Nyhetsbrev vecka 18
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Igår på den goda herdens söndag kunde jag fira min tills vidare sista gudstjänst tillsammans med er här i Nederländerna. Mitt tre månaders vikariat som tillförordnad kyrkoherde slutar idag och jag återgår till min ordinarie tjänst som ambulerande svensk präst i Asien. Tack för några fina månader här tillsammans med er och lycka till framöver! Efter gudstjänsten igår pratade vi även om det visionsarbete som kyrkorådet har arbetet sedan en tid tillbaka, och som några av er har kommit med inspel till. Prioriteringar som kyrkorådet har gjort finns att läsa här i nyhetsbrevet.
 
Det är med stor glädje att jag här kan bjuda välkommen till Elsa Westberg som präst i svenska församlingen i Nederländerna. Elsa har fått ett förordnande fram till årsskiftet. Elsa har starka band till Nederländerna och det är nästan så att man kan säga att en cirkel slutits med Elsas prästtjänst här, för hon kommer att tjänstgöra i den församling där hennes mormor och morfar var husmor och präst på 1950’talet. Du kan läsa mera om Elsa här i nyhetsbrevet. Ett stort och varmt välkommen Elsa!
 
Församlingen i Nederländerna fortsätter att låta kollekterna från gudstjänsterna tillfalla ACT Svenska kyrkans arbete i Ukraina. Tillsammans med våra systrar och bröder i Ukraina fortsätter vi att läsa psaltarpsalm 31.
 
”Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig!
Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp.
Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning.”

 
Detta är inledningen till psaltarpsalm 31 i det gamla testamentet. Varje dag kl 17.00 läser kristna och judar i Ukraina just psaltarpsalm 31. Texten har blivit en gemensam fokuspunkt i allt det svåra. Vill du läsa samtidigt med dem i Ukraina, läser du texten kl 16.00. I länken härunder, från det engelska bibelsällskapet ser och hör du psalmen läsas i Ukraina.
Med anledning av kriget i Ukraina har Svenska kyrkan lagt ut en rad informationer, och upplyser även om olika möjligheter för att hjälpa till, läs mera här Kriget i Ukraina - Svenska kyrkan
 
Nästa gudstjänst blir på grund av Meivakantie’n först den 22 maj kl 13.00 i tyska kyrkan i Den Haag. I nyhetsbrevet kan du även läsa om en kommande körkonsert den 28 maj, samt frivilligfesten på nationaldagen.
 
Mogens, tf kyrkoherde Nederländerna
 
Presentation av
Elsa Westberg
 

Med start nu i maj och till årets slut ska jag vara präst för svenska kyrkan här i Nederländerna. En del av er har jag redan haft glädjen att träffa när jag det senaste året lett några gudstjänster i den Haag, Rotterdam och Amsterdam.
 
Sommaren 2020 flyttade jag med min make Johannes och våra två barn till Nederländerna. Vi bor i Zuidhorn utanför Groningen då min man jobbar på universitetet i Groningen. Redan innan vi flyttade hit så har jag haft en relation till landet. Dels så har min storasyster bott här i över 15 år och på 50-talet var min morfar Gunnar Westberg sjömanspräst och mormor Gerd husmor i Rotterdam. Min mamma ska dansat i träskor och sjungit på nederländska - en gång för länge sedan...
 
Så det gör att det känns lite speciellt och jag med familj har hamnat här.
 
2004 prästvigdes jag i Västerås domkyrka men har mest tjänstgjort i Uppsala stift, framför allt i Storvreta norr om Uppsala. Som präst har jag mest varit vad man skulle kunna kalla vanlig församlingspräst. Det innebär att jag arbetat med allt från öppen förskola, lett sorgegrupper, suttit i församlingsråd, åkt på konfirmandläger och varit engagerad i internationella gruppen. Jag tycker verkligen om att leda gudstjänster, om det så är mycket livade familjegudstjänster eller en stilla veckomässa. Predikouppdraget är något jag är särskilt tacksam för. Att predika är roligt och utmanande, när predikan blir rätt i gudstjänsten händer både något med församlingen och mig som präst.
 
Som barn bodde jag länge i Tyskland och några år i Brasilien. Svenska kyrkans församlingar på de platserna var viktiga mötesplatser för mig. Det känns fint att nu själv få bidra till att Svenska kyrkan här i Nederländerna ska få vara det för andra.
 
Elsa Westberg
 
Du kan nå Elsa på Elsa.Westberg@svenskakyrkan.se
 
Kommande gudstjänst den 22 maj i Rotterdam
 
 
Söndag den 22 maj kl kl 13.00 firar vi gudstjänst i Den Haag, i tyska kyrkan. Välkomna till gudstjänst då. Tyskan kyrkan (Deutsche Evangelische Gemeinde Den Haag) ligger på Bleijenburg 5, 2511 VC Den Haag. Gudstjänsten kommer även att kunna ses via zoom: https://zoom.us/j/99092795392?pwd=eW1zbDdKMDFiY0dnak9MRlNZZlVXUT09
 
OnsdagsKlubben
 

Kommande träffar under våren blir 11 och 25 maj. Träffarna äger rum i finska kyrkan i Rotterdam (Finse Huis, 's-Gravendijkwal, 3014 EG Rotterdam). Vi börjar kl 11.00 och håller på en stund tillsammans. Lunch och fika finns att köpa. Skicka gärna ett meddelande till nederlanderna@svenskakyrkan.se och meddela om du kommer och vill äta, då maten förbeställs i kyrkan. Det går även bra att delta via zoom: https://zoom.us/j/92374372787?pwd=QXBCUDFkRGdESFZWaTkxaks0M3hHUT09
 
 
Kören Ostrochorus från Lund gäster Nederländerna
 
28 maj kl 16.30 ger kören Ostrochorus från Lund konsert i den gammalkatolska Paradijskerk på Nieuwe Binnenweg 25 i Rotterdam. Inträde 5€, fikaförsäljning. Det är Svenska kyrkan i Nederländerna som håller i evenemanget och vi behöver några frivilliga som kan hjälpa med att ta betalt och servera fika. Välkomna!
 
