Juni 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Lägesrapport första linjen 2022
 
SKR har tagit fram en lägesrapport för första linjen i syfte att ge en bild av det aktuella läget över landet, vad som uppnåtts och vilka utmaningar som återstår. De samlade erfarenheterna i rapporten ger inspiration till förbättringsarbete i regioner och kommuner och utgör ett underlag för fortsatt regional och nationell dialog kring gemensamma frågor angående första linjen.
Lägesrapport för första linjen 2022
 
Med en önskan om en skön och avkopplande sommar
 
I år fascineras jag mer än någonsin av försommarens många nyanser av grönt. Kanske beror det på samhällskriser och orostider eller så är det bara åldern. Min pappa brukade tjata om vårens grönska och att försommaren är den bästa tiden. Som tonåring tyckte jag att det var oväsentligt babbel men nu tycker jag att det är av största vikt att faktiskt uppskatta små nyanser och skiftningar i livet.

Jag önskar att ni alla får en fin sommar och att ni får vila och njuta av sommaren, att ni får tid att reflektera över livet och styrkan i att vi är olika. Det är mångfald, olika perspektiv och gemensamma ansträngningar som skapar ett bra samhälle, liksom god vård och omsorg. Precis på samma sätt som skogens alla träd samverkar till en fin skogsupplevelse önskar jag att alla kan se att vi bidrar till en bra helhet. Vi har problem med tillgänglighet och personalförsörjning men vi har också många fantastiska medarbetare och insatser som gör mycket för människor. Tillsammans kan vi bli ännu bättre – en grön skog med många nyanser. Tack för den här terminen. Fyll på era förråd med härliga sommarupplevelser så ses vi till hösten igen!

Ing-Marie Wieselgren
Projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR
 
Missade du seminariet om hur vi kan stötta i kristider?
 
Nu kan du se seminariet "Vuxna som upplevt krig och konflikter: Vilket stöd behövs för dem och medarbetare i kommuner och regioner?" i efterhand. 
De som flytt kriget i Ukraina kan uppleva stor rädsla, oro och kris. Den 23 maj arrangerade SKR ett seminarium om vilka stöd som kan behövas för de som flytt krig och även stöd för medarbetare i kommuner och regioner. 
Seminariet: Vuxna som upplevt krig och konflikter: Vilket stöd behövs för dem och medarbetare i kommuner och regioner?
 
Vägar framåt för SIP
 
En brukarrevision har genomförts i Stockholms län genom en enkätbaserad telefonintervju med vårdnadshavare och fokusgrupper med barn och unga. Resultat visar bland annat att barn och unga bör få en tydligare roll i SIP med inflytande över formulering av mål och vårdplan. De behöver också få vara delaktiga i utvecklingen av metoder i SIP-processen.
Vägar framåt för SIP
Fler får stöd av SIP
 
Myndigheten för vård- och omsorganalys rapport Nära vård i sikte från 2021, visar på en ökning av användandet av SIP. Det är totalt 67 procent av de som behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst som har en individuell plan vilket är en ökning med 30 procent jämfört med tidigare år. 
 
 
Webbinarier och konferenser
 
Samtal om livsfrågor i grundskolan – varför, när och hur?
Den 13 september arrangerar SKR inom ramen för Kraftsamling för psykisk hälsas delarena ”Meningsskapande i vår tid” ett seminarium om att sprida kunskap och inspirera till samtal om livsfrågor i grundskolan.
Samtal om livsfrågor i grundskolan – varför, när och hur?

Utbildning om vård- och insatsprogram psykisk hälsa och hedersrelaterat våld
Den 14 september arrangerar SKR en utbildning om vård- och insatsprogram för psykisk hälsa och hedersrelaterat våld. Syftet med utbildningen är att tillsammans stärka lokala yrkesutövare med evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den som behöver stöd. 
Utbildning om vård- och insatsprogram psykisk hälsa och hedersrelaterat våld

Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande vid NP-problematik
Den 19 september arrangerar SKR ett webbinarium med syfte att dela erfarenheter för att förbättra omhändertaganden vid NP-problematik.
Erfarenhetsutbyte för förbättre omhändertagande vid NP-problematik

Mötesplats social hållbarhet – konferens 2022
Hur gör vi kloka vägval i en föränderlig tid för att skapa hållbar utveckling och uppnå det folkhälsopolitiska målet om att alla ska ges samma möjlighet till god och jämlik hälsa? Den 20-21 september arrangerar SKR och Folkhälsomyndigheten en tvådagarskonferens i Örebro på temat.

