Nyhetsbrev nr.7 år 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Mellan hägg och syrén!
Sommaren är på intågande i vårt avlånga land vilket är härligt, vi kan notera att även i år fick skomakaren en kort semester. (Läs mer om skomakerns semester)

I detta nyhetsbrev har vi med flera exempel på medborgarbudget där vi noterar att allt fler kommuner visar intresse för denna form av dialog och deltaktighet. 

Vi fick ett tips på två nyheter från Vadstena kommun, en app och en trygghets- och förbättringsvandring, vi tar gärna emot tips till nyhetsbrevet.  

Vi har också publicerat två nya avnsitt av vår podcast "Demokratiresan", se mer info nedan.

Det finns fortfarende möjlighet att anmöla sig till vårt seminarium den 31 maj där vi presenterar ett nytt digitalt verktyg för risk- och konfliktanalys, se mer info nedan.

Vi tar gärna emot tips på nyheter från er, kontakta i första hand: anders.nordh@skr.se 

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Malin Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Demokratiresan en podcast från SKR
#70 Vikten av att alla får komma till tals
Vi samtalar med Elena Namli och Hans Abrahamsson om demokratins utmaningar och hur ett lokalt demokratiarbete gör det möjligt för fler att komma till tals genom medborgardialog.
Medverkande: Elena Namli, Professor i Teologisk etik vid Uppsala Universitet, Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare från Göteborgs Universitetet, Nils Munthe, SKR
Programledare: Anders Nordh, SKR
Tid: 30:25

Länk till avnsitt 70


#71 Ett liv utan våld - medborgardialog och dialog som arbetssätt
Susanna Nolin, Ingrid Persson och Ulrika Stöök berättar om sitt arbete i Biskopsgården i Göteborg. Vi tar upp dialog och samtal som arbetssätt i socialt arbete och hur man kan arbeta med medborgardialog i en så komplex fråga som närvaro av våld på olika sätt.
Medverkande: Susanna Nolin, SSPF-koordinator, Ingrid Persson, utvecklingsledare och Ulrika Stöök, utvecklingschef i distrikt Angered Bostads AB Poseidon
Programledare: Nils Munthe, SKR

Tid: 29:21
 
Länk till avnsitt 71
 
SKR: Webbinarium - Verktyg för risk- och konfliktanalys
SKR har i nätverk tillsammans med kommuner och regioner utvecklat en modell med ett systematiskt förebyggande arbete i beslutsprocesser. Utifrån modellen har ett digitalt verktyg utvecklats.

På detta webbinarium presenterar SKR ett verktyg som i ett tidigt skede kan ge stöd i en risk- och konfliktanalys för förtroendevalda att utsättas för hot och hat.
  • Datum: 31 maj 2022
  • Tid: 10.00 – 11.00
  • Plats: Digitalt
  • Kostnad: 300 konor exklusive moms.
  • Sista anmälningsdag: 27 maj 2022
Länk till anmälan
 
Lund: Medborgarbudget
Av närmare 400 förslag som kommit in har vi sållat bort de som inte följer kriterierna. Kvar finns 56 förslag att rösta på. Röstningen kommer att pågå mellan den 1 och 10 juni, men redan nu kan du läsa alla förslagen. Du röstar här på vår webbplats. Du som bor i området kan lägga en (1) röst på det förslag du tycker ska genomföras. Även barn får rösta.

Läs mer på Lunds hemsida
 
 
Vadstena: Lämna in dina hållbarhetsförslag via appen Ett bättre Vadstena
Vadstena kommun växlar upp det interna och externa arbetet med Agenda 2030. Under året kommer samtliga verksamheter och processer att ses över. Hållbarhet ska vara en självklar del av kommunens styrning och ledning.
– Det finns redan idag många goda exempel på verkligt hållbarhetsarbete i kommunens olika verksamheter – men vi är dåliga på att berätta om det vi gör, och ibland kanske också på att förstå det vi gör som just hållbarhetsarbete, säger biträdande kommundirektör Martin Berry.

