Ny webbutbildning om funktionsnedsättning
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ny webbutbildning för LSS-verksamheter
 
Nu finns en ny webbutbildning om att ge stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen innehåller fem föreläsningar och diskussionsfrågor och kan användas av medarbetare eller hela arbetsgrupper. Den kan även användas som introduktion för nyanställda och sommarvikarier.
Webbutbildning om intellektuell funktionsnedsättning
 
Beredd på värmebölja?
 
Värmeböljor kan innebära stor risk för äldre, personer med funktionsnedsättning och de som äter viss medicin. Därför är det viktigt att ha rutiner och nå ut med information innan värmen slår till. SKR har samlat länkar till stöd, filmer som kan användas på APT och faktablad för olika personalkategorier. Det finns även material för anhöriga och allmänhet.
Värmebölja – stöd för vård och omsorg
 
60 punkter för ett hållbart mottagande
 
Det återstår fortfarande flera viktiga beslut och förtydliganden från regeringen för att kommunerna fullt ut ska kunna bidra till ett bra och hållbart mottagande av flyktingar från Ukraina. SKR har sammanställt en lista med 60 punkter.
Samtliga punkter har lyfts till regeringen

Flyktingar från Ukraina – stöd för kommuner
SKR har samlat information och svar på vanliga frågor, bland annat om socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn, god man och ekonomiskt bistånd.
Information med anledning av kriget i Ukraina
 
Lagförslag om ändringar i LVU kräver fortsatt arbete
 
Riksdagens socialutskott har tagit fram en promemoria om barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU. SKR anser att intentionen i promemorian är god, men att förslaget innehåller allvarliga brister och behöver omarbetas.
Viktigt att lagstiftningen blir rättssäker
 
Förändringsarbete med våldsutövare – stöd för socialtjänsten 
 
Vad kan socialtjänsten göra för att de som utövar våld mot närstående ska ändra beteende? SKR har samlat frågor och svar om nya lagstiftningen. Du kan också se en film där professor Maria Eriksson berättar hur kvaliteten kan stärkas i arbetet med våldsutövande män, samtidigt som de utsattas säkerhet sätts i centrum.
Förändringsarbete med våldsutövare

Konferens om våldsutövare 
Den 1 juni arrangerar SKR en webbsänd konferens som lyfter forskning och praktiska exempel på förändringsarbete med våldsutövare. 
Förändra beteende hos våldsutövare – vad funkar?
 
Hygienrutiner – fler mäter, men följsamheten minskar
 
Efter flera år av förbättring minskar följsamheten till basala hygienrutiner inom vård och omsorg. Det är framför allt användning av handsprit innan patientnära arbete som drar ner resultatet. Samtidigt har antalet kommuner som mäter följsamhet fördubblats jämfört med före pandemin.
Drygt 70 procent följer samtliga steg
 
Mer från SKR 
 
 
Brukarundersökningar – sista dag för tilläggstjänster
Nu är det hög tid att anmäla sig till årets brukarundersökningar inom områdena funktionshinder, IFO och placerade barn och unga. Den 1 juni är sista dagen för att beställa tilläggstjänster som lokala frågor och olika användarstöd. Undersökningsperioden startar 1 september.
Brukarundersökningar i socialtjänsten
 
Hög inflation påverkar kommunernas ekonomi
Rekordhöga resultat i kommuner och regioner förväntas vända till underskott nästa år. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling och bristen på arbetskraft alltmer kännbar. Mest påtaglig blir utmaningen inom äldreomsorgen.
Det visar vårens upplaga av SKR:s ekonomirapport
 
7 av 10 medarbetare positiva till digitala arbetssätt
74 procent av medarbetarna i välfärden anser att de digitala arbetssätt som infördes under pandemin har fungerat bra eller mycket bra.
Det visar SKR:s rapport Digitalisering i välfärden
 
Äldreomsorgslyftet – förlängd ansökningstid
Utlysningen till äldreomsorgslyftet är fortfarande öppen och har förlängts till den 15 juni 2022. Satsningen omfattar utbildning till undersköterska, vårdbiträde och övrig kompetensutveckling samt utbildning för första linjens chefer.
Kompetenslyft, äldreomsorgen
 
Fler kvalitetsregister till nytta för kommunerna
Av de drygt 100 nationella kvalitetsregistren är det främst fem som används av kommunernas äldreomsorg. Men en ny kartläggning visar att det finns användbara data för kommunerna även i andra register.
Nationella kvalitetsregister i kommunerna
 
Öppna samordningsmöten om psykisk hälsa
Vill du veta mer om vad som pågår inom området psykisk hälsa runt om i Sverige? SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa bjuder in till korta digitala möten om projekt och nyheter på teman som migration och psykisk hälsa, suicidprevention, barn och unga. 
Datum och länkar och till öppna samordningsmöten
 
Grattis! 
 
