Senaste nytt från Storsthlm – Kommuner i samverkan
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Att skapa möten, energi och mervärden
 
Johan von Sydow. Foto: Bengt Säll
I efterdyningarna av pandemin kan vi se många förändringar i hur vi möts och samverkar på arbetsplatser. Många av oss har längtat efter att få träffas fysiskt igen medan andra har helt ställt om och vill helst fortsätta mötas digitalt. Att få till både kvalitativa och effektiva möten blir såklart en viktig uppgift för oss alla, inte minst för Storsthlm där en av våra huvuduppgifter är att vara en mötesplats.
 
Vilket sätt man än föredrar vill vi på Storsthlm följa utvecklingen och arbetar just nu med att anpassa vår förmåga att leda och genomföra möten i hybridformat. Vi ser också över hur vi kan anpassa Storsthlms lokaler och teknik för att vara en attraktiv mötesplats för våra medlemmar. Vi vill möjliggöra för fler och större möten och erbjuda en plats att sitta och arbeta en stund. Jag tror det skapar både möten, energi och mervärden för medlemmar och kansliets personal.
 
En viktig funktion för våra nätverk är att kunna dela med sig och erfarenhetsutbyta kring högaktuella frågor. Hur gör andra, kan vi hjälpas åt över kommungränserna eller behöver vi gemensamt söka dialog med statliga företrädare? Just nu är det Ukrainakrisen som är i fokus. De flesta kommuner har återigen fått ställa om och står inför stora utmaningar, där det viktigaste är ett tryggt och bra flyktingmottagande. För Storsthlm innebär det att vi lägger om viss planerad verksamhet såsom möten och förberedande arbete med strategiska inriktningen för den kommande mandatperioden. Men att kunna jobba med flera tidsperspektiv samtidigt är också en förutsättning för att kunna lyckas – att vara en självklar samverkansarena för kommunerna i Stockholms län.
 
Johan von Sydow
Förbundsdirektör Storsthlm
Regional dialog: Hur får vi fler att klara gymnasiet?
 
Kristina Bähr, skolöverläkare och Elin Vimefall, lektor i nationalekonomi och proprefekt för Handelshögskolan i Örebro.
 
Hur får vi fler elever att klara sin gymnasieutbildning? Det var temat på det senaste tillfället för regional dialog – ett forum för att diskutera gymnasieregionens utveckling och utmaningar.
 
Under den regionala dialogen den 3 maj belystes och diskuterades hur man kan jobba hälsofrämjande, hur vi kan prioritera resurser och vilka arbetssätt och insatser som finns inom Stockholms län.

Avsikten med dialogen var att öka förståelsen, dela med sig av erfarenheter och ge varandra stöd i det fortsatta arbetet.

Läs mer om den regionala dialogen här.
Gymnasiebehovsrapporten 2022 är här
 
Britt-Marie Holmström håller här i den faktaspäckade rapport som hon tagit fram på Storsthlm tillsammans med processledaren Johanna Ström.
Den 3 maj släppte Storsthlm Gymnasiebehovsrapporten 2022. Den visar trender och sökmönster i Stockholms läns gymnasieregion och är ett stöd och underlag för kommunernas och de fristående aktörernas planering.
 
Sedan 2015 tar vi varje år fram en rapport som ger en samlad bild av hur många elever i Stockholmsregionen som börjar gymnasiet, hur de rör sig under utbildningstiden och hur många som tar examen.
 
- Det som märks tydligt i årets rapport är nedskrivna elevprognoser, alltså att det är färre elever än man trodde, och att det finns många lediga platser på yrkesprogram. Annars följer sökmönstret en stabil trend, till exempel hur pojkar och flickor söker och vilka utbildningar som är populära, berättar Johanna Ström, processledare på Storsthlm.
 
Det är drygt 1150 fler sökande till de nationella programmen jämfört med 2021. Kommunerna i regionen utökar i år med 250 platser och de fristående skolorna med 127.

