Beslut om ersättning till kommuner för evakueringsboende
 
Nu har regeringen beslutat om hur kommunerna ska ersättas för att bistå staten med evakueringsboenden. Ett efterfrågat besked, som nu behöver följas upp av fler.
− För att få en bättre ordning och reda och ett bra mottagande framåt måste regeringen skyndsamt komma med besked i en rad frågor, säger Roy Melchert, SKR.
Ersättningsbelopp till kommunerna för tillfälliga boenden
 
Vd-krönika
 
 
När vi lär oss av varandra ökar kvaliteten i välfärden
 
Förra veckans Kvalitetsmässan bjöd på intressanta diskussioner om hur vi ytterligare stärker kvaliteten i offentlig sektor. För att möta välfärdens utmaningar behöver vi våga tänka i nya banor och hitta smartare arbetssätt.
 
Eko­nomi­rapporten presenteras 17 maj
 
Tisdag den 17 maj publicerar SKR vårens upplaga av Ekonomirapporten. Rapporten fokuserar bland annat på hur kriget i Ukraina och flyktingmottagandet påverkar ekonomin i våra kommuner och regioner. Följ direktsändningen klockan 13.15 den 17 maj när SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog och SKR:s ordförande Anders Knape presenterar rapporten.
 
Viktig utredning om nationella taxan
 
SKR är positivt till att regeringen lyssnat på SKR, Läkarförbundet och Fysioterapeuterna och tillsatt en utredning om den nationella taxan. Det nuvarande systemet behöver moderniseras.
Glädjande att ny modell utreds
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av kriget i Ukraina
SKR följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen och hur den påverkar Sverige.
Information om SKR:s arbete med anledning av kriget i Ukraina
 
Träffa SKR på Vitalis i Göteborg 17-19 maj
Den 17-19 maj är det dags för Vitalis, Nordens ledande e-hälsomöte, i Göteborg. Träffa SKR på utställningen och delta vid våra seminarier inom bland annat välfärdsteknik, nära vård, kunskapsstyrning och befolkningsdata. 
SKR:s seminarier under Vitalis 2022
 
Ny rapport om digitaliseringen i välfärden
Den 24 maj lanserar SKR en ny rapport om medarbetares syn på och erfarenheter av digitalisering i välfärden. Rapporten presenteras på ett seminarium där SKR:s digitaliseringschef Patrik Sundström, Västra Götalandregionens digitaliseringsstrateg Erica Sandberg och Karlstads HR-chef inom vård- och omsorgsförvaltningen medverkar i ett samtal om digitaliseringens potential för att klara och utveckla välfärdsuppdraget. 
Seminarium lansering av digitaliseringsrapport 24 maj
 
Bloggar från SKR
 
 
Överenskommelse stärker förlossningsvården långsiktigt
SKR och regeringen tecknar varje år flera överenskommelser inom vårdområdet. Satsningen inom kvinnors hälsa och förlossningsvård är ett bra exempel på långsiktigt förbättringsarbete. Det skriver Emma Spak, SKR.
Vårdbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Migra­tions­verket ingår avtal med kommuner om lång­sik­tiga boenden
Den 1 juli börjar Migrationsverket anvisa skyddsbehövande från Ukraina till kommunerna. Myndigheten uppmanar nu kommuner som vill börja förbereda sig att det redan nu finns möjlighet att teckna avtal om långsiktiga boenden med Migrationsverket.
Avtal om långsiktigt boende för skyddsökande från Ukraina
 
Anställningsstöd för personer på flykt från Ukraina
Arbetsförmedlingen har meddelat vilka anställningsstöd som kan bli aktuella för arbetsgivare som anställer personer som befinner sig i Sverige på flykt från Ukraina. Personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och är inskrivna på Arbetsförmedlingen kan ta del av stöd i form av nystartsjobb, introduktionsjobb och yrkesintroduktionsanställning. 
Stöd vid anställning av personer på flykt från Ukraina
 
Skolverket vill nå ut till ukrainska föräldrar i Sverige
Skolverket uppmärksammar att det hittills är få barn från Ukraina som har sökt sig till svensk skola. Myndigheten genomför därför flera insatser för att nå ut med information om förskola och skola till föräldrar och barn som kommit till Sverige.
Få ukrainska barn har börjat i svensk skola
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 17 maj.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00