SKR:s nyhetsbrev om Regional utveckling
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Mötesplats samhällabyggande
 
Välkommen till Mötesplats Samhällsbyggande, där vi under två dagar tar oss an samhällsutmaningar på bredden. Många intressanta inslag, bland annat;
Khashayar Farmanbar, energi och digitalisieringsminister "Varje utmaning är en möjlighet" och "Framgångsrikt strategiskt utveckligsarbete gör vi tillsammans" där möter du Eleonore Åkerlund, Regional utvecklingsdirektör, Region Värmland, Christel Gustafsson, Regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg, Anna Lindberg, Kommunchef, Älvsbyns kommun och Jörgen Johansson, forskare vid Förvaltningshögskolan Göteborg. Dessutom ett flertal miniseminarium och studiebesök. Välkommen!
Mötesplats samhällsbyggande
 
 
 
 
 
Regional fysisk planering i Hallands län
 
Debatt och beslut i riksdagen den 9 juni om förslaget som innebär att regional fysisk planering också ska ske i Hallands län. Enligt plan- och bygglagen ska regional fysisk planering ske i Stockholms län och i Skåne län. När en region växer kraftigt ställs enligt regeringen stora krav på regional samordning för att klara mål och strategier när det gäller exempelvis bostadsförsörjning och utbyggnad av kollektivtrafik.
Riksdagsbeslut
 
 
I korthet 
 
Handlingsplan för statligt genomförande av Nationell strategi för  hållbar regional utveckling 
Regeringen har beslutat om handlingsplanen för det statliga genomförandet 2022–2024 av den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet. Handlingsplanen pekar ut tre områden som särskilt viktiga i det statliga genomförandet: omställning till en hållbar regional utveckling, betydelsen av ett territoriellt perspektiv där hela landet ges ökad möjlighet att utvecklas och ett samordnat genomförande där ansvar och uppgifter är tydliga
Handlingsplan för hållbar regional utveckling

Regionplan för Skåne 2022-2040
Just nu pågår arbetet med att ta fram regionplan för Skåne 2022-2040. Det är en strategisk plan där regionen tillsammans med kommunerna samordnar fysisk planering med syfte att skapa goda framtida livsmiljöer för alla i Skåne. Region Skåne har också tagit fram ett stort antal publikationer och rapporter inom ramen för regional fysisk planering. Syftet med publikationerna är att de ska vara ett stöd och inspiration vid planeringen av fysiska strukturer i Skåne.
Regionplan för Skåne 2022-2040

Västra Götalandsregionen kraftsamlar för hållbar omställning
Mycket arbete pågår och det är mycket som behöver göras ex. rätt kompetens, internationellt konkurrenskraftiga miljöer för forskning, test och demonstration, offentlig-privat samverkan och finansiering för att genomföra omställningen. Många aktiviteter pågår och många aktörer är inblandade. Syftet med Kraftsamling elektrifiering är att vi tillsammans systematiskt identifierar och undanröjer hinder och gör allt vi kan för att underlätta omställningen.
Kraftsamling för elektrifiering
 
 
Kommande evenemang
 
 
KOMMEK 2022
KOMMEK är landets ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner. Nu samlar vi ekonomer, ledare, politiker, forskare och leverantörer i Malmö igen.
När 17 augusti - 18 augusti 2022
Var Malmömässan, Mässgatan 6
Hur KOMMEK 2022
 
Cykelkonferens 2022
Boka in årets stora mötesplats för dig som arbetar med cykel- och mobilitetsfrågor i kommun, region, stat eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering. 
När  24 augusti - 25 augusti 2022
Var  Värnamo
Hur  Cykelkonferens 2022
 
Persontrafik 2022
I oktober 2022 får persontrafikbranschen åter möjlighet att träffas i Stockholm. Det har då hunnit gå fyra år sedan senast och mycket har hänt under de här åren. Nya erfarenheter, tuffa utmaningar och nya lösningar har vuxit fram.
När 25 oktober - 27 oktober 2022
Var  Älvsjö, Stockholm
Hur  Persontrafik 2022
 
 
Lite blandade tips
 
 
För ett ökat valdeltagande i allmänna val
Sverige har ett av världens högsta valdeltagande men det finns stora skillnader mellan kommuner och valdistrikt. I denna forskningsrapport från SKR finns en översikt över olika fältexperiment i Europa och i Sverige för att öka valdeltagandet.
Vikten av valdeltagande
 
Distansarbete i de nordiska länderna
Ny rapport från Nordregion om distansarbete i de nordiska länderna och om påverkan på utvecklingen i både städer och regioner.  
Effects on Nordic people, places and planning 2021-2024
 
Valdeltagandet i olika grupper inom en kommun
SCB presenterar ett nytt kartverktyg/ analysverktyg där det går att få mer information om valdeltagandet i olika grupper. 
SCB:s nya analysverktyg
 
Trevlig sommar!
 
Redaktör
Lisbet Mellgren
Lisbet.mellgren@skr.se
08-452 78 22

Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se