Avfall Sverige deltar vid FN:s jubileum
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Lär Sverige att Laga, Låna och Loopa
 
Kampen mot det osynliga avfallet går vidare. Avfall Sverige har tagit fram nytt kommunikationsmaterial för att visa att det mesta avfallet aldrig syns för gemene man och hur vi kan minska uttaget av naturresurser.

Fler måste bli medvetna om vikten av hållbar konsumtion och produktion. Det krävs för att Sverige ska klättra högre upp i avfallshierarkin. Tidigare har vi riktat oss direkt till medborgarna, nu vill vi skapa bättre förutsättningar för att alla ska kunna laga, låna och loopa genom att också vända oss till beslutsfattarna med kampanjen. Med begreppet osynligt avfall vill vi också starta en diskussion och tala direkt till de som designar och tillverkar produkter, men också till konsumenterna för att hjälpa dem göra hållbara val i sin konsumtion.

Världsmiljödagen den 5 juni går startskottet för ett nytt år med fokus på att göra det osynliga avfallet synligt. Vi har tagit fram ett kampanjmaterial som vi hoppas att alla medlemmar vill använda och att sprida samma budskap. Centralt kommer kampanjen att rulla i perioder under resten av året.

Bland material ämnat för Facebook, Instagram och aktiviteter finns en ombyggd sajt – osynligtavfall.se. Vi har också tagit fram en unik jeansväst, som gör det möjligt att uppleva hur det är att bära den totala vikten av sina jeans, 25 kilo, som kommer att användas i olika event.
 
Som anställd hos någon av Avfall Sveriges medlemmar
kan du prenumerera på nyhetsbrevet HELT GRATIS. 
Maila till info@avfallsverige.se
 
Avfall Sverige deltar vid FN:s jubileum
 
1972 hölls FN:s första miljökonferens, med Stockholm som värd. 50-årsjubileumet Stockholm+50 den 2–3 juni uppmärksammas med ett nytt stort miljömöte, och Avfall Sverige arrangerar ett av eventen tillsammans med FN:s utvecklingsprogram UNDP och den internationella avfallsorganisationen Iswa.

Läs mer
Ytterligare sänkt moms på reparationer
 
2017 halverades momsen på reparationer av bland annat cyklar, skor och kläder. Nu halveras den på nytt till sex procent. "Sänkt moms är en tydlig markering om att vi måste använda de resurser vi har betydligt längre", säger Åsa Hagelin, rådgivare på Avfall Sverige.

Läs mer
Sorteringshjälp på ukrainska
 
Till det gemensamma skyltsystemet finns en affisch och en folder som beskriver systemet. De finns nu också översatta till ukrainska – färdiga att skriva ut för att bistå nyanlända från öst.

Logga in på sverigesorterar.se och läs mer
Kliv närmare cirkularitet
 
För 2022 är anslaget för Klimatklivet 2,8 miljarder kronor. Naturvårdsverket välkomnar fler ansökningar från projekt som syftar till att öka cirkulariteten av exempelvis plast och textilier eller biprodukter som ersätter cement i betong. Fram till och med 2026 finns ytterligare medel. Nästa ansökningsperiod är den 23 augusti – 8 september.

Läs mer
Pengar att söka för bättre plasthantering
 
Vinnova och Naturvårdsverket utlyser nu bidrag för förstudieprojekt som kan öka materialåtervinningen av plast i byggsektorn, från design till återbruk. Bidrag kan sökas för upp till 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader.

Läs mer
PM klargör krav kring vattenbaserad färg
 
Från den 1 mars klassificeras stora mängder vattenbaserad färg som miljöfarlig kemisk produkt enligt EU:s kemikalielagstiftning på grund av innehåll av vissa biocider. I en PM klargör Avfall Sverige sin bedömning, att den generellt inte ska klassas som farligt avfall. 

Läs mer
Nominera årets bästa avfallsinsater
 
Den 24 november arrangeras Återvinningsgalan på Berns i Stockholm. Men redan nu kan du nominera dina favoriter till de åtta olika kategorierna, allra helst till Avfall Sveriges eget pris: Årets förebyggare.

Läs mer och nomiera
Ökad handel förbättrar återvinningen
 
Närhetsprincipen är ett rättesnöre inom EU, som innebär att avfall ska tas om hand där det uppstår. Men nu utmanas den av Europeiska miljöbyrån, EEA. Om mer avfall behandlas där bästa tekniken finns ökar möjligheterna att skapa cirkulära flöden, menar de.
 