Läs mer på Vadstenas hemsida

Trygghets- och förbättringsvandring 
Tillsammans med den kommunala bostadsbolaget VFAB genomförde Vadstena kommun den första trygghets- och förbättringsvandringen den 5 april 2022. I vandringen deltog tjänstepersoner från olika verksamheter, politiker, polisen och vadstenabor.
Vandringen började Hyresgästföreningens lokal på Hovvägen 26 och därefter gick vi en runda runt kvarterna Hertigen och Riddaren samt förskolan Blanka och Katarinaskolan.
 
Läs mer på Vadstenas hemsida
 
Kalmar, Södermöre kommundel: Medborgarbudget
Under 2022 börjar Södermöre kommundel att använda Medborgarbudget för landsbygdsutveckling. Det innebär att medborgarna i ett område bestämmer vad en del av del kommunala budgeten ska gå till.
 
Varje år avsätter kommundelsnämnden 200 000 kronor i en medborgarbudget för landsbygdsutveckling.
 
I år genomförsmedborgarbudget i området Mortorp, Tvärskog. Invånarna har kunnat lämna sina förslag mella den 7 mars och 15 maj på hur pengarna ska användas.
 
Mer information på Södermöres hemsida
 
Säter: Elevbudget
Elevbudgeten är inte en enstaka insats, utan en del i en större ansats att arbeta med demokratifrämjande metoder, där i detta fall beslutet om processen tagits av kommunstyrelsen.
– Vi ser Elevbudgeten som ett steg i vår process kring att arbeta med medborgarbudget för en bättre dialog med Säterborna, säger Mats Nilsson. – Det är ett viktigt arbete för att förbättra demokratin och förtroendet för politiken.

Läs mer på Säters hemsida

Läs nyhet på SiljansNews
 
Älmhult: Vi har mycket att visa dig – och vi vill höra din åsikt!
  • Vi har mycket att visa dig – och vi vill höra din åsikt!
  • I Virtual Reality (VR) kan du uppleva Älmhults framtida bostadsområde Solvikskajen (sågverkstomten), som planeras att byggas vid Möckeln.
  • Kom till ”fickparken” och prata med oss om Älmhults gröna miljöer, rekreation och friluftsliv.
    ...och mycket mer
Läs mer på Älmhults hemsida
 
Borås: Nu lanserar vi Våra Möjligheters Dag
Nu är det klart! Sparbanken Sjuhärad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad har tagit fram ett nytt koncept för det evenemang som under nio år arrangerats som Mina Möjligheters Dag. 

Syftet med dagen är även fortsatt att ge gymnasieelever i årskurs ett från Borås, Mark och Svenljunga en bra värdegrund att stå på under gymnasietiden och skapa förutsättningar för ungdomarna att bli goda medmänniskor som visar hänsyn och respekterar varandra. Bytet från ”Mina” till ”Våra” i namnet ska förtydliga att dagen handlar om samarbete, jämställdhet, mångfald och inkludering.

Läs mer på Borås hemsida
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
 
SKR:Forskningsöversikt - Vikten av valdeltagande
En forskningsöversikt om vetenskapliga fältexperiment med syftet
att öka valdeltagandet i allmänna val. Rapporten ger en översikt av den senaste forskningen med ett särskilt fokus på andra europeiska länder. Den innehåller även några exempel på särskilda satsningar som genomförts i svenska kommuner.

Ladda ner rapporten som PDF
 
Finland, Kommunförbundet: Handbok om medborgarpaneler i kommunerna
Kommunen är den arena för demokratiskt beslutsfattande som finns allra närmast medborgarna. I kommunerna fattas beslut som direkt berör invå­narnas vardag. Kommuninvånarnas intresse för den kommunala demokratin har ändå avtagit. Antalet kandidater i kommunalvalet och valdeltagandet har nämligen under lång tid minskat.

Kan kommuninvånarnas direkta deltagande i beslutsfattandet stimulera den kommunala demokratin?

Ladda ner handboken här som PDF
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se