 
Gustav Wigelius vann Yrkes-SM i vård och omsorg 2022. Tävlingarna arrangeras av WorldSkills Sweden och genomfördes 10-12 maj i Växjö.
Vård- och omsorgscollage har en intervju med Gustaf. 
Läs intervjun
 
Kurser och konferenser 
 
 
Vuxna som upplevt krig och konflikter
De som flytt kriget i Ukraina kan uppleva stor rädsla, oro och kris. Vilket stöd behövs för dem och för medarbetare i kommuner och regioner? Medverkar gör bland annat Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa. Seminariet hölls 23 maj. 
Se seminariet i efterhand
 
3 juni
Agenda för integration:
Massflyktsdirektivet
SKR:s bjuder in till seminarium om massflyktsdirektivet. Medverkar gör Migrationsverket, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Seminariet är kostnadsfritt och kan ses i efterhand.
Följ seminariet på webben
 
8 juni
Socialtjänstens arbete i segregerade områden
Problematiken i segregerade områden är komplex. Samtidigt är förväntningarna på socialtjänsten stora att hantera frågor som rör barn och unga, utanförskap och kriminalitet. Vad säger forskningen och praktiken? Kan vi lära oss något av det arbete som pågår?
Sista anmälningsdag 7 juni
 
14 juni
Socialtjänst for dummies
Vad får socialtjänsten göra och inte? Vilka är socialtjänstens målgrupper och vilka lagar styr? SKR bjuder in till en heldag för alla som vill få grundläggande kunskap om socialtjänstens styrning, befogenheter och uppdrag.
Sista anmälningsdag 13 juni
 
16 juni 
Uttrycker du dig begripligt?
I socialtjänstens myndighetsutövning är det lätt att fastna i byråkratiskt språk. SKR bjuder in till en föreläsning och workshop där du får konkreta tips hur du kan förbättra ditt skrivande så att det blir begripligt och tryggare för den det berör.
Sista anmälningsdag 15 juni
 
31 augusti
Avgifter i äldreomsorg
Hur beräknar andra kommuner avgifter i äldreomsorgen, och hur kan man tänka kring avgiftsmodeller och automatiserade processer? SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog medverkar med en spaning om avgifternas betydelse för den kommunala ekonomin.
Sista anmälningsdag 30 augusti
 
8 september (start)
Individbaserad uppföljning och IBIC
Lär dig arbeta praktiskt med individbaserad systematisk uppföljning kopplat till IBIC inom i äldreomsorgen och funktionshinderområdet. Utbildningen hålls under fyra digitala workshops och en avslutande fysisk träff, och du får du stöd att genomföra en egen avgränsad uppföljning.
Sista anmälningsdag 25 augusti
 
27–28 september
Grundkurs i LVU
SKR ger en två dagars utbildning om den praktiska tillämpningen av lagstiftningen kring omhändertagande av barn och unga. Utbildningen lyfter praktiska exempel och rättsfall. Kursmaterialet som skickas ut innan start kan även användas som verktyg i arbetet på hemmaplan.
Sista anmälningsdag 19 september
 
27–28 oktober
Funktionshinder i tiden 2022
SKR och Socialstyrelsens konferens Funktionshinder i tiden lyfter forskning, praktiknära exempel och de senaste nyheterna för dig som jobbar inom området funktionshinder. Delta på plats och träffa kollegor från hela landet, eller följ delar av konferensen via webben.
Sista anmälningsdag 27 september
 
Nytt från omvärlden 
 
 
Nytt nationellt HVB-register
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har på regeringens uppdrag utvecklat ett nationellt register över HVB, stödboenden och SiS-hem. I registret finns samtliga aktiva boenden med tillstånd och anmäld verksamhet registrerade. Registret innehåller även viss information om beslut som IVO fattat efter genomförd tillsyn.
Registret ska underlätta placeringar och öka tryggheten för barnen
 
30 miljoner för arbete med Bostad först
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utlysa statsbidrag till kommuner för att starta, utöka eller förbättra verksamhet enligt metoden Bostad först.
Ska stärka arbetet mot hemlöshet
 
Redaktör 
 
Sofia Karlsson 
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00