Ny medlem i Avfall Sverige
 
Vi hälsar välkommen till
• WasteHero APS: digitalisering och optimering av kommunal avfallshantering Läs mer på wastehero.io
Så minskar ni riskerna för lungproblem
 
Att arbeta vid en rötningsanläggning innebär närkontakt med ohälsosamma mikroorganismer. Avfall Sverige har låtit kartlägga var problemen uppstår och ger råd om hur de bör hanteras.
Bättre nytta av gamla deponier
 
Här får du veta för- och nackdelar med olika användningsområden för nedlagda och sluttäckta deponier. Rapporten ger också vägledning kring vilka specifika förutsättningar som bör beaktas för varje enskild deponi.
2022:10 Framtidens nyttjande av deponier
 
Ett mer innovativt återbruk
 
Startup-bolag kan vara en lösning för att hitta innovativa sätt att öka återanvändningen av det som lämnas till återvinningscentralerna.
2022:11 Ökat återbruk genom innovativa och cirkulära resursflöden
 
Bättre snurr på återbruket
 
Kommunerna samlar in allt mer för återbruk. Avfall Sverige har sammanställt tips om olika sätt att få avsättning för det som samlas in.
2022:12 Öka avsättningen av återbruksmaterial
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Avfall Sveriges årsmöte
 
När: 31 maj–1 juni
Var: Norrköping

Avfall Sverige och Norrköpings kommun bjuder in till årsmöte och utställning i månadsskiftet maj/juni. Äntligen får avfallsbranschen möjlighet att träffas och nätverka. Varmt välkomna!

Läs mer
Miljöprövning av avfallsverksamhet
 
När: 7–8 juni
Var: Lund

Teknisk utveckling tillsammans med nya miljökrav förändrar förutsättningarna för avfallsverksamheter. Här får du en uppdatering om bland annat tillstånds- och anmälningsplikt.

Läs mer och anmäl dig
Personal vid ÅVC
 
När: 8–9 juni
Var: Göteborg
 
Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl dig
Driftoptimering av biogasprocessen
 
När: 14–15 juni
Var: Linköping

Lär dig vad som rent mikrobiellt händer i en rötkammare, hur olika substrat påverkar rötningsprocessen samt hur den kan styras och optimeras. Vi tittar också på uppgraderingstekniker och besöker Linköpings biogasanläggning och biogaslabb.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs inom energiåtervinning
 
När: 26–28 september
Var: Malmö

Här ges erfarenhetsutbyte och en ökad förståelse om hur du kan minska miljöpåverkan, öka vinsten från er panna och påverka säkerhetskulturen på din arbetsplats. Kursen vänder sig till personal inom drift, underhåll, miljö, arbetsmiljö, bränsle, kvalitet eller administration och kommunikation.

Läs mer och anmäl intresse
Nordic Biogas Conference
 
När: 4–5 oktober
Var: Linköping

Ett tillfället för biogasintresserade från hela världen att samlas för att ta del av den nordiska modellen för biogasproduktion. Bland talarna finns ledande experter från industrin, organisationer och akademin.

Läs mer och anmäl dig
Branschen rekryterar
 
 
Stockholm Vatten och Avfall: driftövervakare
 
Ansök senast den 22 maj Läs mer
 
Länsstyrelsen Stockholm: driven utvecklingsledare avfallsbrottslighet
 
Ansök senast den 29 maj Läs mer
 
VafabMiljö söker två kemiingenjörer
 
Ansök senast den 29 maj Läs mer
 
Göteborgsregionen: regionplanerare inriktning kretslopp och hållbar konsumtion
 
Ansök senast den 31 maj Läs mer
 
SRV: förvaltningsledare IT
 
Löpande rekrytering Läs mer
 
SRV: chefer till återvinningscentraler
 
Löpande rekrytering Läs mer
 
 
SRV: anläggningstekniker inriktning VVS
 
Löpande rekrytering Läs mer
 
SRV: anläggningsingenjör
 
Löpande rekrytering Läs mer
 
Nodava: framtidsorienterad utredare samhällsplanering med intresse för VA och avfall
 
Ansök senast 3 juni Läs mer
 
Vakin: avfallsingenjör till Avfall och Återvinning
 
Ansök senast 5 juni Läs mer