgrupperna för nationella kvalitetsregister och uppföljning och analys.

– Vi vill bidra till att skapa en mer sammanhållen, utvecklad och integrerad uppföljning inom hälso- och sjukvården, säger Åsa Dedering.
Intervju med Åsa Dedering
 
Medicinteknik
 
 
Behandlingsmetod vid allvarlig hjärntumör i förnyad rekommendation
Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har förnyat rekommendationen av Optune till regionerna. Produkten används vid behandling av hjärntumören glioblastom. Ett nytt nationellt ramavtal har också slutits med tillverkaren.
Rekommendation Optune

Se föreläsning om medicinteknik och utmaningarna med att välja rätt
Det finns över 900 000 medicintekniska produkter på den svenska marknaden. Hur kan vi skapa samordning och göra rätt prioriteringar för att få en jämlik och kostnadseffektiv användning av medicinteknik i vården? Se MTP-rådets föreläsning om medicinteknik från Vitalis – konferensen för e-hälsa och framtidens vård.
Se MTP-rådets föreläsning
 
Om nyhetsbrevet
 
Nyhetsbrevet riktar sig till dig som har ett uppdrag i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, samt till dig som arbetar med närliggande frågor.

Prenumerera på nyhetsbrevet
Om Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård