Information om beslut vid årsmöten m.m.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
NYHETSBREV
 
MAJ 2022

ÅRSMÖTE / BOLAGSSTÄMMA
 
Medlemsföretagen, tillika ägarna, i Polymercentrum Intresseförening (PCIF) samt Polymercentrum AB (PCAB) har hållit årsmöten vid Hotel Åsen i Anderstorp.
Det var intensiva dagar då det även hölls referensgruppsmöte kring LCA programmet, Diplommiddag för eleverna vid ställarskolan samt workshop tillsammans med Region Jönköping.

Följande beslut togs avseende

POLYMERCENTRUM INTRESSEFÖRENING

Styrelseordförande:
 • Marika Rudén, Talent Plastic i Bredaryd (omval)
Ledamöter:
 • Frida Nilsson, Emballator Lagan (omval)
 • Michael Jonsson, AD-Plast (omval)
 • Patrik Ekwall, P-E Plast (omval)
 • Johanna-Maria Johansson, AQ Plast (omval)
 • Sören Larsson, Fristad Plast (nyval)
 • Mattias Uhlmann, Gela Plast (nyval)
Marika Rudén, ordförande i Polymercentrum Intresseförening hälsade alla välkomna
 
Följande beslut togs avseende

POLYMERCENTRUM SVERIGE AB
Styrelseordförande: 
 • Mikael Heinig, (omval)
Ledamöter:
 • Niklas Andersson, Junic (omval)
 • Frida Nilsson, Emballator Lagan (omval)
 • Michael Jonsson, AD-Plast (omval)
 • Jonas Hagelqvist, IKEM (omval)
 • Peter Leisner, Jönköpings Tekniska Högskola (omval)
 • Gustav Hugoson, Polykemi (nyval)

VALBEREDNINGEN:
 • Torbjörn Egerhag, KD Feddersen (omval)
 • Eric Anderzon, Bergo Flooring (omval)
 • Christel Frost, Polymercentrum (omval)
 • Mikael Svensson, Quickset (nyval)

DIPLOMMIDDAG 

Med anledning av större elevintag arrangerades det i år två diplommiddagar. Den första nu i april och nästa i september. Det var, som brukligt, en mycket uppskattad och fartfylld branschträff då det gavs tillfälle att mingla med elever från Polymercentrums skolverksamhet, representanter från utbildningsinstitut, Arbetsförmedlingen, kommunens och regionens näringslivskontor samt, inte minst, näringslivsrepresentanter från plastbranschen.

Väl mött igen i september!
Diplom delades ut till ställar- och operatörselever som genomgått skolutbildningen samt även för kursdeltagarna vid den nya Industrisäljutbildningen - Polymercentrum Sales Academy
AKTUELLA KURSER

Vi håller just nu på att schemalägga höstens kurser men ta gärna del av vad som är planerat så här långt.

Vill du gå en kurs innan sommaruppehållet har vi några alternativ kvar i maj månad.

Följ oss gärna i sociala medier för löpande information om verksamhetenPolymercentrum Sverige AB - Oljevägen 1 - 334 32 Anderstorp

info@polymercentrum.se