Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat ta del projektresultatet Klimatkomfort i offentlig miljö samt axplock från omvärlden.
 
Tillfälle att jobba med fastighetsfrågor på SKR!
Vi söker nu en medarbetare till Fastighetsgruppen för perioden fram till december 2023. Tjänsten har fokus på frågor som rör drift och förvaltning och innebär stora möjligheter till egen utveckling och möjligheter att etablera kontakter nationellt. Du som söker får gärna idag jobba med fastighetsfrågor hos kommun eller region. Ansök senast 7 juni!
Annonsen finns här
 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Klimatkomfort i offentlig miljö
Somrarna i Sverige blir stundtals varmare och varmare, samtidigt som användandet av apparater som avger värmeenergi ökar. Kraven på ett behagligt inomhusklimat ökar och behovet av att kunna kyla ner rumstemperaturer i offentliga byggnader såsom skolor, sjukhus och andra lokaler har blivit ännu viktigare nu än för 10 år sedan.

Att bemöta verksamhetskrav och samtidigt ta hänsyn till energikostnader och kondensproblematik är en tuff utmaning för många fastighetsägare, inte minst inom den offentliga sektorn.

Som stöd i detta arbete har en enklare vägledning med tillhörande inspelad presentation tagits fram.

Ta del av vägledning och film på Offentliga fastigheters webbplats
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
 
Kurser & konferenser
 
 
Resultatseminarium från projekt Återbruk

Den 30 maj genomförs ett webbinarium där resultatet från Offentliga fastigheters projekt Återbruk presenteras. Du kommer att få en presentation av de enkäter och djupintervjuer som genomförts för att sammanställa nuläget i Sverige för återbruk. Vidare kommer du att få en omvärldsspaning av återbruk tillsammans med inspirerande exempel på projekt med fokus på återbruk. Vi kommer även att presentera en metodik för återbruksarbete i era organisationer och projekt baserat på sju utmaningar samt extra djupdykning i juridik och kravställning och beräkning av klimatnytta.

Presentationerna kommer att varvas med en workshopdel där ni får möjlighet att diskutera hur ert återbruksarbete är organiserat i dagsläget och hur förbättringspotentialen skulle kunna se ut.

Anmäl dig senast den 24:e maj
Agenda 2030 och de kommunala fastighetsorganisationerna – så ökar vi tempot i arbetet för ett hållbart samhälle
Den 31 maj välkomnar vi Kommunfondens medlemmar på ett medlemsexklusivt digitalt seminarium om hur vi ökar tempot i fastighetsorganisationernas arbete för ett hållbart samhälle.

Resultatet från ett projekt som rör fastighetsorganisationernas roll för Agenda 2030 kommer presenteras och diskuteras. Syftet är att sprida och inspirera flera kommunala fastighetsorganisationer att engagera sig och vidta åtgärder för att bidra till Agenda 2030.

Läs mer och anmäl dig senast den 23 maj
Läs mer om kommunfonden (FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor) och se om din kommun är medlem
KTH-kurs Fastighetsföretagande i offentlig sektor
I höst ger SKR och KTH den populära utbildningen Fastighetsföretagande i Offentlig sektor, efter två års uppehåll pga pandemin. Kursen är en högskolekurs (7,5 högskolepoäng) för dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation. Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskap om centrala frågor som berör fastighetsorganisationens styrning på kort och lång sikt. Du lär dig mer om fastighetsekonomi, juridik för fastigheter och lokaler, statusbedömningar, miljöcertifieringar m.m.  

Kursen är nu 75 % fulltecknad. Om du vill försäkra dig om en plats – anmäl dig inom kort.

Mer information och länk till anmälan
Välkommen att delta i SKR:s konferens Mötesplats samhällsbyggande!
Den 20-21:a juni arrangerar SKR konferensen Mötesplats samhällsbyggande. Konferensen vänder sig till förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i kommuner och regioner och vi erbjuder ett innehåll som sträcker sig tvärsektoriellt över kommunala och regionala ansvar och förvaltningar.

På Mötesplats samhällsbyggande tar vi oss an samhällsutmaningar på bredden. Vi diskuterar frågor som samordnad bebyggelse- och transportplanering, samlokalisering av verksamheter, framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete, infrastruktur för uppkopplade samhällen med mera. Varför inte delta i en workshop om framtidens verksamhetsområden och diskutera möjligheterna med industriell och urban symbios? Du får ta del av intressanta föredrag samtidigt som du bidrar till erfarenhetsutbyte, dialog och nätverksskapande. Det kommer även finnas möjlighet att delta i intressanta studiebesök, exempelvis erbjuder vi ett guidat besök vid Slussen där vi kommer få höra mer om omvandlingen av platsen från trafikknut till mötesplats. Välkommen!

Datum: 20-21 juni 2022
Plats: Moderna Museet, Stockholm, med möjlighet att följa delar av konferensen digitalt
Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommun eller region
Anmäl dig här
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Upphandlingsmyndigheten: Förfogandeförbud gör det mer rättssäkert att sälja mark för hyresrätter
Vid exploatering och nybyggnation av hyresrätter brottas många kommuner med hur man kan sälja mark för hyresrätter utan att bryta mot statsstödsreglerna. Göteborgs stad har tagit fram en juridisk lösning – avtal om förfogandeförbud – som garanterar att statsstödsreglerna följs.

Läs mer här
Upphandlingsmyndigheten: Nytt stöd om de sanktioner mot Ryssland och Belarus som gäller i offentliga upphandlingar

EU har antagit flera paket med sanktioner som svar på Rysslands krig mot Ukraina. Nu finns stöd som beskriver hur sanktionerna bör tillämpas och hanteras i offentliga upphandlingar i Sverige.

Mer information finns här
MSB: Bidrag till kommuner för att förebygga naturolyckor

Fram till den 1 augusti har kommuner möjlighet att ansöka om statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor som planeras eller genomförts.

Läs med på Myndigheten för samhällsbyggnad och beredskaps webbplats
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se