Maj 2022
 
Nyhetsbrev
Det är fortsatt oroligt i vår omvärld främst till följd av Rysslands invasion av Ukraina men även då finansmarknaderna nu möter inflation och stigande räntor. Som alltid följer vi omvärldshändelserna noga och ser kontinuerligt över de bolag vi har investerat i så att vi känner oss långsiktigt trygga med innehaven i samtliga våra fonder.

Vi tror fortsatt på långsiktighet och att fokusera på det vi kan påverka - det vill säga bolagsanalys och bolagsurval. Över tid har det gett en god värdeutveckling. I respektive fonds månadsrapport kan du läsa mer om hur våra förvaltare agerar utifrån rådande omständigheter.

Ett bra sätt att slippa fundera över börsens svängningar i ett långsiktigt sparande är att månadsspara. Nedan kan du läsa om fördelarna med månadssparande och hur det ger dig riskspridning i oroliga tider. I denna utgåva av nyhetsbrevet kan du också bland annat läsa om hur stigande räntor påverkar våra räntefonder.

Avslutningsvis vill vi som alltid påminna om vikten av att löpande se över sin sparportfölj så att fördelningen mellan aktie- och räntefonder stämmer överens med sparhorisont och riskvillighet, då den valda risknivån över tid avgör möjlig avkastning.


Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss.


Med vänliga häsningar
Spiltan Fonder
 
Tre stora fördelar med månadssparande
 
Den senaste tiden har börsen präglats av kraftiga rörelser. Ett bra sätt att slippa fundera över börsens svängningar i ett långsiktigt sparande är att månadsspara. Det sprider riskerna och jämnar ut svängningarna över tid. Det gör att du inte behöver bekymra dig lika mycket i oroliga tider.

Sparandet sköter sig självt och du får dessutom hjälp av den så kallade ränta på ränta-effekten.

Läs mer om fördelarna med månadssparande här.
 
Hur stigande räntor påverkar våra räntefonder
 
Spiltan Fonders ränteteam
Såväl Riksbanken som den amerikanska centralbanken har nu påbörjat en räntehöjningscykel och många funderar på vad som händer med avkastningen i räntefonder när räntan stiger.

Tillsammans med vårt ränteförvaltningsteam reder vi ut vad det beror på och vad som skiljer olika typer av räntefonder åt.

Läs artikeln
 
Spiltan Aktiefond Stabil med i Movestics fondutbud
 
Vi på Spiltan Fonder kan glädjande meddela att Movestic nu valt att ta med Aktiefond Stabil i sitt fondutbud. Från och med den 20 maj kan du därmed välja Spiltan Aktiefond Stabil i ditt pensionssparande hos Movestic.

Läs mer
 
Vill du lära dig mer om Spiltan Aktiefond Investmentbolag?
 
För dig som vill lära dig mer om Spiltan Aktiefond Investmentbolag finns en nyinspelad presentation av fonden. Spiltan Aktiefond Investmentbolag placerar i huvudsak i svenska investmentbolag samt bolag med investmentbolagskaraktär, inklusive konglomerat.

Fonden är ett bra alternativ till en traditionell indexfond. Förvaltningen är passiv vilket möjliggör en mycket låg avgift.

Ansvarig fondförvaltare Erik Brändström och privatkundsansvarig Simon Settergren presenterar hur fonden förvaltas samt vem den passar för.
 
Håll dig uppdaterad om våra fonder genom våra månadsrapporter

I respektive fonds månadsrapport kan du läsa mer om hur våra förvaltare agerar utifrån rådande omständigheter. Du hittar alltid de senaste månads- samt hel- och halvårsrapporterna för respektive fond på vår hemsida under Rapporter.

Här hittar du de senaste månadsrapporterna
 
 
Riskinformation: Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning
och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Informationsbroschyr och faktablad kan beställas från Spiltan Fonder, Tel: 08-545 813 40 eller hämtas under: www.spiltanfonder.se.