Maj 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Psykiatrin i siffror
 
Den 17 maj arrangerar SKR en digital konferens om Psykiatrin i siffror 2021. Syftet med kartläggningen är att stimulera utveckling av vården genom att ge regionerna möjlighet att jämföra sig med varandra. Den ska inspirera, utmana, ge nya insikter och komma till användning för analys och beslut på såväl regionnivå som förvaltnings- och kliniknivå. Du är även välkommen till workshops om barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri.
Psykiatrin i siffror 2021
 
Kriget i Ukraina - stöd till flyktingar och till personal
 
Människor som flytt kriget i Ukraina kan uppleva stor rädsla, oro och kris och varit med om trauma. Hur bemöter vi personerna på bästa sätt i kommuner och regioner? Och vad händer med en organisation som genomgår flera kriser efter varandra, hur bevarar vi den psykisk hälsa bland våra medarbetare?
Webbinarium 23 maj: Vuxna som upplevt krig och konflikter - vilket stöd behövs för dem och för medarbetare i kommuner och regioner?
 
Viktig reform för stöd vid skadligt bruk och beroende
 
SKR är positiva till flera av förslagen i utredningen om insatser till personer med samsjuklighet.
− Förslagen innebär stora förändringar och utmaningar både för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Det är nödvändigt för att göra vården och insatserna bättre, säger Arion Chryssafis, ordförande för beredningen för socialpolitik och individomsorg på SKR.
Viktig reform för stöd vid skadligt bruk och beroende
 
Vård- och insatsprogram adhd får pris
Riksförbundet Attention ger årets ljuspris till Ing-Marie Wieselgren och Gunilla Granholm för arbetet med vård- och insatsprogrammet för adhd.
Läs mer om årets ljuspris
 
Ny film om triagering inom första linjen
 
Nu finns tre filmer som beskriver hur man triagerar med hjälp av BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview) inom första linjen. Dessa filmer finns på utbildningsportalen för BUP som är ett stöd för introduktion av personal.
Utbildningsportalen för BUP
 
Öppen samordning för psykisk hälsa
 
Välkommen att delta i öppna samordningsmöten för psykisk hälsa. Fem teman återkommer: barn och unga, vuxna och äldre, digitala lösningar, suicidprevention, samt migration. Dessa möten är öppna för alla berörda organisationer: civilsamhälle, myndigheter, företag, regioner, kommuner mm.
Öppen samordning för psykisk hälsa
 
Anmäl dig till Kraftsamlingens nyhetsbrev
Vill du veta vad som händer inom Kraftsamling för psykisk hälsa? Med detta nyhetsbrev får du snabbt koll på det senaste, och det som väntar runt hörnet.

Anmäl dig till Kraftsamlingens nyhetsbrev
 
 
Webbinarier och konferenser
 
13 maj: Nära vård för psykisk hälsa – hur fungerar vården för äldre?
Om hur vården fungerar vid psykisk ohälsa hos äldre. Allmänläkare Kjell Lindström presenterar tänkvärda studier om livet som 90-åring och från särskilda boenden. Dessutom blir det panelsamtal mellan olika aktörer om utvecklingen framåt.
Nära vård för psykisk hälsa – hur fungerar vården för äldre?

16 maj: Tillsammans för bättre vård, stöd och mindre utsatthet vid tvångsvård
Webbinariet lyfter gemensamma utmaningar inom tvångsvården samt hur verksamheter tillsammans kan förbättra tillgången till samordnade vård och stöd insatser och minska utsattheten hos de intagna.
Tillsammans för bättre vård, stöd och mindre utsatthet vid tvångsvård

17 maj: Psykiatrin i siffror
Välkommen till SKR:s årlig konferens om Psykiatrin i siffror och delta gärna på workshops om barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatri. Anmäl dig senast 15 maj.
Psykiatrin i siffror

23 maj: Vuxna som upplevt krig och konflikter: Vilket stöd behövs för dem och medarbetare i kommuner och regioner?
Hur bemöter vi personerna på bästa sätt i kommuner och regioner? Vad händer med en organisation när den genomgår flera kriser efter varandra? Hur kan vi samtidigt bevara en psykisk hälsa bland medarbetare? Det är några av frågorna som kommer diskuteras.
Vuxna som upplevt krig och konflikter: Vilket stöd behövs för dem och medarbetare i kommuner och regioner?

25 maj: Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande vid NPF-problematik
Temat för erfarenhetsutbytesdagen är utbud av behandlingsinsatser vid adhd på specialistnivån och vad som ges till patienter med adhd.
Erfarenhetsutbyte för förbättrat omhändertagande vid NPF-problematik

1 juni: Förändra beteende hos våldsutövare – vad funkar?
Förändringsarbete med våldsutövare är en viktig del i arbetet mot våld i nära relationer. Hur når vi dessa personer? Vad ger effekt i behandlingsarbetet? Under en heldag lyfter vi aktuell forskning och lärande exempel från verksamheter.
Förändra beteende hos våldsutövare - vad funkar?

