Sverige bara 3% cirkulärt, men alla framgångar räknas inte
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Läs på webben | Vidarebefordra | Avregistrera | avfallsverige.se | Prenumerera
Bättre avtal om elavfall
 
Nu finns ett nytt avtal mellan El-Kretsen och kommunerna kring insamlingen av elavfall. Det gäller från 2023 och ska ge en smidigare hantering och högre ersättning för de insatser som görs.
 
I det nya avtalet förtydligas städansvaret och det ger kommuner möjlighet att få stöldförebyggande åtgärder bekostade av El-Kretsen. Dessutom ändras ersättningen från den nuvarande helt viktbaserade modellen till en fast grundersättning på 35 000 kronor per kommun och år kombinerat med en viktbaserad ersättning per kg elavfall.
 
– Detta kommer att ge en mer rättvis ersättning, särskilt för mindre kommuner, säger Camilla Nilsson, rådgivare på Avfall Sverige, som deltagit i förhandlingarna kring det nya avtalet genom Elreturrådet tillsammans med företrädare från El-Kretsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt representanter från ett antal kommuner.
 
Som anställd hos någon av Avfall Sveriges medlemmar
kan du prenumerera på nyhetsbrevet HELT GRATIS. 
Maila till info@avfallsverige.se
 
Sverige bara 3% cirkulärt
 
The Circularity Gap Report för Sverige visar att det finns mycket kvar att göra för att skapa ett samhälle där resurserna cirkuleras. Men likt alla analyser syns bara det man valt att granska.

Läs mer
Enklare transporter
 
Naturvårdsverket har ändrat föreskrifter om transport av avfall och vägledningen på området. Det motsvarar delvis ändringar som Avfall Sverige har föreslagit. Bland annat har mängdgränserna för när tillståndsplikt respektive anmälningsplikt inträder ändrats.

Läs mer
Det behövs undantag för matavfallet
 
Från årsskiftet ska kommunerna samla in matavfall från hushållen. Fortfarande saknas föreskrifter om undantag från detta krav, påpekar Avfall Sverige i en hemställan till regeringen.

Läs mer
Nytt nätverk för internationell utveckling
 
Välkommen till första träffen i Avfall Sveriges nätverk för internationella utvecklingsprojekt. Nätverket är öppet för kommuner som vill dela erfarenheter, men ska också utgöra en bas för samverkan kring projekt.
NYTT DATUM: 24 maj kl 13–14.30

Läs mer och anmäl dig
Därför kommer vi till Avfall Sveriges årsmöte
 
Se vad Angeta Lantto (Skellefteå kommun), Robin Holmberg (v ordf för Avfall Sverige) och Gunilla Carlsson (Sysav) har att berätta om sina förväntningar inför årsmötet.
När: 31 maj–1 juni
Var: Norrköping

Se filmen
Läs mer och anmäl dig
Upphandlingsmallar för matavfall reviderade
 
Avfall Sverige har uppdaterat upphandlingsmallen för biologisk återvinning av källsorterat matavfall. Även upphandlingsmallen för påsar och påshållare för matavfall har reviderats.

Läs mer
LIFE för förändring
 
EU-fonden LIFE kan stödja med upp till 95% av investeringskostnaden för företag och organisationer som siktar mot långsiktigt hållbara affärsmodeller, i synnerhet för innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi och klimatanpassning. 17 maj öppnar nästa ansökningsomgång. Den 9 juni hålls ett webbinarium för de som vill lära mer.

Läs mer
 
Snabb ökning av flytande biogas
 
Marknaden för flytande gas har fördubblats mellan 2020 och 2021 och andelen biogas har ökat till 65 procent. Det ser alltså ut som att naturgasen enligt plan kan bereda väg för fossilfri gas. Forskning visar att produktionen av flytande biogas skulle kunna tiofaldigas, till 20 TWh om året, till 2045.

Läs mer i digatal upplagan av Avfall och Miljö
Förklaring av begreppet kommunalt avfall
 
Under 2020 ersatte begreppet ”kommunalt avfall” det i miljöbalken sedan länge nyttjade begreppet ”hushållsavfall”. I en ny guide från Avfall Sverige förklaras vad denna ändring innebär.

Läs mer – Bara för inloggade medlemmar
Väl mött i Almedalen
 
Avfall Sverige planerar att arrangera två seminarier i Almedalen. Det ena bjuder vi in till tillsammans med våra systerorganisationer Energigas Sverige, Energiföretagen och Svenskt Vatten. Temat här är ”Stabila försörjningssystem i tider av oro och kris”. Det andra har rubriken ”Illegal avfallshantering – ostört brottsområde?”

