Nu är det valtider
 
SKR har under senare tid fått många frågor om valbarheten för de förtroendevalda revisorerna och huruvida de kan stå på listor inför valet. 

Svaret är att det finns inga hinder för att den som är revisor står på sitt partis lista till fullmäktige. Den som är revisor på valdagen är dock inte valbar och kommer att bli struken på valdagen.
Detta innebär att den som idag är revisor, men efter valet vill till fullmäktige, måste avgå som revisor så att fullmäktige kan fastställa detta senast sista fullmäktige före valet. Fullmäktige bör då fyllnadsvälja en ny revisor för återstoden av mandatperioden. Den som är revisor och vill fortsätta med det kan stå på listan och behöver inte avgå.

 om revisorers valbarhet
 
En ny lag om visselblåsarfunktion - vad innebär det för revisionen?
 
Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft december 2021. Senast 17 juli 2022 är offentliga arbetsgivare skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats i organisationen. 

Vad innebär detta för revisionen?
Eftersom kommuner och regioner ska ha en visselblåsarfunktion så kan revisionen granska om funktionen är ändamålsenlig. Revisionen bör dock inte själv utgöra visselblåsarfunktion, av flera skäl:
1. Reglerna om visselblåsarfunktion är arbetsrättsliga. Eftersom det ytterst är styrelsens ansvar att säkerställa att det finns en visselblåsarfunktion enligt regelverket, så stör det revisionens oberoende gentemot styrelsen om revisionen skulle vara visselblåsarfunktionen.
2. Revisorena är valda till revisorer och i det ingår inte att ta på sig andra uppdrag inom organisationen. Det finns en risk för sammablandning av rollerna om revisorerna är visselblåsarfunktion. Revision och visselblåsarfunktion är två olika saker.
3. Revisorernas sakkunniga är anställda eller upphandlade för att de uppfyller krav på kompetens och färdigheter inom revisionsområdet, och kan inte anlitas för att utföra uppdrag inom en visselblåsarfunktion utan ytterligare upphandling/avtal. 
 
Flera seminarier om revision på Kommek
 
Den 17-18 augusti är det återigen dags för Kommek i Malmö. Under mässan kommer SKR att arrangera seminarier om den nya standarden för räkenskapsrevisionoch om lekmannarevision i kommunala aktiebolag. Vi passar även på att ge en bild av nyheter i god revisionssed 2022. Vi hoppas få se er alla där!
 
Konferens i Växjö i oktober
 
Den 26-27 oktober 2022 arrangeras den primärkommunala revisionskonferensen i Växjö. Nytt för denna gång är att samtliga kommuner nu är inbjudna. Konferensen blir ett tillfälle att träffa revisorer från hela landet och att fördjupa sig inom kommunal revision.
Smakprov ur programmet nedan:

VÄLJARNA OCH VALET 2022
Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet

GOD REVISIONSED 2022 – EN FÖRHANDSTITT
Anna Eklöf och Lotta Rickander, SKR

HUR TÄNKER INSTITUTIONER?
Om skola, fritid och kultur som möjlighetstrukturer för barns och ungas livschanser, Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet och gästprofessor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

KORRUPTION I OFFENTLIG VERKSAMHET
Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet

Anmälan
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.
 
Redaktör
Anna Eklöf
anna.eklof@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se