Nyheter från SKR
 
 
När vi lär oss av varandra ökar kvaliteten i välfärden
Förra veckans Kvalitetsmässan bjöd på intressanta diskussioner om hur vi ytterligare stärker kvaliteten i offentlig sektor. För att möta välfärdens utmaningar behöver vi våga tänka i nya banor och hitta smartare arbetssätt.
Det finns stora vinster i att utbyta erfarenheter och lära av varandra
 
Viktig utredning om nationella taxan
SKR är positiva till att regeringen lyssnat på SKR, Läkarförbundet och Fysioterapeuterna och tillsatt en utredning om den nationella taxan. Det nuvarande systemet behöver moderniseras.
Möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet
 
Ny statistik och fakta om välfärdens medarbetare
Fler yngre anställda i kommuner och regioner. Fyra av fem är tillsvidareanställda. Fler arbetar heltid och ökningen är som störst inom vård och omsorg. Rapporten Personalen i välfärden 2021 innehåller mängder av fakta om undersköterskor, lärare, sjuksköterskor, ingenjörer och alla andra yrkesgrupper verksamma i kommuner och regioner.
Fler yngre anställda och fler nyrekryteringar än avgångar
 
Öppna jämförelser om företagarservice inom kommunal upphandling
Jämförelserna mäter företagsservice inom sex olika myndighetsområden samt upphandling. Mätningen av servicenivå inom upphandling är nytt och genomfördes nu för andra gången. 57 kommuner deltog i denna del av undersökningen och bäst rankad företagarservice nådde Falkenberg med 74 poäng i ”nöjd upphandlings-index” (NUI). Totalt uppgår NUI för båda åren till 63, vilket bedöms vara knappt godkänt och lägre än NKI i samtliga övriga myndighetsområden. Generellt är emellertid skillnaderna i betyg av servicen stor mellan de som erhållit respektive inte erhållit kontraktet genom upphandling. Jämförelser mellan kommunerna inom sju områden kan bidra till utvecklingsarbete inom området företagsklimat.
En kvalitetsmätning av kommunernas servicenivå gentemot företag
 
Upphandling av nya digitala lösningar som stärker individens självständighet
Karlstad upphandlar innovation - en metodik där beställaren identifierat behoven men inte lösningen. I podden berättar vi om hur kommunen överlåtit på marknaden och innovativa företag att hitta lösningarna inom äldreomsorgen.
Podden om välfärdsteknik #15
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Grundkurs i offentlig upphandling
En tre dagars grundkurs i offentlig upphandling som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 31 maj 2022 – 2 juni 2022, klockan 10.00 – 15.00 på Högberga Gård, Lidingö
 
Nytt från omvärlden
 
 
Upphandling som bidrag till social hållbar utveckling inom arbetsmarknad och näringsliv?
I webbinariet ägnar vi oss åt att titta på hur man praktiskt har arbetat med upphandlingar med sysselsättningskrav i andra kommuner, dess effekter samt hur Lunds kommun och det lokala näringslivet kan samarbeta i frågan. Vår panel diskuterar också kommunens nya roll och ansvar för att minska arbetslösheten.
Se webbinariet här - Lunds Universitet
 
Konferens den 1 juni om cirkulär upphandling av textilier
Det norsk-svenska Interreg-projektet Bioeconomy regions in Scandinavia bjuder in till kostnadsfri konferens om cirkulär och biobaserad upphandling av textilier. Konferensen hålls i Oslo den 1 juni och det går bra att delta på plats eller följa digitalt. Bland föredragshållarna finns Lena Diesing (OECD), David Wilde (Leitat/EU-kommissionen), Birgitta Losman (Högskolan i Borås) och många fler. Primär målgrupp är inköpare, inköpsledning och projektledare med beställningsansvar i kommuner och regioner, varmt välkomna!
Cirkulär upphandling av textilier - Confetti Events
 
Bokstavsutredare ska ge förslag på ny modell för att främja etablering av hälso- och sjukvård i glesbygd
Socialdepartementet tillsätter en utredare som får i uppdrag att ge förslag för att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd. I uppdraget ingår att ge förslag på en ny modell som ska ersätta den nationella taxan.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2023 - Regeringen
 
Nytt ställningstagande om maximal omfattning av ramavtal och öppenhetsprincipen
En upphandlande myndighet som är part i ett ramavtal är skyldig att ange antingen den största kvantiteten eller det högsta värdet som ett ramavtal omfattar. Kravet gäller alla upphandlande myndigheter som genomför en upphandling, dvs. även när inköpscentraler upphandlar ramavtal.
Det framgår i Konkurrensverkets nya ställningstagande - Konkurrensverket
 
