Så påverkas beskattning av ISK med anledning av stigande räntor
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fondkommentar april:
Fortsatta börsnedgångar under april
 

Breda Stockholmsindexet OMX Stockholm PI fortsatte nedåt även i april och sjönk med ytterligare 4,7 procent och har totalt fallit med 18,5 procent sedan årsskiftet.

Även på andra håll i världen sjönk börserna. Amerikanska indexet S&P 500 föll med 4,1 procent i SEK och 8,72 procent i USD, globalindexet MSCI World föll med 3,64 procent i SEK och 5,56 procent i USD.

Det är fortsatt många faktorer som trycker ned börserna; nedstängningarna i Kina, stigande räntor, utbudsproblematik, höga energi- och råvarupriser och såklart kriget i Ukraina med följdeffekter. Det finns egentligen bara en kategori som gett någon avkastning vilket är råvaror som stigit cirka 4 procent under april och 30 procent sedan årsskiftet.

Riksbanken meddelade i slutet på april att man höjer reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,25 procent. Inflationen är på den högsta nivån sedan 1990-talet och det finns en oro för att inflationen ska bita sig fast. Det märks i kommunikationen att Riksbanken nu tydligt vill signalera att man är beredd att höja räntan ganska snabbt och att man inte är allt för orolig för vilka konsekvenser högre räntor kan få för hushållen. Det beslutades också att man ska sluta köpa statsskuldväxlar den 28 april samt att man sänker takten i köpen av värdepapper under andra halvåret av 2022.

Läs hela fondkommentaren
 
Så påverkas beskattning av ISK med anledning av stigande räntor

Den senaste tiden har marknadsräntorna ökat kraftigt och ligger nu på de högsta nivåerna sedan 2014. Detta påverkar hur ditt ISK beskattas då skatteberäkningen utgår från statslåneräntan. När börserna dessutom faller som de hittills gjort i år så blir det lite extra kännbart eftersom man på ett ISK, till skillnad från exempelvis fonddepå, betalar skatt oavsett om man gjort vinst eller förlust. Om räntorna fortsätter att stiga så finns det risk att skatten du betalar för ditt ISK fördubblas eller mer.

Läs mer
 
Aktiva Fondportföljer
Utveckling för våra Aktiva Fondportföljer senaste månaden:

Aktiv Defensiv: -2,68 %
Defensiv mixindex: -1,18 %

Aktiv Balanserad: -2,97 %
Balanserad mixindex: -1,87 %

Aktiv Offensiv: -2,97 %
MSCI World: -3,64 %

Aktiv Tillväxt: -3,31 %
MSCI EM: -0,76 %


(Siffror per 30/4, 30 dagar bakåt, innan avgifter)
 
 
 
Bästa fonderna
Månadens bästa aktiefond
BNP Paribas Turkey Equity Classic R +11,80 %
 
Månadens bästa hedgefond
Lynx +8,08 %
 
Månadens bästa räntefond
MontLake Ironshield Credit USD Ret Pld +5,91 %

Avkastning per 2022-05-09, 30 dagar bakåt
Se våra topplistor här
 
Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och som investerare kan man förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i.