Utbildning "Styra för resultat" återkommer! 
 
Det sista blocket av senaste omgången av utbildningen Styra för resultat avslutades i slutet på maj, men en ny utbildningsomgång kommer erbjudas efter årsskiftet!

Utbildningen, som genomförs i fyra block, ger ökade kunskaper i övergripande strategisk styrning, ledning, kvalitets- och verksamhetsutveckling. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar centralt med dessa frågor.

Utbildningen fokuserar på mål- och resultatstyrning samt vikten av att arbeta med såväl struktur, kultur och systematik för att nå önskade resultat. Utbildningen tar även upp vad som krävs i rollen som strategisk utvecklingsledare för att skapa förutsättningar för resultatstyrning samt för att bedriva förändringsarbete.

Utbildningen pågår under cirka tio månader och startar i februari 2023.
Sista anmälningsdag är den 1 december 2022.  

Läs mer och anmäl dig till Styra för resultat.
 
Två seminarier med temat "Effektivare kommun"
 
En hög effektivitet innebär att en så god välfärd som möjligt skapas för medborgarna utifrån de begränsade resurser som finns tillgängliga.

SKR och RKA har sedan hösten 2021 bedrivit ett utvecklingsprojekt; Effektivare kommun, tillsammans med 14 kommuner. Syftet med projektet är att öka kunskapen kring effektivitet, att hitta system och modeller för en tydligare organisering, styrning och ledning som kan leda till effektivitetsökning samt att de medverkande kommunerna påbörjar ett utvecklingsarbete för ökad effektivitet.

SKR arrangerar i höst två digitala seminarier som berör temat ”Effektivare kommun”

Det första seminariet äger rum den 21 september kl. 8.30 – 12.00 och lyfter fem forskares olika perspektiv på kommunal effektivitet.

Läs mer och anmäl dig till den 21 september. 

Det andra seminariet genomförs den 6 oktober kl. 8.30 – 12.00. Rubriken är ”Effektivare kommun, nya vägar för lägre kostnader och högre kvalitet”. Denna förmiddag redogör Annika Wallenskog för varför kommuner behöver öka sin effektivitet och vi kommer att få lyssna på flera kommuner i projektet Effektivare kommun som berättar om hur de tagit sig an effektiviseringsarbetet.

Läs mer och anmäl dig till den 6 oktober. 
 
Grattis Nacka - Sveriges Kvalitetskommun!
 
Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2021 tilldelades Nacka vid en ceremoni på Kvalitetsmässan i Göteborg i början av maj.

Motiveringen löd: ”En kommun som levererar välfärdstjänster av hög kvalitet till medborgarna inom alla områden. I enlighet med sin vision öppenhet och mångfald ger man medborgarna möjlighet att påverka tjänsterna och kommunens utveckling.”

Det var i hård konkurrens med de fyra övriga nominerade kommunerna, Burlövs kommun, Höganäs kommun, Stockholms stad och Vallentuna kommun.
 
Ska din kommun ansöka om utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun? 
 
Kommuner som ämnar söka utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2023 behöver höra av er till SKR för att boka en Kommunkompass-utvärdering. 

De kommuner som ska ansöka om utmärkelsen behöver ha ett aktuellt Kommunkompassresultat i sin ansökan.

Deadline för utvärderingar kopplade till utmärkelsen är mars 2023.

Läs mer om utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun och hur din kommun ansöker om utmärkelsen.
 
KOMMEK är tillbaka!
 
17-18 augusti ses vi i Malmö eller digitalt för en inspirerande konferens och mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner.

Ta del av ett 60-tal seminarier. SKR har bland annat seminarier om arbetet mot välfärdsbrottslighet och korruption, demografins påverkan på ekonomin i kommuner och regioner och hur man får bättre grepp om kostnader och kvalitet i individ- och familjeomsorgen.

Läs mer om programmet och anmäl dig nu!
 
 
Innovationsveckan 2022
 
Nu öppnar vi upp anmälan för arrangörer till årets Innovationsvecka. Innovationsveckan 2022 äger rum 3-7 oktober och i vanlig ordning står vi för plattformen och ni för innehållet. Du anmäler dina evenemang på innovationsveckan.nu.

Under Innovationsveckan fokuserar vi på att sprida och dela smarta lösningar inom offentlig sektor. Alla aktörer som bidrar till att offentlig sektor kan möta framtidens utmaningar, är välkomna att arrangera aktiviteter under veckan, dock behöver aktören ha en arrangerande/medverkande part från offentlig sektor.

Det kostar inget att anmäla en aktivitet och alla anmälda aktiviteter publiceras i veckans gemensamma program. Vi håller registreringen öppen fram till Innovationsveckans genomförande.

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Tillsammans skapar vi Innovationsveckan för mer innovation i offentlig sektor.

Vill du vara säker på att inte missa något? Följ oss på LinkedIn
 
Kompetenssatsning i Digital mognad
 
Förra året släpptes en grundutbildning i Digital mognad. 1630 personer har hittills gått utbildningen och den siffran tickar stadigt uppåt.

Så här säger Håkan Persson, verksamhetsutvecklare, Haninge kommun, om utbildningen:
”Utbildningen överträffade våra förväntningar. Den ger ett jättebra avstamp inför vårt fortsatta arbete med kommunens digitaliseringsresa. Vi hoppas att vi kan fortsätta driva en intern dialog utifrån alla kloka ord som sägs i utbildningen.”

Parallellt med att fler går denna utbildning, tas en ny utbildning fram tillsammans med projektgruppen. Denna utbildning är en digital grundutbildning i digitalisering som riktar sig till en bred målgrupp.

Läs mer om Digital mognad här.

Under juni kommer även en intresseanmälan för att fortsätta delta i satsningen kring Digital mognad när projektet tas slut.
 
 
Visst är du medlem i vårt Nätverk för resultat?
 
SKR erbjuder dig möjlighet att delta i ett nätverk för att få stöd att utveckla styrningen i din kommun.

Nätverk för resultat riktar sig främst till dig som arbetar på ledningsnivå och är controller eller kvalitetsstrateg. I nätverket får du möjlighet att tillsammans med SKR och andra kommuner diskutera och jobba tillsammans med aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning med fokus på att styra för resultat.
Inte medlem i nätverket idag men vill bli det?
 
Redaktör

Linda Nordberg
linda.nordberg@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se