Play movie
Forskning om vuxnas lärande pågår
 
När begreppet livslångt lärande dök upp för 50 år sedan var det ett sätt att placera vuxnas lärande på kartan. Vi är alltså inte färdiga bara för att vi är vuxna, utan utvecklingen fortsätter. Numera krävs löpande kompetensutveckling i arbetslivet och många ägnar sig åt personlig utveckling på fritiden. Frågan om hur vi kan och bör agera som demokratiska medborgare har också seglat upp på agendan. Det som däremot har saknats är forskning om vuxenutbildning, men nu bubblar det av projekt som ska bidra med kunskap om komvux och folkbildning. Det välkomnar vi!
 
Cecilia Bjursell 
Centrumledare Encell
 
   
Tjugoen nya forskarstuderande inom vuxnas lärande, uppdelade på två forskarskolor och fyra lärosäten, bådar gott inför framtiden. Om några år kan vi förvänta oss rejäla kunskapstillskott till fältet vuxnas lärande. Vi har pratat med utbildningsministern och två av professorerna om forskarskolan för folkhögskolans lärare och forskarskolan i vuxnas lärande.
 
   
 
   
Fotograf: Johan Wingborg
Professor Johan Söderman berättar om arbetet med att bygga upp den nya forskningsgruppen Bildningspraktiker i utbildning och samhälle. 
– Riktningen är att stärka det här, och takten ska förbi hyfsat långsam. Det är mer som en fiskebåt än en racerbåt, säger han. 
 
 
   
Therese Uppman är lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska på June folkhögskola och från i höstas forskarstuderande på halvtid vid Jönköping University. Här berättar hon om sitt forskningsintresse kring lärande och flerspråkighet.
 
   
Ett digitalt samtal mellan Marcus Örebäck, rektor på June folkhögskola, och Sara Bref, webbredaktör och kommunikatör på Encell, om forskarskolan för folkhögskolans lärare från ett rektorsperspektiv.
 
   
Samuel Raoufi-Kvist är en av de folkhögskolelärare som under det senaste läsåret har delat sin tid mellan sitt arbete som lärare och en ny tillvaro som forskarstuderande, inom ramen för forskarskolan för folkhögskolans lärare. Samuel är en av alla de lärare som egentligen halkade in på folkhögskolan av en slump. Men han har inte blivit kvar av en slump.

– Sen insåg jag potentialen i det vi höll på med. Jag såg vad som hände med deltagare på folkhögskolan. Det var en värld som jag inte hade förstått eller sett, säger han.

Det har också lagt grunden till hans forskningsintresse; vad formar en lärande individ.
 
   
 
sara.bref@ju.se

eller

Högskolan för lärande och kommunikation
Att: Sara Bref
Box 1026
551 11 Jönköping
 
   
Amanda Stjärnqvist är verksamhetsanalytiker på Studieförbundet Vuxenskolan. Under det senaste året är hon en av de två som fått möjlighet att få handledning av en forskare för att genomföra ett praktiknära forskningsprojekt i sin egen verksamhet, där forskarens tid betalades av Föreningen för folkbildningsforskning.
 
   
En betydande del av deltagarna på folkhögskolan har någon typ av npf-diagnos. Ett dilemma för lärare och annan personal på skolan kan vara hur man ska kombinera folkhögskolans fria natur med gruppens behov av struktur och förutsägbarhet. Elise Arnell, lärare på Helsjön folkhögskola, har tagit sig an frågan i ett praktiknära projekt.
 
   
Samhället står idag inför en kritisk situation då det gäller kunskapsnivåer och kompetensförsörjning. Detta är en nyckelfråga för landets fortsatta utveckling, tillväxt och därmed möjlighet att säkerställa välfärdssamhället. Förmågan att hela tiden fortsätta utvecklas och lära sig är centralt för både individens och samhällets tillväxt.

Varje år utlyser vi på Encell en tävling riktad till studenter som skriver sin uppsats på svenska högskolor och universitet, de bästa uppsatserna belönas med 10 000 kronor. Läs mer och tipsa studenter som kan söka!
 
   
Tips på konferenser:
 
ESREA Triannial Conference, September 29- October 2, Milano
Adult education research and interventions are now asked to mobilise their best energies, knowledge, and creativity to interrogate the many controversial, non-linear effects of the ongoing ecological, economic, social changes, and to offer plausible and sustainable answers.

Education and Learning of Older Adults – Individual, Local, and Global Perspectives, 3-5 November, Bragança
12th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA). The possibility of reconciling individual, local, and global perspectives in the field of older adult learning and education is the starting point for debate and can be an opportunity to (re)build knowledge in the scientific community, prioritizing the well-being of older people.

Nationell konferens om folkbildningsforskning, 8-9 november, Jönköping
Mimers forskarkonferens 2022 kommer att genomföras den 8–9 november i Jönköping och i samarbete med Encell. Temat för årets konferens är livslångt lärande och folkbildning.

Ytterligare konferenser finns här.