Senaste nytt från Storsthlm
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Viktigt att driva det långsiktiga arbetet
 
Johan von Sydow. Foto: Bengt Säll
Inom Storsthlm ser vi tydligt vikten av att driva det långsiktiga arbetet även om olika kriser påverkar vår tillvaro. Vi fortsätter att lägga grunden för Storsthlms strategiska inriktning under nästa mandatperiod, delvis genom att göra förändringar i vår organisation och slå ihop de två enheterna för regional och välfärdsutveckling.

Ett av de viktigaste skälen till detta är att ännu mer kunna se samband och ”verka i mellanrummen” när det gäller viktiga frågor för medlemskommunerna. Jag tror också starkt på att det ger än större möjligheter att jobba mer teambaserat. Det är ett arbetssätt som vi på kansliet haft länge, men som vi nu tydliggör och förstärker.

Jag vill även passa på att önska er alla en trevlig och avkopplande sommar. Själv ska jag njuta av Sverige, både vid havet och på hästryggen, och jag hoppas att du också får möjligheten att ladda batterierna innan vi ses igen i höst.
 
Johan von Sydow
Förbundsdirektör Storsthlm
Givande möte med digitaliseringsministern
 
Representanter från Stockholmskommunerna och Storsthlm har träffat digitaliseringminister Khashayar Farmanbar. Temat var både att konkretisera vad som behövs nationellt på digitaliseringsområdet och att sträcka ut handen från länet med budskapet att vi vill vara med och bidra.

Från vänster ser vi Johan von Sydow, förbundsdirektör Storsthlm, Catrin Ditz, processledare digitalisering Storsthlm, Per Törnvall, kommunchef Sollentuna, Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringminister, Mats Gerdau, ordförande Storsthlm, Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholm, Daniel Broman, stadsdirektör Lidingö.

Läs artikeln om besöket här. 
Ungdoms- och elevdatabasen tio år!
 
 
Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) innehåller uppgifter om alla ungdomar i Stockholms läns kommuner och Håbo samt Gnesta kommun mellan 16 och 19 år. Hela 83 800 elever är placerade i UEDB just nu. UEDB förenklar betalningsprocessen och ger en bättre överblick av eleverna och deras placeringar. Nu fyller databasen tio år.

Läs mer om Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) 10 år
Samlingssida för goda kommunexempel
 
När vi träffar medlemmarna på möten och seminarier ser vi ständigt exempel på hur kommunerna löst problem och skapat nya effektiva sätt att arbeta, ofta med hjälp av digitalisering.

Nu har vi samlat en rad exempel på storsthlm.se så att du kan ta del av dem. Exemplen rör vitt skilda områden: utbildning, kommunalt arbete, välfärdstjänster, bygglovstjänster och digitalisering. Har du fler goda exempel att tipsa kollegorna i kommunerna om, hör av dig till kommunikation@storsthlm.se, vi kommer löpande att fylla på listan. Så läs och låt dig inspireras!
 
Slutrapport av aktiviteter för stimulansmedel bidrar i planeringen av årets medel
 
En återrapportering av länets insatser för stimulansmedel under 2021 skickades in till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) den 1 mars 2022. Därefter sammanställdes en summerande slutrapportering av kommunernas insatser för tilldelade länsgemensamma medel under 2021. Slutrapporten syftar till att bidra till erfarenhetsutbyte och att ge idéer inför planeringen av 2022 års tilldelade medel.

Drygt 20 kommuner återrapporterade insatser för de tilldelade länsgemensamma stimulansmedel från 2021. Kommuner som inte återrapporterat har antingen inte hämtat medel, har återbetalat eller planerat om sina medel.

Rapport: insatser för länsgemensamma stimulansmedel rapporterade av kommunerna i Stockholms län 2021
Digital referenstagning - ett modernt sätt att arbeta
 
I Botkyrka kommun arbetar man med att införa digital referenstagning vid rekryteringar. Vi har pratat med Nina Angermund Carlsson, HR-specialist i Botkyrka som varit med under hela arbetet med införandet.

Vad är vinsterna med att jobba med digital referenstagning?

Det är många fördelar med digital referenstagning. Dels att hela referensflödet är digitalt, dels att det finns flera sätt att svara. Det kan man göra på mobil, dator eller om man vill bli uppringd. Vi använder samma grundmall i hela kommunen, och flödet går snabbt – de flesta svarar på en referensförfrågan inom 24 timmar. Vi upplever att referenterna är ärliga och svarar utförligt. Vi kan ta fler referenser, och ännu en aspekt är att vi enkelt kan spara ner referensrapporten i vårt diarium.

Läs hela intervjun med Nina Angermund Carlsson här.
"Vill belysa sårbarheter som kan möjliggöra eller underlätta välfärdsbrottslighet inom kommunen"
 
Play movie
På seminariet om välfärdsbrott som Storsthlm arrangerade den 20 maj berättade Maja Bjarneby, Shahira Megahid och Hanna Rossetti från Stockholms stad bland annat om vikten av politisk vilja, sitt arbete med att ta fram en handlingsplan samt uppföljning av HVB och upptäcka och förhindra fusk inom den personliga assistansen.