Läs mer
Rättvist stöd för CCS
 
Det kommer att vara mycket svårt för energiåtervinningsanläggningar att vinna omvända auktioner för stöd till CCS av det slag som föreslås av Energimyndigheten, där stöd enbart ges för avskiljning av biogen koldioxid. Det skriver Avfall Sverige i sitt remissvar.

Läs hela remissvaret
 
Avfall Sverige utbildning och konferens
 
Gundkurs avfallslagstiftning
När: 4–5 maj
Var: Lidingö

Här får du en djupare förståelse för det kommunala avfallsansvaret. Framför allt fokuserar vi på miljöbalken, avfallsförordningen och avfallsföreskrifterna.

Läs mer och anmäl dig
Index i avtal
 
När: 10 maj kl 13–15
Var: Digitalt

Ökade kostnader för drivmedel och andra insatsvaror ställer nu till problem. Avfall Sverige bjuder nu, tillsammans med Sverige Åkeriföretag, in till ett webbinarium för att ge råd om hur index kan hanteras inom gällande avtal.

Läs mer och anmäl dig
Hantering av hushållens farliga avfall vid ÅVC
 
När: 10–11 maj
Var: Linköping

Denna grundkurs för ÅVC-personal ger kunskap och motivation för en säker hantering av hushållens farliga avfall. Faktagenomgång varvas med praktiska övningar på en ÅVC.

Läs mer och anmäl intresse
Avfall Sveriges årsmöte
 
När: 31 maj–1 juni
Var: Norrköping

Avfall Sverige och Norrköpings kommun bjuder in till årsmöte och utställning i månadsskiftet maj/juni. Äntligen får avfallsbranschen möjlighet att träffas och nätverka! Boka redan nu in konferensen i er kalender.

Läs mer och anmäl dig
Miljöprövning av avfallsverksamhet
 
När: 7–8 juni
Var: Lund

Teknisk utveckling tillsammans med nya miljökrav förändrar förutsättningarna för avfallsverksamheter. Här får du en uppdatering om bland annat tillstånds- och anmälningsplikt.

Läs mer och anmäl dig
Personal vid ÅVC
 
När: 8–9 juni
Var: Göteborg
 
Här ges en fördjupning i några av de viktigaste frågorna som rör ÅVC, och vad man behöver tänka på som ÅVC-personal i sitt dagliga arbete. Målet är att kursen ska ge kunskaper som bidrar till att ge en säkrare arbetsmiljö samt bättre hantering av avfall och bemötande av besökare på ÅVC.

Läs mer och anmäl dig
Driftoptimering av biogasprocessen
 
När: 14–15 juni
Var: Linköping

Lär dig vad som rent mikrobiellt händer i en rötkammare, hur olika substrat påverkar rötningsprocessen samt hur den kan styras och optimeras. Vi tittar också på uppgraderingstekniker och besöker Linköpings biogasanläggning och biogaslabb.

Läs mer och anmäl dig
Grundkurs inom energiåtervinning
 
När: 26–28 september
Var: Malmö

Här ges erfarenhetsutbyte och en ökad förståelse om hur du kan minska miljöpåverkan, öka vinsten från er panna och påverka säkerhetskulturen på din arbetsplats. Kursen vänder sig till personal inom drift, underhåll, miljö, arbetsmiljö, bränsle, kvalitet eller administration och kommunikation.

Läs mer och anmäl intresse
Nordic Biogas Conference
 
När: 4–5 oktober
Var: Linköping

Ett tillfället för biogasintresserade från hela världen att samlas för att ta del av den nordiska modellen för biogasproduktion. Bland talarna finns ledande experter från industrin, organisationer och akademin.

Läs mer och anmäl dig
Branschen rekryterar
 
 
SRV söker projektledare
 
Ansök senast 5 maj Läs mer
 
SRV söker chef för HR och kommunikation
 
Ansök senast 5 maj Läs mer
 
Sigtuna Vatten och Renhållning söker enhetschef till återvinningscentral Arlandastad
 
Ansök senast den 9 maj  Läs mer
 
Stockholm Vatten och Avfall söker rådgivare
 
Ansök senast den 15 maj  Läs mer
 
Stockholm Vatten och Avfall söker driftövervakare
 
Ansök senast den 22 maj Läs mer