Nyhetsbrev nr.7 år 2022
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Välkomna till SKR:s nyhetsbrev om medborgardialog!
 
Konferenstider!
Idag den 28 april går Demokratidagen av stapeln, vi har med seminarier som lyfter intresanta frågor som, Hur når vi de som är svåra att nå; Citizen assemblies och andra deliberativa dialoger; Ungas delaktighet.
Vi ser fram emot spännande pass uner Demokratidagen.

Kommande vecka medverkar vi på Kvalitesmässan, där vi bl.a. har pass om komplexa dialoger och medborgardialog som ett systematiskt arbetssätt.

Vi har publicerat två nya avsnitt av vår podd Demokratiresan, mer info nedan. 

Vi länkar också till en färsk krönika om loaklt självstyre i ett Europeiskt perspektiv från SKR:S ordförande Anders Knape. 

Som vanligt har vi med flera exempel på dialoger runt om i landet. Har du något du vill ha med här, skicka ett mail till oss.

SKR: Information med anledning av kriget i Ukraina
SKR tar fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning
av situationen i Ukraina och hur den påverkar Sverige.
Mer info på SKR:s hemsida

Vi tar gärna emot tips på nyheter från er, kontakta i första hand: anders.nordh@skr.se 

Om ni vill ta direkt kontakt med oss är våra mailadresser: fnamn.enamn@skr.se  
Lena Langlet, Anders Nordh, Malin Svanberg, Nils Munthe, Anna-Lena Pogulis
 
SKR: Demokratiresan en podcast från SKR
Avsnitt #68 Skolval och partier i skolan
Sedan 2002 har det varje valår anordnats skolval för elever på högstadie- och gymnasieskolor. I veckans avsnitt pratar vi med bland annat MUCF om varför det är viktigt att få lära sig mer om hur valet går till och hur val i skolor kan hjälpa till att öka det ordinarie valdeltagandet men också försöka jämna ut det ojämlika valdeltagandet. Vi pratar också om politiska partiers närvaro i skolan och vad man kan tänka på när man bjuder i dem.
 
Medverkande: Rebecka Hinn, MUCF, Amanda Nielsen, MUCF, och Björn Kullander SKR
Programledare: Malin Svanberg SKR
Tid: 23:43

Länk till avnsitt 68


Avsnitt #69 Det demokratiska samtalet
I detta avsnitt samtalar vi med Camilla Kullander från Karlstads kommun och Anna-Lena Pogulis om hur kommuner och regioner kan tänka för att utgöra ett stöd när det demokratiska samtalet "går över styr".

Medverkande: Camilla Kullander, Kommunikationsstrateg, Karlstads kommun, Anna-Lena Pogulis, SKR
Programledare: Anders Nordh, SKR

Tid: 27:14

Länk till avnsitt 69 
 
Värna Europas lokala självstyren
För att kunna ge medborgarna en så god välfärd som möjligt måste vi utgå från de lokala och regionala förutsättningarna och behoven. Det skriver Anders Knape i en krönika i Europaportalen.

Läs krönikan på SKR:s hemsida
 
SKR: Webbinarium - Verktyg för risk- och konfliktanalys
SKR har i nätverk tillsammans med kommuner och regioner utvecklat en modell med ett systematiskt förebyggande arbete i beslutsprocesser. Utifrån modellen har ett digitalt verktyg utvecklats.

På detta webbinarium presenterar SKR ett verktyg som i ett tidigt skede kan ge stöd i en risk- och konfliktanalys för förtroendevalda att utsättas för hot och hat.
  • Datum: 31 maj 2022
  • Tid: 10.00 – 11.00
  • Plats: Digitalt
  • Kostnad: 300 konor exklusive moms.
  • Sista anmälningsdag: 27 maj 2022
Länk till anmälan
 
SKR:  MasterClass - Medborgadialog i komplexa och konfliktfyllda frågor, MasterClass
I denna MasterClass fokuserar vi på hur vi kan hantera frågor som är komplexa, präglas av konflikt och mycket känslor?
Under dagen kommer du att få ta del av och göra övningar kopplade till case hur medborgardialog kan användas för att hantera komplexa och konfliktfyllda frågor och ta del av exempel på komplexa dialoger.

Medverkande: Nils Munthe, AndersNordh SKR, Martin Sande Dialogues m.fl.
Datum: 24 maj
Tid: 09:30 - 15:00
Digitalt via ZOOM
Avgift: 2 500 kronor per deltagare exklusive moms

Mer information på SKR:s hemsida

Anmäl dig här!
 