– Med den här handlingsplanen vill vi belysa sårbarheter som kan möjliggöra eller underlätta välfärdsbrottslighet inom kommunen, säger Maja Bjarneby, utredare på socialförvaltningen, Stockholms stad.

Syftet med handlingsplanen är att den ska fungera som ett stöd till medarbetare inom Stockholms stad i arbetet att motverka välfärdsbrott. I filmen berättar Maja Bjarneby berättar mer om hur Stockholms stad arbetar kring att förebygga välfärdsbrott.

Läs hela artikeln om seminariet om välfärdsbrott.
Status på etableringsarbetet HÖK och dess riktlinje
 
Storsthlm och Region Stockholm kom under hösten 2021 överens om en huvudöverenskommelse (HÖK) som reglerar hur kommunerna i länet och regionen ska samverka kring hälsa, vård och omsorg. Under våren och sommaren beslutar politiken i samtliga kommuner och Region Stockholm om huvudöverenskommelsen. Om samtliga antar den, börjar den gälla från och med 1 juli 2022.

På uppdrag av tjänstemannastyrgruppen för sammanhållen vård och omsorg har ett gemensamt etableringsarbete tillsammans med regionen dragits i gång för att anpassa och utveckla den regionala samverkan utifrån principerna i HÖK med riktlinje.

De tre viktigaste målen med etableringsarbetet är:
 • Utveckling av regionala samrådsgrupper för att anpassa uppdrag och arbetssätt till HÖK:en och riktlinjerna.
 • Skapande av ett samlat regionalt tjänstemannasekretariat för samverkan mellan kommunerna via Storsthlm och Region Stockholm. Sekretariatet ska stödja VIS, tjänstemannastyrgruppen och de regionala samrådsgrupperna.
 • Utveckling av den gemensamma handlingsplanen för god och nära vård.

Under  hösten 2022 är fokus på kartläggning av nuläge och att ta fram förslag på anpassning och utveckling av såväl samrådsgrupper som det regionala sekretariatet. En viktig del i detta arbete är att tillsammans med kommunerna identifiera de viktigaste konkreta frågeområdena som kommunerna ser behöver lösas in i samverkansstrukturen, för att säkerställa en god och nära vård för kommuninvånarna.

Tjänstemannastyrgruppen har beslutat om en ny tidplan för etablerandet av samrådsgrupperna, dessa är nu planerade att beslutas av Tjänstemannastyrgruppen i november 2022.
Programpriser för gymnasiet 2023
 
Programpriserna 2023 för gymnasieskolan är nu klara och Storsthlms styrelse rekommenderar kommunerna inom samverkansområdet att anta prislistan för 2023 med följande justeringar från 2022:
 • Prislistan för gymnasieskolan justeras med en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent, inklusive differentiering.
 • Barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, försäljning- och serviceprogrammet (handels- och administrationsprogrammet) och hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 procent.
 • Programpriset för fordonsprogrammet höjs med 1 000 kronor.
 • Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent.
Under juni får kommunerna rekommendationen och prislistan för beslut i respektive kommun. Kommunernas beslut att anta uppräkningen av prislistan samt strukturtillägg ska vara fattade före den 15 december 2022. Programpriserna läggs upp på Storsthlm.se inom kort.
 
Sammanfattning från styrelsen den 9 juni
 
Styrelsen beslutade om programpriserna 2023 för gymnasieskolan samt prisuppräkning för Sfx-utbildningar. Bland övriga ärenden fanns en remiss, Regional masshanteringsplan för Stockholms län, som styrelsen beslutade yttra sig över och uppföljning av Storsthlms verksamhet och ekonomi, tertial 1, som styrelsen godkände.

Därutöver fick styrelsen kort lägesinformation om två överenskommelser inom välfärdsområdet och information om en pågående dialog mellan ägarna till Gymnasieantagningens antagningssystem Indra.
Kommande möten och nätverksträffar
Augusti
 • Skrivarverkstad för Klimatklivet, 17 augusti
 • Kommundirektörskonferens, 25-26 augusti
September
 • Strategiskt nätverk för digitalisering, 1 september
 • Styrgrupp för Energikontor Storsthlm och Energi- och klimatrådgivningen, 1 september
 • Möte med KS-ordförande och Storsthlms arbetsutskott, 6 september
 • Strategiskt nätverk för HR, 8 september
 • Strategiskt nätverk Socialtjänst, 9 september
 • Styrgrupp Sammanhållen vård och omsorg, 13 september
 • Strategiskt nätverk för arbetsmarknad och tillväxt, 14 september
 • Politisk styrgrupp för gemensam gymnasieregion, 16 september
 • Politisk styrgrupp för vuxenutbildning och arbetsmarknad, 20 september
 • Strategiskt nätverk för ekonomi, 21 september
 • Kommun BUS, 21 september
 • Styrelsens arbetsutskott, 27 september
 • VISSA - politisk styrgrupp för samverkan inom vård och omsorg, 27 september
 • BUSSAM, 28 september
 • Kommundirektörsmöte, 30 september
Vårt kalendarium hittar du här.