Inflationen kan ge underskott hos kommuner och regioner
 
Rekordhöga resultat i kommuner och regioner förväntas vända till underskott nästa år. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling och bristen på arbetskraft alltmer kännbar. Vårens upplaga av Ekonomirapporten från SKR pekar på att det rekordstarka ekonomiska resultatet i kommuner och regioner nu är till ända. 
– Vi förväntar oss en kraftig försämring av kommuners och regioners resultat redan under 2023 till följd av den ökade inflationen, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.
Kraftig försämring väntas nästa år
Webbsändning: presentation av Ekonomirapporten
 
Vd-krönika
 
 
Långtidsarbetslösheten löser inte sig själv
 
När Arbetsförmedlingens uppdrag haltar är det de som står längst från arbetsmarknaden som drabbas mest. Det är hög tid att vända utvecklingen.
 
SKR positivt till åtgärdsförslag om civila försvaret
 
SKR välkomnar MSB:s förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret och samhällets förmåga vid höjd beredskap och krig.
– Kommuner, regioner och statliga myndigheter behöver samarbeta kring återuppbyggandet av det civila försvaret. Förslagen som MSB presenterar är en bra start för arbetet med att tillsammans stärka samhällets förmåga, säger Gunilla Glasare, SKR.
Positivt att MSB lyfter fram kommunernas viktiga roll
 
Goda resultat av digital kompetensutveckling i skolan
 
Pedagogisk användning av digital teknik kan utveckla undervisningen och förbättra lärandet. Flera kommuner ser goda resultat efter att arbetat med modellen Skriva sig till lärande (STL).
Skriva sig till lärande bidrar till ökad likvärdighet
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av kriget i Ukraina
SKR följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen och hur den påverkar Sverige.
Information om SKR:s arbete med anledning av kriget i Ukraina
 
Nya Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet
SKR har publicerat nya Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet. Studien belyser kommunernas aktivitet inom detaljplaneområdet, med fokus på planering för bostadsbyggande.
 
Nytt från omvärlden
 
 
Avtal med kommuner om lång­sik­tiga boenden för skyddsökande
Migrationsverket meddelar att de första kommunerna att teckna avtal om att hyra bostadsplatser för skyddsbehövande från Ukraina är Arvika och Härryda. Myndigheten uppger att avtalen är i linje med målet att undvika onödiga flyttar i samband med att kommunerna tar över boendeansvaret.
Avtal om boende till personer från Ukraina som söker skydd i Sverige
 
Ny lag om fördelning av boendeplatser från 1 juli
Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om att Migrationsverket får anvisa kommuner att ordna boende för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli och innebär att personer som ansöker om skydd enligt massflyktsdirektivet ska omfattas av lagen om mottagande av asylsökande och lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande.
Åtgärder med anledning av flyktingsituationen och kriget i Ukraina
 
Ny rapport om välfärdsteknik i kommunerna
Socialstyrelsen har publicerat 2022 års kartläggning av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Rapporten visar att det är allt vanligare att använda digitala verktyg som gps-larm, kameratillsyn och läkemedelsfördelare i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.
E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 24 maj.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00