Det här är ett nytt nyhetsbrev från Kompetenscenter välfärdsteknik som regelbundet kommer att utges under projekttiden 2020-2022.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Mall för bedömning av dataskyddskonsekvens enligt GDPR
 
Kompetenscenter välfärdsteknik har tagit fram en mall som kan användas vid konsekvensbedömningar av dataskydd inom kommunal vård- och omsorg. Mallen får fritt användas och anpassas till verksamhetens egna rutiner.
Konsekvensbedömning GDPR, mall
Ledningssystem för informationssäkerhet - en naturlig del av vardagen
 
Ta del av Örebro kommuns praktiska arbete med ledningssystem för informationssäkerhet genom att se det inspelade seminariet från den 6 april.
Ledningssystem för informationssäkerhet
 
Poddavsnitt: Genom relationer skapar vi förutsättningar för meningsfulla liv inom äldreomsorgen
 
Ett samtal, en promenad eller någon att fika med – det är exempel på direktmänsklig kontakt som efterfrågas inom äldreomsorgen. För att skapa förutsättningar för meningsfulla liv behöver vi även prata om de mänskliga behoven istället för att enbart utveckla digitala lösningar. I avsnitt 16 i Podden om välfärdsteknik berättar Morten Hyllegaard om relationen mellan medborgaren och den kommunala verksamheten. Morten arbetar med välfärdsutveckling inom offentlig sektor. Ett spännande samtal om hur vi kan utforma kommunala tjänster inom vård och omsorg genom att bygga mellanmänskliga och nära relationer istället för att leverera digitala lösningar.
 
Informationsfilm nu även på engelska
 
Nu finns filmen "Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen" även med engelsk text. I filmen ger Kompetenscenter exempel på hur digital teknik kan bidra till att äldre personer och andra med funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället samt nå en bättre hälsa. Medverkar gör intervjupersoner från de tio modellkommunerna.
Se filmen Så kan välfärdsteknik bidra till ökad trygghet i äldreomsorgen
 
Addas ramavtal – nu också för mobila trygghetslarm
 
Adda Inköpscentrals ramavtal för Trygghetslarm och larmmottagning 2019 är nu klart att använda. Det innebär att det för första gången finns ett ramavtal som förutom stationära trygghetslarm också omfattar mobila trygghetslarm. Den 30 maj klockan 14:00-15:00 genomför Inköpscentralen ett digitalt informationsmöte om hur ramavtalet kan användas.
Trygghetslarm och larmottagning Adda
Anmälan Inköpscentralens informationsmöte
 
Heltidsarbetet ökar inom vård och omsorg
 
Andelen anställda som arbetar heltid fortsätter att öka i kommuner och regioner. Störst är ökningen inom kommunernas vård och omsorg. Det visar SKR:s personalstatistik för 2021.
Heltidsarbete ökar i välfärden
 
Nyheter från modellkommunerna
 
 
Medicingivare ger trygghet i vardagen
I filmen ”Trygghet och självständighet med medicingivare” berättar Uddevallabon Agneta Johansson om hur medicingivaren skapar trygghet i vardagen.
- Jag kallar min medicingivare för Erik. Han säger till när det är dags för medicin, berättar Agneta. Sjuksköterskan Emmy Karfunkel och undersköterskan Daniel Hultgren upplever att vårdtagare med medicingivare blir mer självständiga.
Medicingivaren Erik ger Agneta trygghet i vardagen, Uddevalla kommun
 
Eskilstuna kommun söker hjälp med testning av verktyg för hälso- och välfärdsteknik
Medarbetare på vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun har tagit fram ett verktyg som kan användas vid införandet av ny hälso- och välfärdsteknik. Verktyget kommer att fortsätta att utvecklas. Via DelaDigitalt efterfrågar kommunen hjälp med att testa verktyget.
Implementeringsverktyg för hälso- och välfärdsteknik, DelaDigitalt
 
Film om nybyggt vård- och omsorgsboende
Hur ser ett nybyggt vård- och omsorgsboende ut? Vilka funktioner behövs och vad är viktigt att tänka på vid byggnationen? Se Eskilstuna kommuns film om vård- och omsorgsboendet Odlarbäcken som står klart för inflyttning i juni.
Se filmen om Odlarbäcken, Eskilstuna kommun
 
Grästorp arrangerade en seniormässa med fokus på digital hjälp i vardagen
Den 19 maj höll Grästorps kommun öppet hus för seniorer och andra intressenter som ville prova på den välfärdsteknik som finns inom äldreomsorgen. Ett av flera omtycka inslag på mässan var få känna och klämma på de tekniska prylarna som kommer underlätta för oss i framtiden. Mässan erbjöd också flera olika aktiviteter som skapade intresse hos den enskilde att vilja utveckla sina tekniska kunskaper.
Seniormässan Grästorps kommun
 
Gemensam riskanalys gav bredare perspektiv och effektivare resultat
Både Borås Stad och Kramfors kommun är på väg att införa mobila trygghetslarm i äldreomorsorgen. Vid riskanalysen valde kommunerna att samverka och genomföra införandet tillsammans. Olika professioner bjöds in för att få med många perspektiv in i analysarbetet. Det gav bredare perspektiv och effektivare resultat. 
 
