Therese Welén. Foto Adam af Ekenstam
Avhandling om skolövergångar utsedd till Lärarpanelens favorit
 
Barns övergångar från förskola till förskoleklass, eller från förskoleklass till årskurs ett är en komplex process som påverkar lärares arbete. Det konstaterar Therese Welén som forskat om lärares arbete med övergångar. Nu har hennes avhandling valts till favorit av Lärarpanelen.

I sin forskning har hon genomfört gruppsamtal med lärare och intervjuer med lärare och skolchefer, om deras erfarenheter av barns övergångar. Bilden som framträder i samtalen är att de olika övergångarna innebär en komplex process som påverkar lärarnas arbete.

Lärarna lyfter fram det relationsskapande arbetet som oerhört viktigt för att de ska kunna fungera som överlämnare och mottagare, som håller samman barnets gång genom de olika skolformerna.

- Man kan tycka att lärares arbete med övergångar bara handlar om ett barn som slutar, och samma barn börjar i något nytt. Men det påverkar lärarnas arbete på flera olika nivåer, säger Therese Welén i en intervju med Skolportens magasin.

”I sin avhandling synliggör Therese Welén att skolpersonal efterlyser mer samordning och att arbetet med barns  tidiga skolövergångar ofta sker på enskilda lärares initiativ. Avhandlingen är av intresse för olika ålderskategorier och bidrar med viktig kunskap inom ett ofta förbisett forskningsfält”, skriver Lärarpanelen i sin motivering.

Skolportens intervju med Therese Welén hittar du här. Den är publicerad i Skolportens forskningsmagasin nr 3/2022.

Avhandlingen som lades fram vid Mälardalens universitet hittar du här.

Alla avhandlingar som valts till favorit av Lärarpanelen hittar du här.

Lärarpanelen består av tolv verksamma inom skolan och förskolan som till varje nummer av Skolportens forskningsmagasin väljer ut läsvärda avhandlingar bland de senast publicerade på Skolporten.se. Mer om Lärarpanelen hittar du här.

För mer information vänligen kontakta:
Susanne Sawander, forskningsredaktör, tel 070- 310 18 29, susanne.sawander@skolporten.se

Moa Duvarci Engman, chefredaktör, forskningsmagasinet Skolporten, tel 073-506 46 49, moa.engman@skolporten.se
 
Om Skolporten
 
 
Presskontakt
 
John Miller

Redaktör
john.miller@skolporten.se
076-321 08 61