Osby är bäst i landet på avfallshantering
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Kommuner en kraftkälla – inte bara för avfallet
 
Avfall Sveriges årsmöte gav bevis på framgångsrikt arbete, men visade också att många problem återstår att lösa, inte minst kring klimatet.

Drygt 500 personer samlades i Norrköping för att lyssna till föredrag och debatter och besöka ett 40-tal utställare som äntligen kunde träffa sina kunder fysiskt igen.

Det gavs flera exempel på den innovationskraft som finns i branschen. Privata entreprenörer har skapat fantastiska lösningar, men om inte kommunerna hade haft viljan, uthålligheten och modet att satsa på ny teknik och nya metoder hade Sverige sannolikt inte varit det föregångsland inom avfallshantering vi idag är, menade Avfall Sveriges ordförande Lars Stjernkvist.
 
Som anställd hos någon av Avfall Sveriges medlemmar
kan du prenumerera på nyhetsbrevet HELT GRATIS. 
Maila till info@avfallsverige.se
 
Osby är bäst i landet på avfallshantering
 
Skånska Osby tog hem förstaplatsen som årets avfallskommun – ett pris som delades ut i samband med Avfall Sveriges årskonferens. Nöjda kunder, små mängder restavfall och höga miljövärden bidrog till det höga indexet på 89,4 poäng av 100 möjliga.

Läs mer
Avfallsmängderna ökade under 2021
 
Avfall Sveriges statistik visar att 475 kg kommunalt avfall per person behandlades under 2021  – en ökning sedan 2020. 
– Vi måste komma bort från sambandet mellan högkonjunktur, hög konsumtion och ökade avfallsmängder. Det är en trend som måste brytas, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige.

Läs mer
Global inspiration i Borgmästarmöte
 
Under Stockholm+50 höll Avfall Sverige ett välbesökt seminarium om samarbetsprojektet med UNDP för att sprida god avfallshantering över världen. 
– Vi introducerar en nollvision för avfall och uppmuntrar alla regeringar och städer att anamma det, sade Xiaofang Zhou, från UNDP.

Läs mer
Avfall Sverige deltar Världsmiljödagen 5 juni
 
I år står Sverige värd för Världsmiljödagen. Årets tema är En enda jord – att leva hållbart i samklang med naturen. Avfall Sverige deltar genom att berätta om Osynligt avfall, som tar sikte på både hållbar produktion och hållbar konsumtion.

Läs mer
Dags att söka stöd för biogasen
 
Den 1 juni öppnade ansökan om produktionsstöd för biogas som uppgraderas till biometan. Stödet gäller biogas i såväl gas- som flytande form. Det är numera Energimyndigheten som handlägger stödet. Ansök senast den 1 juli.

Läs mer
Få koll på vägen till noll
 
Panorama är ett digitalt verktyg, som hjälper dig att få en överblick över nuläget och vilka lösningar som kan göra att vi når klimatmålet. Det drivs av Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten och uppdateras löpande med politiska styrmedel och åtaganden som kan bidra längs vägen.

Besök Panorama
Ett draglok i EU:s klimatarbete
 
Under sina år i EU-parlamentet har Jytte Guteland (S) sett EU förvandlas, hitta fokus och sätta tuffa mål. Själv har hon lett parlamentets arbete med den mest centrala frågan: klimatet.
 
75 år av utveckling!
 
I år fyller alltså Avfall Sverige 75. I ett trekvarts sekel har Avfall Sverige utvecklat, utbildat, fajtats, samtalat och samverkat för att skapa en bra avfallshantering. I en jubileumsskrift har vi gjort några nedslag hos medlemmar som berättar hur det gick till, men vi får också se vad som väntar framöver.

Läs skriften
Här är stora prylboven i ditt hem
 
Din dator genererar 1,2 ton osynligt avfall, berättade Jon Djerg, rådgivare på Avfall Sverige i TV4:s morgonsoffa.  Se inslaget
Rösta ja till hållbar förpacknings-insamling
 
Efter 25 års oenighet har en lösning för hur våra förpackningar bäst samlas in tagit form. Nu är det bråttom att få systemet på plats, men trots brådskan finns det politiker som tvekar när riksdagen ska fatta beslut, skriver KS-ordföranden i nordvästra Skåne i Altinget.

Läs debattinlägget
Varför så tyst om Sveriges överlägsna energikälla?
 
Sverige har tillåtit sig att bli omsprunget av andra länder när det gäller produktionen av biogas – en miljömässigt överlägsen energikälla. Vi har en möjlighet att komma i kapp men det kräver politisk handlingskraft. Potentialen är enorm, skriver Avfall Sveriges vd Tony Clark i Expressen.

Läs debattinlägget
Länken mellan tillväxt och avfall måste brytas
 
Riksdagen vill inkludera all konsumtion i ambitionen att få ned klimatutsläppen till netto noll senast 2045. Men förhoppningarna riskerar att falla platt utan nationella mål för hållbara alternativ, skriver Avfall Sverige tillsammans med aktörer inom cirkulär ekonomi i Dagens Nyheter.

Läs debattinlägget
Klimatet största vinnaren av energiåtervinning
 
Sverige gör en vinst om minst 94 miljarder kronor per år genom inhemsk energiåtervinning av avfall. Det visar beräkningar från konsultföretaget WSP.
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Miljöprövning av avfallsverksamhet
 
När: 7–8 juni
Var: Lund

Teknisk utveckling tillsammans med nya miljökrav förändrar förutsättningarna för avfallsverksamheter. Här får du en uppdatering om bland annat tillstånds- och anmälningsplikt.

Läs mer och anmäl dig
Personal vid ÅVC
 
När: 8–9 juni
Var: Göteborg
 
Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl dig
Driftoptimering av biogasprocessen
 
När: 14–15 juni
Var: Linköping

Lär dig vad som rent mikrobiellt händer i en rötkammare, hur olika substrat påverkar rötningsprocessen samt hur den kan styras och optimeras. Vi tittar också på uppgraderingstekniker och besöker Linköpings biogasanläggning och biogaslabb.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs inom energiåtervinning
 
När: 26–28 september
Var: Malmö

Här ges erfarenhetsutbyte och en ökad förståelse om hur du kan minska miljöpåverkan, öka vinsten från er panna och påverka säkerhetskulturen på din arbetsplats. Kursen vänder sig till personal inom drift, underhåll, miljö, arbetsmiljö, bränsle, kvalitet eller administration och kommunikation.

Läs mer och anmäl intresse
Nordic Biogas Conference
 
När: 4–5 oktober
Var: Linköping

Ett tillfället för biogasintresserade från hela världen att samlas för att ta del av den nordiska modellen för biogasproduktion. Bland talarna finns ledande experter från industrin, organisationer och akademin.

Läs mer och anmäl dig
Branschen rekryterar
 
 
SRV: förvaltningsledare IT
 
Löpande rekrytering Läs mer
 
SRV: chefer till återvinningscentraler
 
Löpande rekrytering Läs mer
 
 
SRV: anläggningstekniker inriktning VVS
 
Löpande rekrytering Läs mer
 
SRV: anläggningsingenjör
 
Löpande rekrytering Läs mer
 
Nodava: framtidsorienterad utredare samhällsplanering med intresse för VA och avfall
 
Ansök senast 3 juni Läs mer
 
Vakin: avfallsingenjör till Avfall och Återvinning
 
Ansök senast 5 juni Läs mer
 
Sollefteå: avfallsingenjör till avfallsenheten
 
Ansök senast 5 juni Läs mer