Senaste nytt om trafik och infrastruktur från SKR
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Välkommen till årets cykelkonferens!
 
Anmälan till 2022 års cykelkonferens i Värnamo är nu öppen.
Här är länk till anmälan och program

Cykelkonferensen arrangeras av SKR och Trafikverket i samarbete med värdkommunen och är Sveriges stora mötesplats för cykelfrågor. Den vänder sig till tjänstepersoner och politiker som jobbar med cykelfrågor i kommunen, regionen, staten eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering. Konferensen arrangeras i olika kommuner varje år. På grund av pandemin har det inte varit någon fysisk konferens sedan 2019.
Arrangör av Cykelkonferensen nästa år?
 
Vill er kommun stå värd för Cykelkonferensen nästa år? Kontakta oss i så fall Ulrika Palm (SKR) på ulrika.palm@skr.se.

Intresseanmälningar för värdskapet behöver vara SKR tillhanda senast den 15 maj. Lottning sker därefter bland de kommuner som ställer upp på de åtaganden som gäller för värdkommunen.
 
 
 
Kurser och konferenser
 
 
Drönare i kommunal verksamhet
På seminariet 20 maj klockan 9:00-12:00 går vi igenom det nya regleverket för drönare och vad det innebär för kommuner och regioner. Vi presenterar en ny handbok i ämnet och vi får även ta del av några lokala exempel.
Anmälan och länk finns här
Marknadsdialog IoT - Från pilotprojekt till långsiktig bred IoT-satsning
Välkommen den 5 maj till detta tredje fristående event på temat IoT (Internet of Things) för smartare välfärd och samhällsservice. Denna gång i ett samarbete mellan SKR, projektet Regiongemensam IoT Jönköpings län samt IoT Sverige.

Hur kan delaktighet och samverkan skapas? Hur etableras en långsiktig förvaltning och drift? Hur ser behoven ut och vilka krav kan ställas på en IoT-plattform för långsiktigt bruk. Det är några av frågorna vi kommer att fokusera på under detta event.

Deltagande är kostnadsfritt och genomförs digitalt.
Ansvarig kontaktperson: Bo Baudin (SKR), bo.baudin@skr.se
Läs mer och anmäl dig här
Workshopserie Digital Tvilling – kommunala & regionala behov
SKR bjuder in till en workshopserie kring Digital tvilling. Workshopserien pågår fram till juni 2022 och det går bra att delta vid ett eller flera tillfällen.
 • Tisdag den 10 maj kl. 09:00–11:00
  Tema: Omvärldens arbete med ”Digital Tvilling”
  Internationella utblicken
  Vilka initiativ pågår i våra grannländer och inom EU.
  Vad pågår i Sverige
 • Tisdag den 24 maj kl. 09:00–11:00
  Tema: Beslutas senare.
 • Onsdag den 8 juni kl. 09:00–11:00
  Tema: Beslutas senare.
Samtliga möten genomförs digitalt. Fler mötestillfällen kan tillkomma. Kontakta gärna Bo Baudin (SKR), bo.baudin@skr.se, om du önskar anmäla dig och/eller en kollega.
Pilotprogram för kommuner och regioner om Nationella Riktlinjer
Välkommen till webbinarium den 17 maj klockan 13:00-14.30 då BIM Alliance och SKR lanserar ett pilotprogram för kommuner och regioner för att implementera Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö!

Pilotprogrammet genomförs under ett kalenderår i syfte att effektivisera arbetet med att implementera Nationella Riktlinjer hos kommuner och Regioner samt att skapa ett forum för kunskapsdelning om kravställning av digital livscykelinformation. Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla anställda inom kommunala respektive regionala verksamheter.

Ansvarig kontaktperson: Bo Baudin (SKR), bo.baudin@skr.se
Läs mer och anmäl dig senast 12 maj
Webbinarium 17 maj: Teknikomställning i fasta och mobila nät
Många kommunala verksamheter är anslutna till 2G, 3G eller kopparnät, vilka nu succesivt fasas ut för att ge plats åt nya modernare lösningar. Det innebär att funktioner kopplat till dessa tekniker kommer sluta fungera om de inte byts ut eller uppgraderas till ny teknik. På seminariet kommer vi berätta mer om vad utfasningen innebär och dess konsekvenser för olika verksamheter. Vi kommer även resonera kring vad kommuner och regioner kan göra för att möta de risker som teknikskiftet innebär och hur man kan agera för att stötta medborgare och lokalt näringsliv.

Ansvarig kontaktperson: Emma Ström (SKR), emma.strom@skr.se
Mer information och anmälan finns här
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Trafikverket ska fördela stöd till biljettsystem
Regeringen har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att titta på hur ett ekonomiskt bidrag till regionerna kan utformas för att samordna de regionala biljettsystemen.

Stödet ska kunna lämnas som medfinansiering för kostnader för utveckling eller anpassning. Uppdraget innebär därmed att regeringen har justerat den tidigare inriktningen som utgick från att skapa ett nationellt system, till att de utgå från dagens befintliga system. Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 30 juni 2022.

Ansvarig kontakt: Sara Rhudin (SKR), sara.rhudin@skr.se
Pressmeddelande om uppdraget
Trafikverket genomför tre korta webbinarier om klimatkrav i anläggningsbranschen
Genom att dela med sig av erfarenheter vill Trafikverket inspirera fler till att ställa klimatrelaterade krav i sina upphandlingar. Detta riktar sig till dig som arbetar inom kommunal eller regional verksamhet med byggande och projekterande av allmänna ytor. Du arbetar till exempel som upphandlare, inköpare, projektledare, miljöingenjör eller liknande.
Webbinarierna är en halvtimme långa och ligger i anslutning till lunch. De hålls via Skype.
Till anmälan
 
SKR:s kalendarium
 
 
Persontrafik åter i höst!
Persontrafik är en av de viktigaste mötesplatserna för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen.
Nu är det dags igen den 25-27 oktober på Stockholmsmässan.
Inom ramen för arrangemanget arrangerar SKR också skolskjuts- och färdtjänstdagar. Den 11 maj lanseras programmet, som bjuder på mycket inspirerande och matnyttigt för dig som arbetar med persontransporter.

Ansvarig kontaktperson: Sara Rhudin (SKR), sara.rhudin@skr.se
Persontrafik 2022
 
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se