EU trampar snett med minimilönedirektivet
 
EU föreslår att minimilönedirektivet ska bli europeisk lagstiftning. Det är helt fel väg att gå och det är bra att Sveriges regering röstar nej till överenskommelsen.
– Regeringen behöver fortsätta vara drivande för att direktivet inte ska bli svensk lag, säger Joakim Larsson, ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation.
Viktigt att regeringen tydligt motsätter sig minimilönedirektivet
 
Vd-krönika
 
 
Vem gynnas av en lokal demokrati som begränsar?
 
Välfärdens utmaningar kräver långsiktighet, men den statliga detaljstyrningen uppmuntrar kommuner och regioner till kortsiktiga och ryckiga insatser. Om vi river upp den statliga detaljstyrningen kan välfärden nå ännu högre höjder.
 
Anders Knape lämnar sina uppdrag i SKR
 
Sveriges Kommuner och Regioners styrelseordförande, Anders Knape, har på egen begäran valt att lämna sina uppdrag inom förbundet. SKR:s 1:e vice ordförande, Carola Gunnarsson, tjänstgör som ordförande till dess att styrelsen har valt en ny ordförande. 
Ny ordförande för SKR:s styrelse kommer att utses
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av kriget i Ukraina
SKR följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen och hur den påverkar Sverige.
Information om SKR:s arbete med anledning av kriget i Ukraina
 
Lokalt självstyre i Ukraina: Status efter tre månader av krig
SKL International och SKR anordnade nyligen ett seminarium om ukrainska kommuners ekonomiska och humanitära situation. En inspelning av seminariet finns tillgänglig att titta på i efterhand till och med 14 juni. Seminariet tar bland annat upp hur kriget har påverkat kommunernas möjlighet att tillhandahålla service och hur decentraliseringen har påverkat Ukrainas motståndskraft.
Digitalt seminarium om lokalt självstyre i Ukraina
 
Stöd i förändringsarbete med våldsutövare
Vad kan socialtjänsten och hälso- och sjukvården göra för att den som utövar våld mot närstående ska ändra beteende? SKR har tagit fram frågor och svar om insatser och behandling, samverkan, kommunernas nya ansvar och den sekretessbrytande bestämmelsen för att förebygga brott i nära relation.
Frågor och svar om arbete med våldsutövare
 
Ny fastighet för SKR:s verksamhet
SKR:s fastighetsbolag Slussgården har köpt fastigheten Snäckan vid Tegelbacken i Stockholm av Skanska. Skanskas bygglov har nu vunnit laga kraft och fastigheten beräknas stå klar 2026.
Bygglov klart för SKR:s nya fastighet
 
Bloggar från SKR
 
 
Socialtjänsten behöver långsiktighet och lagändringar 
Hjärtat slår några extra slag varje gång det kommer en ny nyhetsrapportering om att ytterligare någon person har skjutits till döds eller skadats svårt i Sverige. Det är svårt att ta in varje gång. Det skriver Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom. Ekonomibloggen
 
Heltidsresan ger konkreta resultat
Välfärden behöver fler arbetade timmar och kvinnor behöver kunna säkra en ekonomisk självförsörjning. Samtidigt ser vi att behoven av vård och omsorg ökar, att det blir allt svårare att hitta rätt kompetens och att pandemin har ökat den ekonomiska klyftan mellan kvinnor och män. Det skriver SKR:s förhandlingschef Jeanette Hedberg. 
Arbetsgivarbloggen
 
Nytt från omvärlden
 
 
Färre skyddssökande väntas behöva hjälp med bostad
Migrationsverket har uppdaterat sin prognos över antal personer som söker skydd i Sverige från kriget i Ukraina. Myndighetens nya huvudscenario är att 50 000 skyddsbehövande kommer till Sverige under 2022. Enligt beräkningarna kommer kommunerna under året att behöva ordna boende åt 23 500 personer.
Migrationsverket justerar ned prognos över skyddssökande från Ukraina
 
Ny vd för SOS alarm
SOS Alarms styrelse har utsett Madeleine Raukas till ny vd. Hon efterträder Maria Khorsand som går i pension. Madeleine Raukas kommer från rollen som vice vd för SJ och tillträder som ny vd för SOS Alarm den 1 september.
Madeleine Raukas ny vd för SOS Alarm
 
Ny vägledning om hedersrelaterad brottslighet
För att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning har flera myndigheter tagit fram en gemensam vägledning. Vägledningen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård och polis.
Skydda barn och unga från hedersbrott
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 14 juni.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00