Bra att utjämningssystemet ses över
 
Regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté som ska se över skatteutjämningssystemet. SKR ser positivt på att översynen innefattar systemet i sin helhet – och inte bara enskilda delar.
– Systemet är komplext och behöver bland annat kompensera rättvist för demografiska förändringar som kommunen och regionen inte själva kan påverka, säger SKR:s ordförande Anders Knape.
Positivt att skatteutjämningssystemet ska ses över i sin helhet
 
Vd-krönika
 
 
Viktiga EU-frågor inför det svenska ordförandeskapet
 
Våren 2023 är det Sveriges tur att ta över ordförandeklubban för EU:s ministerråd. Under ett halvår kommer Sverige ha ökade möjligheter att påverka vilka prioriteringar och frågor som står i fokus. SKR driver kommuners och regioners viktiga EU-frågor inför det svenska ordförandeskapet.
 
Fortsatt återhämtning lyfter skatteunderlaget
 
Åren 2022-2023 innebär en fortsatt förstärkning av den svenska konjunkturen och det kommunala skatteunderlaget trots Ukrainakrigets negativa effekter. Det visar SKR:s skatteunderlagsprognos.
– Arbetsmarknaden når nya rekordnivåer i termer av sysselsättningsgrad, sägerSKR:s chefsekonom Annika Wallenskog. 
Ny skatteunderlagsprognos från SKR
 
Nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap
 
SKR och Sobona har undertecknat ett nytt tvåårigt avtal med Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision för omkring 10 500 beredskapsbrandmän.
− Vi har tecknat ett stabilt avtal som ger bättre villkor och ersättningsnivåer för beredskapsbrandmännen, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.
Nytt avtal för deltidsbrandmän
 
Mer från SKR
 
 
Information med anledning av kriget i Ukraina
SKR följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen och hur den påverkar Sverige.
Information om SKR:s arbete med anledning av kriget i Ukraina
 
Värna och utveckla den lokala demokratin
Den lokala demokratin mår i grunden bra, men det behöver bli tydligare hur kommuner styrs. Det föreslår forskarna i SNS Demokratiråd. SKR välkomnar den grundliga undersökningen.
Kommunernas handlingsfrihet behöver värnas och stärkas
 
Nytt stöd i arbetet för ökat valdeltagande
Brev är den metod som kan få fler att rösta i valen. Det är en av slutsatserna i en samlad översikt över vilka satsningar som har gett effekt på valdeltagandet i europeiska länder. Rapporten har tagits fram för att kunna stödja kommuner och regioner i hur särskilda satsningar för att öka valdeltagandet kan utformas och utvärderas.
 
Bra förslag om åtgärder när barn misstänks för brott
SKR ställer sig i huvudsak bakom förslagen från utredningen Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott. Merkostnader för kommunernas socialtjänst behöver finansieras av staten.
SKR:s yttrande om åtgärder när barn misstänkts för brott
 
Årets vinnare på Kvalitetsmässan 2022
Nacka kommun, Sundsvalls kommun, Ortopedkliniken i Oskarshamn och Boneprox har samtliga tilldelats prestigefyllda utmärkelser på årets upplaga av Kvalitetsmässan. De fyra vinnarna har under året utmärkt sig inom allt från innovativa lösningar till framgångsrika utvecklingsprojekt i kommuner och regioner.
Årets kvalitetskommun är utsedd på Kvalitetsmässan
 
Lyssna på samtal om Europas demokrati på Europadagen 9 maj
Hur kan vi motverka hat och hot, främja det goda samtalet och värna om vår europeiska demokrati? Under Europadagen den 9 maj uppmärksammar SKR ämnet i ett seminarium med bland andra kulturminister Jeanette Gustafsdotter och Kristoffer Tamsons, rapportör vid Europarådets lokala och regionala kongress om hat och hot mot förtroendevalda. 
Delta på Europadagen 9 maj
 
Ny rapport om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa
Den 12 maj presenterar SKR rapporten “Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet” på en webbsänd konferens. Rapporten finns tillgänglig att läsa redan nu och handlar om vårdens utmaningar och vägar framåt inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Fokus för konferensen är att påbörja utvecklingsarbetet för att bättre möta kvinnors behov genom nya kunskaper och insikter.
Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet
 
Bloggar från SKR
 
 
När socialen kom till Vivalla
Färre uteblivna besök, färre hot och starkare relationer med invånarna. Så ser verkligheten ut för socialtjänsten i Örebros mest socioekonomiskt utsatta område, Vivalla. Nyckeln till framgång? Den fysiska närvaron. Det skriver Åsa Furén-Thulin, SKR.
Socialtjänstbloggen
 
Nordens största forum för mänskliga rättigheter i Örebro
Mänskliga rättighetsdagarna kommer i höst att genomföras i Örebro, på temat ”Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet”. Det skriver Cecilia Ramqvist, SKR.
Mänskliga rättigheterbloggen
 
 
Nytt från omvärlden
 
 
Ny prognos från Migrationsverket om skyddsökande från Ukraina
Över 34 000 ukrainska medborgare har hittills sökt skydd i landet. Migrationsverket bedömer nu att färre personer kommer söka skydd i Sverige jämfört med vad myndigheten tidigare prognostiserat. I det nya huvudscenario som Migrationsverket presenterar förväntas 80 000 personer söka skydd i Sverige från Ukraina fram till årsskiftet.
Migrationsverket presenterar nytt huvudscenario
 
Lättnader i byggregler för tillfälliga flyktingboenden
Regeringen har beslutat om undantag från krav på bygglov för att underlätta i att ta fram tillfälliga boenden för personer som söker skydd enligt massflyktsdirektivet. Undantagen ska kunna tillämpas retroaktivt på åtgärder som påbörjats före ikraftträdandet, dock tidigast den 15 mars.
Lättnader i byggregler för tillfälliga boenden
 
Socialstyrelsen presenterar riktvärde för fast läkarkontakt
Socialstyrelsen har presenterat 1 100 som ett nationellt riktvärde för hur många invånare en specialistläkare i primärvården i normalfallet kan ansvara för som fast läkarkontakt. Enligt myndigheten ska inte ses som ett golv eller ett tak utan som ett stöd vid planering och fördelning av resurser.
Nationellt riktvärde för fast läkarkontakt i primärvården
 
Redaktör:
Lisa Blidnert
Ansvarig utgivare: 
Marie Lindström

Nästa nummer kommer 10 maj.
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00