Intervjustudie om digitalisering av svensk hälso- och sjukvård
The majority of respondents noted the largely weak regulatory environment for health care in Sweden. Weaknesses included the absence of national policies for digital care and a host of regulators with unclear mandates and roles.
A particular concern was the case-based payment for digital care while traditional primary care services are reimbursed through capitation; most respondents favored harmonization of the reimbursement system.
Sammanfattande resultat (pre-print) - Swedish Collaboration on Digital Care Research
 
Regioner straffas för förlängt avtal
Sju regioner som felaktigt direktupphandlade dosförpackade läkemedel tvingas betala 6,7 miljoner kronor i skadestånd till leverantören Svensk Dos. Det slår Uppsala tingsrätt fast.
Svensk Dos hade begärt ett skadestånd på 24 miljoner kronor - Inköpsrådet
 
Stort fokus på service
Öppenhet och service i hela kommunorganisationen. Tät inköpssamverkan med grannkommuner. Enkla och tydliga upphandlingsdokument. Det är några framgångsfaktorer för upphandlingsenheten i Tanums kommun.
En modell med tätare indexreglering och utökad dialog - Inköpsrådet
 
Patienttoppen 2022 – här är årets resultat
Vård­företagarna publicerar för elfte året i rad Patienttoppen, som är en analys av SKR:s nationella patientenkät för primärvården.
75 av de 100  vårdcentraler i Sverige som har mest nöjda patienter är privat drivna - Vårdföretagarna
 
Välfärd med hög kvalitet i hela landet kräver en fungerande utjämning
Regeringen ger en parlamentarisk kommitté i uppdrag att göra en bred översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. Syftet med uppdraget är att säkerställa att alla kommuner och regioner har likvärdiga ekonomiska förutsättningar att ge sina invånare en välfärd med hög kvalitet.
Uppdraget ska redovisas senast den 4 maj 2024 - Regeringen
 
Regeringen vill korta väntetiderna i hälso- och sjukvården
Regeringen och SKR har tecknat en tilläggsöverenskommelse om ytterligare insatser för att öka tillgängligheten till vård. Fokus ska ligga på samverkan och att nyttja kapaciteten i hela landet. Regionerna ska göra insatser för snabbare vård, bl.a. vid omförhandling eller ny upphandling av avtal, analysera hur avtalsvillkoren kan utformas så att de bidrar till en ökad användning av tillgänglig kapacitet.
Att minska väntetiderna har högsta prioritet - Regeringen
 
Aktuell debatt
 
 
”Lyft in öppna data som ska-krav vid upphandling”
När öppna data finansieras med verksamhetsmedel i kommuner och regioner ställs de mot välfärdssatsningar, skriver forskarna Johan Magnusson, Jonathan Crusoe och Daniel Rudmark.
 
"Primärvårdspropositionen är klubbad – listningstak och rätt till fast läkare bland reformerna"
I början av april röstades den omtalade primärvårdspropositionen igenom i riksdagen. Propositionen har väckt uppmärksamhet och det har funnits olika uppfattningar om den både bland partierna och olika intresseorganisationer. Debatten har till stor del handlat om huruvida propositionen i praktiken leder till att begränsa patienters möjlighet att välja annan vårdgivare än den som man har listat sig hos.
Den 1 juli införs flera primärvårdsreformer - Vårdföretagarna
 
"SVT bekräftar Vård­företagarnas bild av sjukvården under pandemin"
I två program har SVT:s Uppdrag Granskning granskat den svenska sjukvården. Med mindre än ett halvår till valet har programmen gett viktig fördjupning i en av de svenska väljarnas viktigaste frågor; möjligheten att få vård i tid.
Mer vård för pengarna och kortare köer - Vårdföretagarna
 
"Valfrihet – en fråga om innovation och makt"
Detta var rubriken på ett intressant frukostmöte som Valfrihetens vänner arrangerade nyligen. Perspektivet privata aktörers viktiga roll för att det svenska välfärdsområdet fungerar och levererar är helt borta i den offentliga debatten. Allt fokus ligger på de ”förkastliga privata aktörerna som tjänar pengar på verksamheten.” Ingen talar om hur mycket dessa verksamheter faktiskt bidrar till den svenska välfärden varje dag.
Den offentliga skoldebatten idag handlar inte om skolan utan om makt -Friskolornas Riksförbund
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se