Senaste nytt från Golvkedjans avtalsleverantör Altro
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Altro - vårt uppdrag att bygga en bättre framtid
 
Hållbarhet styr alla val, Altro gör. Syftet med hållbarhet är att skydda naturen, människors hälsa och det ekologiska systemet, samtidigt som man driver innovation utan att kompromissa med den hållbara utvecklingen.

Altro har åtagit sig att utveckla och förnya sig internt, minska företagets koldioxidavtryck och stödja de anställdas välbefinnande, upprätthålla och förbättra livskvaliteten för mer sårbara samhällen runt om i världen.

Altro är noga med att alla produkter ska vara hållbara vad gäller både materialanskaffning och vilka energikällor som används vid tillverkningen på våra anläggningar i Storbritannien och Tyskland, samt hela vägen fram till slutproduktionen och hur produkterna förpackas och distribueras. Altro ser över alla steg i processen, från transportsträckorna för materielleverans till vilken sorts papper som används för utskrift.

» Läs mer om Altros hållbarhetsarbete här!
 
Altros prisbelönta, limfria hållbara golv är 100 % återvinningsbara
Altros limfria golv har utmärkta, miljövänliga egenskaper. De är hållbara, med innehåll av återvunnet material och är 100 % återvinningsbara efter dess livslängd. Med sina limfria golv bidrar därmed Altro till en hållbar utveckling.

Tack vare vår mest avancerade rengöringsteknik är golven dessutom garanterat lättskötta och risken för bakterie- och mögelansamling är minimal, vilket underlättar infektionskontrollen.

Altros golv har genomgått rigorösa externa kontroller av emissionen av flyktiga organiska ämnen (VOC:er); Altros golv innehåller låga halter av dessa ämnen och uppfyller nationella och internationella krav på kvaliteten på inomhusluft.

» Läs mer om Altros limfria golv här!
 
Innovation och hållbar tillväxt
Altro uppfann stegsäkra golv och hygienisk väggbeklädnad och har varit marknadsledande sedan dess. Vi strävar efter att utveckla revolutionerande produkter, till exempel vårt prisbelönta, hållbara sortiment av limfria golv och erbjuder lösningar för många områden, inklusive kommersiella kök och våtrum.

Företags- och produktcertifiering
Altro tillverkar produkter som uppfyller kraven för certifiering och godkännande i internationella, gröna byggnadsprogram.

» Läs mer om Altros produktutveckling här!
 
I vår Integritetspolicy kan du läsa hur vi hanterar personuppgifter - Klicka här!