Beslut om ersättning till kommuner för evakueringsboende
 
Regeringen har beslutat om hur kommunerna ska ersättas för att bistå staten med evakueringsboenden. Ett efterfrågat besked, som nu behöver följas upp av fler.
Ersättning till kommuner
 
Kommunernas aktivitetsansvar
 
 
KAA - kommunernas aktivitetsansvar
Den 23 maj arrangerar SKR en webbsändning om kontaktvägar, samverkan kring och insatser till ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret.
Program och anmälan
Politiken och kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Den 31 maj arrangerar SKR en digital dialog med politiker om uppföljning av KAA i den egna kommunen och hur samverkan mellan politikområden kan underlättas. Även en representant från Skolverket respektive Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) medverkar i dialogen. Dialogen genomförs via Teams.
Anmälan
 
Konferenser
 
 
Moves - digital spridningskonferens
Den 1 juni presenterar SKR erfarenheter och lärdomar från mobilitetsprojektet Moves som erbjudit unga som varken arbetar eller studerar möjlighet till praktik på annan ort.
Program och anmälan
Vräkningsförebyggande arbete 
Den 2 juni arrangerar SKR tillsammans med Allmännyttan en digital konferens på temat vräkningsförebyggande arbete.
Program och anmälan
 
Webbsändningar
 
 
Agenda för integration den 3 juni
I nästa webbsändning medverkar Migrationsverket, Länsstyrelsen och SKR för att prata om mottagandet enligt massflyktsdirektivet.
Vi får även ta del av de exempel som Länsstyrelsen har samlat i en rapport om framgångsrika verksamheter riktade till utrikesfödda kvinnor. 
Agenda för integration
Aktuell information från SKR - arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning den 3 juni
Fredag den 3 juni kl 13.00 är det dags för vårens sista zoom-sändning.
Anmäl dig till sändlistan
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs

Ansvarig utgivare
Roy Melchert
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se