Frivilligfest på nationaldagen
 

Måndag den 6 juni kommer församlingen att anordna en frivilligfest för alla som under senaste året har hjälpt till vid olika evenemang i församlingen. Det är tänkt som en grillfest och vi kommer att vara i norska kyrkan i Rotterdam (Westzeedijk 300). Mera information kommer längre fram.
 
Några prioriteringar
 

Kyrkorådet för Svenska kyrkan i Nederländerna har nu sedan några månader tillbaka arbetat med visioner och prioriteringar bland annat utifrån inspel från församlingen. Kyrkorådet har pratat om framöver att försöka prioritera följande verksamhetsområden (ingen prioritering har gjorts):

Barn och ungdomar
Församlingen vill gärna vara en växtplats för barn och ungdomar och deras familjer. Det är viktigt att finna sätt att möta dessa på. Gärna i samarbete med en annan nordisk församling.

Studenter
Det stora antalet svenska studenter i Nederländerna är en upplagd målgrupp. Många studenter söker församlingen för samtal. Studentarbetet får gärna etableras tillsammans med de andra nordiska församlingarna.

Bofasta sedan länge
I Nederländerna har vi en stor grupp människor som har varit bofasta i landet genom väldigt lång tid och som nu börjar bli äldre. Församlingen räcker gärna ut till denna grupp genom att erbjuda någon form för social diakonal mötesplats eller verksamhet.

Musik
Musik är ett prioriterat område för församlingslivet. En återetablering av en körverksamhet är essentiellt.

Nordiskt och ekumeniskt samarbete
Fortsätta och utbygga det nordiska samarbetet, genom bland annat gemensamma utbud och kanske samordnade verksamheter. Fortsätta utbyggnaden av de goda ekumeniska relationerna som finns, inte minst med tyska kyrkan och gammalkatolska kyrkan.

Julbasar
Julbasaren är en viktig del av det svenska församlingslivet i Nederländerna. Basaren samlar många ideella och är ett fönster ut till samhället, där vi får möjlighet för att presentera oss själva.

Konsulärt diakonalt arbete
Etablera fasta rutiner för samarbetet med ambassaden och finnas till hands i konsulära ärenden, inom kris och katastrof både i stort och i den enskildas liv, i samband med sjukdom och dödsfall, samt vid att erbjuda besök i häkten och i fängelser.

(Skeppsfart
Arbeta fram emot att kunna erbjuda skeppsbesök på svenska fartyg i den mån det efterfrågas)
 
Musiker sökes!
 

Spelar du något instrument och skulle du ha lust att spela på våra gudstjänster ibland? Nu finns möjligheten! Svenska Kyrkan i Nederländerna har ingen fast kyrkobyggnad och inte heller någon kyrkomusiker. Gudstjänsterna alternerar på olika orter (Haag, Rotterdam och numera även Amsterdam). Intresserad? Hör av dig till prästen på nederlanderna@svenskakyrkan.se
 
Medlem
 

Som medlem är du viktig! Du bidrar till att vi tillsammans kan bedriva Svenska kyrkans verksamhet i Nederländerna.

Nu kan du betala din medlemsavgift för 2022.
När du flyttar utomlands och inte längre är folkbokförd och betalar skatt i Sverige betalar du inte heller kyrkoavgift till Svenska kyrkan. Detta eftersom den samlas in genom den svenska skattsedeln.

För att bidra till Svenska kyrkan i Nederländernas arbete kan du bli medlem här hos oss och/eller ge en donation.

Ditt bidrag gör skillnad!
Ditt bidrag gör att vi bland annat kan fira gudstjänster, ha dop, göra hembesök, företagsbesök, ha julmarknad, bokklubb, onsdagsklubb med mera.
Det gör det också möjligt för oss att vara med och fira svenska högtider och traditioner.
Har du som medlem även tips och idéer på fler aktiviteter är du välkommen att kontakta oss.

Avgift
Enskild: € 50,-
Familj: € 80,-
Medlemsavgiften kan föras över till nedanstående konto. Du kan också betala kontant eller med Pin när vi ses.
Om du betalar via din bank: Glöm inte att skriva in avsändarens namn och adress eller e-postadress på inbetalningen.
Betala till: Bank ABN-AMRO
(medlemsavgift) NL32ABNA0587408898
(gåvor) NL10ABNA0533533457
 
Utlandskyrkans app
 
I vår nya app har vi samlat den viktigaste informationen om församlingen i Nederländerna och de andra församlingarna runt om i världen. Här hittar du kontaktuppgifter, kalendarium och länkar till vår webbsida och sociala medier.

Du laddar ner appen gratis via App store eller Google Play. Sök på “utlandskyrkan”