Nyheter från utbildningsnämnden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Det här är nyhetsbrevet för dig som arbetar inom förskola och skola i Nacka! Här får du information om de ärenden som tagits upp i utbildningsnämnden.

I det aktuella nyhetsbrevet får du ett urval av ärendena från nämndsammanträdet den 11 maj 2022.
 
GOD TILLGÅNG TILL LEGITIMERADE OCH BEHÖRIGA LÄRARE
Utbildningsenheten har just redovisat den senaste statistiken över andelen legitimerade och behöriga lärare i Nacka. Den sammantagna bilden tyder över lag på att kommunen är konkurrenskraftig i att attrahera lärare med rätt utbildning för undervisningen.
 
 
MER ÄN 9 AV 10 FICK SITT FÖRSTAHANDSVAL I SKOLVALET
I skolvalet till förskoleklass och grundskola till hösten 2022 fick 94 procent placering på den skola de valt i första hand. Andelen som fick sitt förstahandsval har ökat från 91 procent jämfört med förra året.
 
 
UTREDNING AV LIKVÄRDIGHETS-RESURSENS UTFORMNING
Utbildningsenheten har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande och utbildningsnämndens ordförande sett över kommunens modell för likvärdighetsresurs till förskoleklass och grundskolor. Läs förslagen till förändring här.
 
 
VAD TYCKER GYMNASIEELEVERNA OM SIN UNDERVISNING?
Högst andel av eleverna kan instämma i att de är trygga följt av omdömen om lärarna, skolan och gymnasieprogrammet. Lägst andel elever kan instämma i påståenden om möjlighet till inflytande och upplevelsen av motivation.
 
 
Har du frågor eller känner du någon som vill prenumerera på nyhetsbrevet, skriv till utbildningsenheten@nacka.se