Internetstiftelsen: Att stärka demokratin i en digital tid
Under våren 2022 belyser Internetstiftelsen en viktig demokratifråga, nämligen nätet som informationskälla och arena för politisk diskussion. Delrapporten Svenskarna och internet: Valspecial 2022 följs av en eventserie med fördjupningar i det demokratiska samtalet på nätet.

SKR samarbetar med Internetstiftelsen genom att sprida information om tre digitala seminarier i maj med fördjupningar på oilka teman från rapporten. Alla eventen är kostnadsfria och sker digitalt.
 
Västervik: Medborgarbudget
Västerviks kommun vill ta vara på idéer från kommunens lokalsamhällen. Det görs via ett test av att använda medborgarbudget. Metoden testas under året i bygderna Ukna, Edsbruk och Helgenäs. Syftet är att öka lokalt engagemang. Testet ger möjlighet för dig som boende i mindre tätorter att påverka din närmiljö och din bygds utveckling.

Kommunstyrelsen har avsatt 500 000 kr till en medborgarbudget. Kommunen kommer under våren att informera i bygderna om hur arbetet går till. Sedan öppnas möjligheten att lämna in förslag.

Mer information på Västerviks hemsida
 
Tjörn: Arbetssätt för ungdomsdialogen
Ungdomsdialogen vill komma i kontakt med dig som är ung – vi har stormöten, snabbfrågan, projektgrupper, e-förslag och en särskild Tjörnpeng. 
Ungdomsdialog är en modell för ökad delaktighet. Dessutom har ungdomarna fått en egen peng, Tjörnpengen, ett bidrag på 50 000 kronor per år som de kan styra över själva.


Mer information på Tjörns hemsida
 
Tierp: Utveckla Örbyhus centrum
Kommunstyrelsen har beslutat att i samverkan med medborgare och organisationer i Örbyhus, Tobo och Vendel utreda behov, prioritering och inriktning för utveckling av Örbyhus centrum.

En arbetsgrupp bestående av medborgare, tjänstepersoner och politiker arbetar just nu med att gå igenom alla inkomna idéer. Arbetsgruppen ska ta fram ett kostnadsberäknat förslag som politikerna sedan ska kunna besluta om.

Mer information på Tieprs hemsida
 
Båstad: Dialog och möte om brottsförebyggande arbete
Hur ser kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ut och hur skyddar jag mig som äldre mot bedrägerier? Det är frågor som ska diskuteras och besvaras när kommunen och polisen bjuder in till medborgardialog och medborgarmöte i maj.

Mer information på Båstads hemsida
 
The European Capital of Democracy Initiative
 Från och med 2022 kommer en  stad varje år att utses till europeisk demokratihuvudstad, utvald av en jury bestående av 10 000 europeiska medborgare. I samarbete med civilsamhället kommer den titelinnehavande staden att stå värd för ett brett utbud av aktiviteter och evenemang, alla utformade för att förbättra och stärka demokratin.

Europeiska städer med runt 100 000 invånare bjuds in att kandidera för att bli Europeisk demokratihuvudstad.

Mer information finns här
 
SKR: Erbjudande - Medborgardialog i fokus - digital föreläsning inom medborgardialog
Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds kan anpassning göras efter lokala behov. I vilket sammanhang föredragen genomförs avgörs lokalt.
 
Läs mer på SKR:s hemsida

Gör din intresseanmälan här

Frågor: anna-Lena.pogulis@skr.se
 
 
MUCF: Ny rapport - Ungas röst
Den här rapporten visar att det spelar roll var unga växer upp och bor. Ungas socioekonomiska förutsättningar är tätt sammankopplade med valdeltagande. Det finns betydande skillnader i valdeltagande mellan olika områden i kommunerna i hela landet. Det visar att skillnader i social jämlikhet riskerar att leda till politisk ojämlikhet.

Mer information på MUCF:s hemsida
 
Myndigheten för stöd till trossamfund: Information kopplad till Ukrainakrisen
Trossamfunden stöd är avgörande i att hantera de svåra situationer som uppstår som en följd av Ukrainakriget. Stödet ges på bred front – direkt till Ukraina, till Ukrainas grannländer, till de flyktingar som söker sig till Sverige och till människor i Sverige som påverkas och oroas för krigets konsekvenser.

Mer information på myndighetens hemsida
 
Redaktör
Anders Nordh
fornamn.efternamn@skr.se
08-452 74 35
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se