7 juni: Existentiell hälsa – nästa stora samhällsutmaning
Välkommen till en konferens om existentiell hälsa ur olika perspektiv. Från SKR medverkar Ing-Marie Wieselgren och Martin Rödholm vid en programpunkt. Konferensen arrangeras gemensamt av SKR, Helsingborg stad, Allmänna arvsfonden och PART.
Existentiell hälsa – nästa stora samhällsutmaning

8 juni: Informationsträff om Traumastödet
Syftet med Traumastödet är att ge stöd och verktyg för att hantera traumasymtom med inslag av andra svårigheter, såsom depression och ångest, som är vanligt hos personer med traumatiska upplevelser.
Informationsträff om Traumastödet

13 juni: Självvald inläggning – patienter med stora vårdbehov eller allvarliga, långvariga tillstånd
SKR arrangerar ett webbinarium tillsammans med Socialstyrelsen, om självvald inläggning. Detta är det första tillfället i en serie om tre avsnitt.
Självvald inläggning – patienter med stora vårdbehov eller allvarliga, långvariga tillstånd

Se SKR:s aktuella webbinarier och konferenser inom psykisk hälsa
 
 
Övriga nyheter
 
Nationell Patientenkät om patientupplevelsen av psykiatri
Under slutet av april började samtliga regioner skicka ut Nationell Patientenkät till patienter om deras upplevelse av den psykiatriska vården. De som under mars och april besöker den psykiatriska öppenvården, är inlagda inom slutenvården mellan mars och maj eller tillhör rättspsykiatrisk öppen- eller slutenvård kan komma att tillfrågas.
Nationell Patientenkät om patientupplevelsen av psykiatri
 
Trauma i primärvården
Hur kan vi möta, identifiera och behandla traumatiserade patienter i primärvården? Transkulturellt Centrum erbjuder två halvdagar 18-19 maj om psykotraumatologi och definitionen av begreppet trauma. Hur kan traumatiseringens effekter förstås i ett transkulturellt perspektiv och i relation till krig, konflikt och tortyr? Hur påverkar sådana faktorer bedömning och behandling? Vad kan vårdcentralen göra? När ska patienten remitteras vidare? Vilket stöd finns för vårdpersonal?
Trauma i primärvården
 
Kurs om depression, ångest och stressutlöst psykisk ohälsa i primärvården
Göteborgs Universitet erbjuder i samarbete med Västra Götalandsregionen en distansutbildning på kvartsfart under hösten 2022. Kursen vänder sig till sjuksköterskor och annan vårdpersonal som kommer att arbeta som vårdsamordnare psykisk ohälsa på vårdcentral och är öppen för ansökningar från hela landet.

Kurs om depression, ångest och stressutlöst psykisk ohälsa i primärvården
 
Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om psykisk hälsa och suicidprevention
För dig som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention på lokal och regional nivå har Folkhälsomyndigheten samlat sitt kunskapsstöd i en broschyr.
Ta del av broschyren
 
Beställ Minds må bra-guide 
Möt äldre vuxna i Minds må bra-guide "Livets alla dagar" och lär dig mer om psykiska besvär som är vanliga när du blir äldre. 
Beställ Minds må bra-guide
 
Stöd och material för samverkan kring barn med högre risk att begå brott
Socialstyrelsen har samlat material för kommuner som vill starta upp samverkan enligt samverkansformerna sociala insatsgrupper (SIG) och samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.
Stöd och material för samverkan kring barn med högre risk att begå brott
 
Evidens om behandling av psykisk sjukdom efter förlossning
SBU har kartlagt evidens om behandling av psykisk sjukdom hos kvinnor första året efter barnets födsel. Kartläggningen gäller olika läkemedel och psykologiska behandlingar men även insatser som fysisk aktivitet, akupunktur, ljusterapi och kosttillskott.
Evidens om behandling av psykisk sjukdom efter förlossning
 
NSPH lanserar handbok om brukarinflytande
NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll har de senaste tio åren tagit fram och spridit metoder för ökat brukarinflytande och för hur verksamheter inom psykiatrin och socialpsykiatrin kan utvecklas med hjälp av brukarinflytande. Nu har kunskaperna samlats i en handbok.
NSPH lanserar handbok om brukarinflytande
 
Redaktör
Henrik Tunér
henrik.tuner@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
Uppdrag Psykisk Hälsa
www.uppdragpsykiskhalsa.se