Tema: Digitala möjligheter
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
 
TEMA: DIGITALA MÖJLIGHETER
Digitala möjligheter som stöd i den nära vården
 
I denna rapport beskrivs vägledande principer för att tillvarata potentialen i digitala lösningar och hur dessa stödjer omställningen till Nära vård. Åtta områden, med extra stort behov av att med digitalisering stödja omställning till Nära vård, beskrivs också utifrån vilken nytta de kan skapa samt förslag på insatser inom respektive område. Det handlar till exempel om digitalt stöd vid kronisk sjukdom, kunskapsstöd för patienter eller sammanhållen vårdplanering.
Ta del av rapporten
 
Träffa SKR på Vitalis
 
Nästa vecka 17-19 maj är det dags för Vitalis, Nordens ledande e-hälsomöte, i Göteborg. Träffa SKR på utställningen och delta vid våra seminarier inom bland annat nära vård, befolkningsdata, förändringsledning, kunskapsstyrning, egenmonitorering och välfärdsteknik.
SKR på Vitalis 2022
Stödmaterial vid upphandling av välfärdsteknik
 
SKR:s Kompetenscenter för välfärdsteknik beskriver olika aspekter som kommuner kan tänka på vid upphandling som exempelvis kartläggning av nuläge, behov och marknad. Du hittar även tips på användning av ramavtal, gemensamma upphandlingar och förslag på upphandlingsstrategi.
Förbered upphandling av välfärdsteknik
 
Stöd om egenmonitorering
Nu finns ett nyligen framtaget stöd om egenmonitorering på skr.se. Här hittar du filmer och presentationsmaterial som du kan använda i ditt arbetet med egenmonitorering.
Ta del av materialet
 
Nationell patientenkät – nu via 1177
 
Regionerna undersöker nu patienternas upplevelse av psykiatrin genom Nationell patientenkät. Den 26 april skickades enkäten för första gången ut via 1177-inkorgen. Detta är ett första steg i utvecklingen av en ny tjänst för insamling av patientrapporterad data.
Nationell patientenkät via 1177
 
Poddar från SKR
 
Du har väl inte missat SKR:s olika poddar? Här hittar du alla samlade:
Poddar från SKR

Tre tips på poddavsnitt inom temat digitala möjligheter:
Varför tycker kommuner att det är svårt med upphandling?
Ett samtal om varför det är svårt med upphandling och om hur kommuner kan få stöd i upphandlingsfrågor.
Lyssna här
Hur hänger Life Science ihop med Nära vård?
Ett samtal om många begrepp; Life Science- strategi, precisionhälsa och välfärdsteknik – och att koppla ihop vården och omsorgens vardag med Life Science. 
Lyssna här
Upphandling och innovation
Hör hur Karlstads kommun arbetar med upphandling av innovation, en metodik där beställaren identifierat behoven men inte lösningen.
Lyssna här
 
Mer från SKR
 
 
Ytterligare satsningar på ökad tillgänglighet till vård
Regeringen och SKR är överens om ytterligare insatser för att öka tillgängligheten till vård. En tilläggsöverenskommelse slöts den 25 april som omfattar 36 miljoner kronor. För att ta del av medlen ska regionerna säkerställa att vård snabbare erbjuds till väntande patienter.
Läs nyheten
 
Vårdens utmaningar och vägar framåt för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa
SKR har tagit fram en rapport om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet, vårdens utmaningar och vägar framåt.
Ladda ner rapporten
 
Film om kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
På kunskapsstyrningvard.se finns en ny film tänkt som introduktion till personer som ska arbeta med kunskapsstyrning eller dess kunskapsstöd på något sätt. 
Se filmen
 
Projektet "Digital ortopedkonsult" får pris
Ortopedkliniken i Oskarshamn i Region Kalmar har fått Götapriset 2021, som delas ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentligt finansierade verksamheter. Genom pilotprojektet "Digital ortopedkonsult" har man i Oskarshamn kunnat lösa det mesta direkt utan att patienten behövt lämna vårdcentralen. 
Årets vinnare på Kvalitetsmässan 2022
 
"Vi måste förhålla oss till demografins verklighet"
De ökande vårdbehoven och den ökande belastningen på vården kan inte enbart lösas genom att rekrytera fler medarbetare, skriver Emma Spak.
 