Läkning med laser – unik forskning i Skellefteå ska presenteras i Paris
Genom en forskningsstudie kan Skellefteå kommun bli först i landet med att använda medicinsk laser i sårläkningssyfte. Studien ska snart presenteras i Paris (foto: Megafonen).
Läs artikeln i sin helhet i tidningen Megafonen
 
Lärande exempel
 
I SKR:s exempelbank finns tips om goda arbetssätt, projekt och utvecklingsarbeten i kommuner och regioner. Låt dig inspireras!
Digitala läkemedelsgivare i Eskilstuna ökade självständigheten och frigjorde tid
Ökad självständighet hos brukarna och minskat antalet avvikelser kopplat till läkemedelshantering är några resultat av Eskilstuna kommuns införande av digitala läkemedelsgivare inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen. Ta del av hur arbetet gick till.
Lärande exempel digitala läkemedelsgivare i Eskilstuna kommun
 
Nyheter från myndigheter och andra organisationer
 
 
Avgiftsfria utbildningar till språkombud i äldreomsorgen
Vård- och omsorgscollege arrangerar avgiftsfria utbildningar för språkombud och språkombudsutbildare samt chefer i äldreomsorgen. Syftet är att förbättra yrkessvenska hos personalen.
Språkombud i hela landet, Vård- och omsorgscollege
 
Kunskapsstöd ska skynda på digitaliseringen men behöver bli mer konkreta
I fokusrapporten Kunskapsstöd för e-hälsa beskriver e-hälsomyndigheten vilka kunskapsstöd som finns i dag och hur behovet av fler stöd ser ut. Inom den kommunala hälso- och sjukvården samt socialtjänsten finns många kunskapsstöd inom e-hälsa. Men för att stöden ska bidra till en ökad digitaliseringstakt behöver de bli utformade som till exempel utbildningsmaterial och vägledningar.
Fokusrapporten: Kunskapsstöd för e-hälsa
 
Evenemang
 
 
31 maj kl 09.00 – 12.00
Digitalisering i funktionshinderverksamhet
Ett seminarium om hur digitala lösningar kan användas i verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Sista anmälningsdag 27 maj
 
1 juni kl 13.30 – 15.00
Försörjningsstrategi – ett helhetsgrepp för inköp inom äldreomsorgen
Vilka resurser behöver äldreomsorgen för att utföra sitt uppdrag? Hur kan äldreomsorgen arbeta strategiskt med inköp och införande? På seminariet går vi igenom försörjningsprocessen i sin helhet och tar upp konkreta exempel från ett äldreboende.
Sista anmälningsdag 31 maj
 
1 juni kl 09.00 – 12.00
Framtidens äldreomsorg – biståndshandläggarens roll
Ett seminarium som bland annat fokuserar på biståndshandläggarens roll att hitta digitala lösningar som, hjälper de äldre att leva ett självständigt liv.
Sista anmälningsdag 30 maj
 
7 juni kl 13.30 – 14.30
Verktyg för införande av hälso- och välfärdsteknik
Seminarium där representanter från vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun deltar och presenterar resultatet från ett pilotprojekt om implementeringsverktyget. Verktyget fungerar som stöd för att uppnå en lyckad implementering av hälso- och välfärdsteknik. För att delta, anmäl dig till mattias.kjellkvist@eskilstuna.se, så får du en inbjudan via Outlook.
 
8 – 9 juni 
Mässa: Lösningar i offentlig sektor
Kompetenscenter medverkar på mässan i flera workshops och seminarier med temat "Lyckas med välfärdsteknik".
8 juni:
  • 10:00 – 10:45
    Lyckas med välfärdsteknik – vad krävs?
  • 10:45 – 11:30  Förändringsledning - hur svårt kan det vara?
  • 13:00 – 13:45 Lyckas med välfärdsteknik – genom att kartlägga ert nuläge i digitalisering med LIKA Socialtjänst
  • 15:00 – 15:45 Lyckas med välfärdsteknik – genom att identifiera och mäta nytta
9 juni:
  • 10:00 – 10:45 Informationssäkerhet - KLASSA för nyfikna nybörjare
  • 16:00 – 16:45
    Upphandling – en möjliggörare eller bromskloss?
Mässan Lösningar för offentlig sektor
 
31 augusti 2022 kl. 10.30-11.30
Effektivt utbyte av information och data inom äldreomsorgen
Hur kan du och din kommun bidra till utbyte av information på ett smartare sätt? På seminariet ges exempel på standarder som förenklar arbetet med dokumentation och uppföljning inom äldreomsorgen.
Sista anmälningsdag 29 augusti
 
Se seminariet i efterhand
Varför automatisering och till vilken nytta?

En inspelad version av seminariet finns nu publicerad på webben.

Inspelad version av automatisering till vilken nytta
 
Se eventet i efterhand
Att stärka demokratin i en digital tid
Under våren belyser Internetstiftelsen en viktig demokratifråga: Nätet som informationskälla och arena för politisk diskussion. Delrapporten Svenskarna och internet: Valspecial 2022 följdes av en eventserie om det demokratiska samtalet på nätet.
Eventserie om demokratiska samtalet på nätet Internetstiftelsen
 
Kompetenscenter välfärdsteknik
- trygghet och självständighet livet ut!
 
 
Hej!
Du har fått det här nyhetsbrevet, eftersom du valt att prenumerera eller deltagit i något av Kompetenscenters webbseminarier. Via nedanstående länk kommer du till tidigare nummer och kan bli direktprenumerant.
 
Redaktör 
 
Gabriella Flodén
08-452 79 86
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se 
08-452 70 00