Nyheter från utbildningsnämnden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 9 juni 2022.
 
ELEVER OCH FÖRÄLDRAR GER BÅDE RIS OCH ROS I ÅRETS ENKÄT
Årets enkät till elever och vårdnads-havare visar att föräldrar med barn i förskolan i likhet med tidigare år är mycket nöjda med verksamheten.

Eleverna i grundskolan är nöjda med sina lärare och de känner sig trygga och trivs i skolan. Svaren från de äldre eleverna är dock inte så positiva på frågan om skolarbetet är roligt och skapar nyfikenhet och lust att lära mer.
 
 
FÄRSK STATISTIK OM PERSONAL I FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM
Nackas förskolor har 30 procent legitimerade förskollärare vilket är ungefär samma nivå som tidigare år och på samma nivå som genomsnittet i Stockholms län. Fritidshemmen har 45 procent lärare med behörighet för undervisning i fritidshem.
 
 
FÖRSTÄRKT SPRÅKSTÖD I SKOLAN
Utbildningsnämnden har som en del av politikerinitiativet Framgång Fisksätra beslutat att införa nyanländresurs i förskoleklass samt att utöka av strukturtillägget. En översyn pågår gällande modellen för strukturtillägget som kan leda till förslag som kan införas från och med år 2023.
 
 
 
TRYGGHETEN I SKOLAN - VAD TYCKER ELEVERNA OCH VAD GÖR SKOLORNA?
Utbildningsenheten har på uppdrag av utbildningsnämnden sammanställt resultat gällande tryggheten för eleverna i grundskolan och skolornas trygghetsarbete samt skolornas drogförebyggande arbete.
 
 
NACKA BEHÖVER 8600 NYA PLATSER INOM FÖRSKOLA OCH SKOLA TILL 2040
Den behovsprognos som just behandlats i utbildningsnämnden visar att det finns behov av 3 400 nya förskoleplatser och 5 200 nya grundskoleplatser till år 2040. Behovet av gymnasieplatser är tillgodosett eftersom flera aktörer etablerat nya enheter i kommunen.
 
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se