Evenemang och kurser
 
 
17 maj
Presentation av Ekonomirapporten våren 2022
Utöver ett särskilt fokus på de ekonomiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina, belyser vårens ekonomirapport bland annat demografins utveckling kopplat till kompetensförsörjning inom bland annat hälso- och sjukvården. Rapporten presenteras i ett direktsänt seminarium.
Mer information på Ekonomibloggen
 
17 maj
Psykiatrin i siffror 2021
Digital konferens om psykiatrin i siffror för 2021. Syftet med kartläggningen är att stimulera utveckling av vården genom att ge regionerna möjlighet att jämföra sig med varandra. Under dagen arrangeras även workshops om barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. 
Mer information och anmälan
 
19 maj 
Förebyggande arbete som gör skillnad för trygghet och minskad kriminalitet
Hur kan kommuner och regioner tillsammans med andra samhällsaktörer jobba resurseffektivt för att främja trygghet och minska kriminalitet hos unga? Ta del av framgångsrikt samverkansarbete från Malmö och Örebro under SKR:s seminarium 19 maj.
Mer information och anmälan
 
1 juni
Förändra beteende hos våldsutövare – vad funkar?
Förändringsarbete med våldsutövare är en viktig del i arbetet mot våld i nära relationer. Hur når vi dessa personer? Vad ger effekt i behandlingsarbetet? Under en heldag lyfter vi aktuell forskning och lärande exempel från verksamheter.
Mer information och anmälan
 
3 juni
Nära vårds forskningsfrukost
Vid nästa forskningsfrukost gästas vi av forskarna Lars Wallin, Helena Fridberg och Malin Tistad verksamma vid Högskolan Dalarna. De kommer att berätta om forskning kring implementering av personcentrerad vård.
Mer information och anmälan
 
20 juni
Camp Sweden, International Forum
Syftet med Camp Sweden är att tillsammans med många olika företrädare för svensk hälso- och sjukvård och omsorg diskutera hur de viktiga utvecklingsfrågorna ännu bättre kan stödja varandra. Missa inte möjligheten att delta och bidra i diskussionen!
Mer information och anmälan
 
Höstens ledarskapsprogram i Nära vård
 
15 september
För dig som är chef, ledare, förtroendevald
Fyll på med kunskaper i att leda storskalig förändring där vi äger de komplexa frågorna tillsammans. Utbildningen sker under fyra tillfällen varav det första tillfället äger rum 15 september. 
Mer information och anmälan
20 september
För högsta tjänsteledning i kommuner och regioner
Under hösten arrangerar SKR tre halvdagsseminarier med fokus på omställningen till Nära vård för högsta tjänstledningen i kommuner och regioner.
Mer information och anmälan
 
20–21 september
Mötesplats social hållbarhet – nationell konferens
 
Människan, mötet och närmiljön – gemenskap i en föränderlig tid
Hur skapar vi en hållbar utveckling och uppnår det folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa? Välkommen till Örebro och en konferens som fokuserar på hälsofrämjande angreppssätt med utgångspunkt i människors välbefinnande, vardagsliv och boende.
Mer information och anmälan
 
18 oktober
Strategiska kompetenser för tvärsektoriellt arbete – jämlik hälsa och social hållbarhet
En kurs om strategiska kompetenser för att bedriva tvärsektoriellt arbete för jämlik hälsa och social hållbarhet. Kursen vänder sig till personer i kommuner och regioner som på en strategisk förvaltningsövergripande nivå arbetar tvärdisciplinärt med fokus på jämlikhet i hälsa och social hållbarhet.
Mer information och anmälan
 
Redaktör
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00