Mötesplats social hållbarhet – konferens 2022

Introduktionsutbildning: Riskorienterat arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar
Den 6 oktober arrangerar SKR en introduktionsutbildning i riskorienterade arbetssätt. I utbildningen får deltagarna möjlighet att genomföra ett självtest för att kartlägga nuläget i sin organisation och se vilka verktyg och metoder som kan vara en förstärkning.

Introduktionsutbildning: Riskorienterat arbetssätt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar

Utbildning Kollegial handledning 
Den 17 november arrangerar SKR och Helsingborgs stad en utbildning i Kollegial handledning för individuell utveckling. Utbildningen sker under två halvdagar. Detta är första utbildningsdagen.

Utbildning Kollegial handledning

Se SKR:s aktuella webbinarier och konferenser inom psykisk hälsa
 
Övriga nyheter
 
Röda Korsets kartläggning av vårdresurser för tortyröverlevare
Den 29 juni bjuder Röda Korset in till ett frukostseminarium för att presentera en nationell kartläggning om vilka resurser som finns för de som lider av trauma efter tortyr.
Röda Korsets kartläggning av vårdresurser för tortyröverlevare
 
Folkhälsomyndigheten arrangerar konferens om psykisk hälsa
Den 1 september arrangerar Folkhälsomyndigheten konferensen Koll på psykisk hälsa – i tider av förändring, och ger en bild av det psykiska hälsoläget och hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för en god psykisk hälsa för alla.
Folkhälsomyndigheten arrangerar konferens om psykisk hälsa
 
NSPH:s konferens om äldres psykiska hälsa
Den 23 september arrangerar NSPH en digital halvdagskonferens om äldres psykiska hälsa. Aktuell kunskap, inspirerande exempel och konkreta verktyg presenteras under dagen.
Intresseanmälan till NSPH:s konferens om äldres psykiska hälsa
 
Mind har öppnat två nya stödlinjer
Livslinjen riktar sig till unga mellan 16-25 år som vill prata om sakerna i livet som känns jobbiga, stora som små, men inte känner att de har någon att anförtro sig till.
Livslinjen


Refugee line vänder sig till människor som flytt från krig, konflikt eller katastrof och befinner sig i Sverige.
Refugee line
 
Socialstyrelsen har tagit fram stödmaterial om våld i nära relationer
Syftet med stödmaterialet är att ge kunskap till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck kan yttra sig, vilka konsekvenser det kan få för hälsan och på vilket sätt det kan uppmärksammas.
Socialstyrelsens stödmaterial om våld i nära relationer
 
Nya beslut för stärkt vård vid ätstörningar och självskadebeteende
Socialstyrelsen har beslutat om vilka regioner som ska driva nationell högspecialiserad vård för svårbehandlade ätstörningar och svårbehandlat självskadebeteende.
Nya beslut för stärkt vård vid ätstörningar och självskadebeteende
 
Utredning om ökad tillgänglighet
Regeringens utredning "Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram" i syfte om att sänka kötiderna finns nu tillgänglig.
Utredning om ökad tillgänglighet
 
Råd om psykisk hälsa till allmänheten
Folkhälsomyndigheten har lanserat en ny webbplats med syfte att ge råd om psykisk hälsa till allmänheten. Sedan 2021 arbetar Folkhälsomyndigheten med att förmedla kunskap om psykisk hälsa och suicid till allmänheten. 
Råd om psykisk hälsa till allmänheten
 
Redaktör
Malin Vallentin Harman
malin.vallentinharman@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se