Nyhetsbrev från 2030-sekretariatet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ser brevet konstigt ut? Klicka här
Krönika
Äntligen beteendefokus!
 

Denna mandatperiod avslutas med ett starkt fokus på beteendefrågornas betydelse.
Miljömålsberedningens alla åtta partier är överens om att Sverige bör få ett nytt klimatmål för vår konsumtion. Klimaträttsutredningen slår fast att fyrstegsprincipen ska få fullt genomslag, där helt ny infrastruktur ska vara det man gör i absolut sista hand och satsningar på smartare mobilitet ges högre prioritet. Utredningen Gods på Väg visar hur vi kan stimulera smarta, samlastade godstransporter som kör bästa vägen och skiftar till järnväg och sjöfart där det går. VTI har på regeringens uppdrag tagit fram förslag på nytt cykelmål, och cykling är i fokus för den senaste skörden av beviljade stadsmiljöavtal. Trafikverket ska senast sista juni föreslå ett stöd för ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken. Dessutom ska reseavdraget ändras från årsskiftet, så att det blir transportslagsneutralt.

Det mesta av detta är bara förslag, men väl utredda och förankrade. Nu kan vi snabbt gå till beslut, och det behövs – i projektet 2030-pusslet visar våra körningar att det krävs nya satsningar för att 2030-målet ska nås efter att skatten på fossil bensin och diesel sänktes och höjningen av reduktionsplikten pausades. Elektrifieringen ska påskyndas, men vi ser stora, snabba vinster med fin fördelningspolisk profil inom mobilitets- och beteendeskiftet. Det blir också ett centralt fokus för 2030-Arenan på årets Almedalen. Hoppas vi ses där!


Mattias Goldmann
2030-sekretariatet
I fokus
Almedalen: 2030-Arenan för dig!
 
På 2030-Arenan under Almedals-måndagen och tisdagen ska pusslet läggas så att 2030-målet nås, med seminarier och rundabordssamtal samt 2030-minglet med Legenden Amory Lovins. Se hela programmet HÄR och anmäl dig till minglet nedan.
Månadens utvalda nyheter
Laddning: Tungt skjuter fart
 
Första ansökningsomgången för regionala elektrifieringspiloter blev rejält övertecknad, med 149 ansökningar på totalt 5,4 mdr kr; fyra gånger mer än potten. Start-ups, kommunala bolag och större energi- och drivmedelsbolag från landets alla län finns med, med målet att drifta vätgasmackar eller laddare för tunga fordon redan nästa höst. Det är i linje med Elektrifieringskommisionens kartläggning som visar var laddinfrastrukturen för tunga fordon behöver förstärkas och vad det betyder för elnäten – och med 2030:s handlingsplan och strategi för tunga transporter - Tunga argument för tunga fordon
Laddbilar: Snålheten bedrar visheten
 
2030 är kritiska till snabbt minskad stimulans till laddbara bilar, med tre förändringar av bonus-malus inom 12 månader. 2030-sekretariatet-remissvar . Vi ser en liknande utveckling i Norge, där den så framgångsrika momsbefrielsen för elbilar tas bort i ett slag, och målet om 100% nya elbilar 2025 hotas. 2030 föreslår att inspiration hämtas från Kalifornien, där elbilsstimulans enligt förslag från CARB från 2024 ska utgå ifrån nuvarande förbrukning av bensin och diesel och höjas för de med låga inkomster.
Äntligen – enklare ladda
 
Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden har enats om att publika snabbladdningsstationer ska erbjuda betalning med kredit- eller betalkort, på plats eller via app/QR-kod, utan krav på avtal och med priset för laddning tydligt utsatt.
Sparka inte på den elsparkcykel som ligger
 
2030 beklagar att elsparkcyklar utsetts till fiende av regeringen, med planer på parkeringsförbud från 1 augusti trots att Transportstyrelsen och branschen föreslår lokala lösningar. Från 2020 till 2021 ökade antalet resor med delade elsparkcyklar från 10,3 till över 26 miljoner, och branschen har lanserat en nollvision för olyckor som 2030 ställer sig bakom.
Snuva Putin, tanka förnybart och kör smart!
 
GoBiGas i Göteborg kan bidra till skiftet från rysk fossilgas till lokalt producerad förnybar biogas. Anläggningen bör inte skrotas, utan tas upp ur malpåsen som en del av Sveriges och Europas omställning. Det skriver 2030-sekretariatet på GP debatt med bland andra Filip Johnsson, professor i energisystemteknik på Chalmers. Också flyget får mer förnybart genom nya anläggningar bl.a. ianslutning till Arlanda.
500 företagsledare från 26 länder uppmanar EU-kommissionen att ta med biobränslen i arbetet att bli oberoende av fossila bränslen från Ryssland. Tyska bilistorganisationen ADAC uppmanar sina 21 miljoner medlemmar att köra mindre och långsammare för att spara bränsle och därmed kunna stoppa importen av rysk olja. Av samma skäl inför Tyskland nu en månads kollektivtrafikkort för hela landet för blott 9 euro, och Storbritannien sänker priset på kollektivtrafik med i snitt 20 % för korta resor och nästan 50 % för längre resor. Även Nya Zealand har halverat priset, och Irland sänker med 20%.
Internalisera mera
 
I en marknadsekonomi kan man inte systematiskt och över lång tid skyffla över kostnaderna på någon annan. Men med Trafa:s nya sammanställning visar att det fortsatt sker på transportsidan. Icke-internaliserad extern kostnad för biltrafik i tätort är 0,74 kr/personkilometer för bensinbil, 0,77 kr för dieselbil och 0,59 kronor för elbil, främst för olyckor och slitage, samt koldioxid för fossildrivna bilar. På landsbygd är internaliseringsgraden 62 % för dieselbil, 76 % för bensinbil och 160% för elbil; elskatten räcker med råge. För alla typer av godstransporter är mindre än hälften av externa kostnader internaliserade. Med med längre och tyngre lastbilar, som regeringen vill tillåta, bedömer 2030 att behovet av att internalisera kostnader ökar ytterligare.