Läs rapporten digitalt här.
"För att nå alla elever behövde vi vara där de befinner sig"
 
Malin Hagström, samordnare av främjande insatser, ungas psykiska hälsa på Norrtälje kommun.
Hur möter man elever inom skolan på bästa vis? Den frågan ställde sig Norrtälje kommun som de senaste åren har arbetat för att närma sig en mer jämlik skola och en mer tillgänglig elevhälsa. Vi har pratat med Malin Hagström, samordnare av främjande insatser, ungas psykiska hälsa, på Norrtälje kommun om deras initiativ Elevhälsa online.

Varför startade ni Elevhälsa online?

"Norrtälje kommun är lika stort som en tredjedel av Stockholms län. En kommun med flera små skolor och några större. Det gör att det finns få tjänster inom elevhälsan där man arbetar på en och samma skola. Det är vanligt att man har flera skolor och långa avstånd. Det lämnar en ofta med en känsla av att alltid vara på fel ställe. Och i en situation där man i det systematiska kvalitetsarbetet ser att resultaten för tillgänglig elevhälsa blir låga utan att man själv kan påverka det.

Det är anledningen till att vi började fundera över var eleverna befinner sig och hur man på bästa vis når dem. Vår lösning blev en Elevhälsa online, en nätbaserad tjänst som underlättar för elever på grund- och gymnasieskolan att vid behov få kontakt med skolsköterska eller skolkurator."

Varför tycker du det är viktigt med en sådan e-tjänst?

"Vi lever år 2022 och en stor del av våra elever lever sina liv mer online än offline, det är dags för oss som ska stötta dem att börja spela på elevernas plan och inte bara stå utanför och kasta in bollarna som hamnar utanför."


Läs hela intervjun med Malin Hagström: "För att nå alla elever behövde vi vara där de befinner sig"
"Vi tvekar inte att agera mot välfärdsbrott"
 
Play movie
Vill du ha undertexter klickar du på ikonen undertexter/textning längst ner i högra hörnet.
- Vi tvekar inte att agera mot välfärdsbrott, säger Birgitta Fahlgren Sylvén, tidigare förvaltningschef i Sundbyberg stad, om hur de jobbar mot välfärdsbrott.
 
I filmen ovan berättar Birgitta mer om Sundbyberg stads imponerande arbete med att upptäcka, utreda och vidta åtgärder mot bedrägerier inom hemtjänsten. Något som hon och Judit Skog, utvecklingsledare, berättade om på seminariet om välfärdsbrott som arrangerades den 22 april.
 
I filmen berättar också Johanna Skinnari, utredare från Brottsförebyggande rådet (Brå), om deras färska kartläggning av problemen med välfärdsbrott mot kommuner och regioner som hon presenterade tillsammans med Henrik Angerbrandt.
 
Detta var det första av två seminarier med fokus på välfärdsbrott som Storsthlm arrangerar under våren. Nästa seminarium arrangeras den 20 maj. Då ses vi fysiskt på plats med fokus på metoder för att upptäcka och förebygga välfärdsbrott och möter bland annat representanter från både IVO och Skatteverket.

Läs mer om välfärdsseminariet den 22 april.
 
Anmäl dig här till seminariet den 20 maj —
Välfärdsbrott 2 - fokus upptäcka och förebygga välfärdsbrott

 
Digitalisering förenklar arbetet på HR-området
 
Hur fungerar digital referenstagning? Och hur introducerar man nya medarbetare digitalt? Det var ett par av programpunkterna på Storsthlms seminarium om digitaliseringens goda effekter inom HR-området den 24 mars.

Seminariet var det sjätte i sitt slag om hur digitalisering i offentlig verksamhet kan göra skillnad. Syftet med seminarieserien är att ge en snabb överblick kring vad som händer på digitaliseringsområdet i länets kommuner för att främja kunskapsutbyte, nätverkande och delande av goda exempel på digitaliseringsprojekt.

I Botkyrka har man infört ett digitalt referenstagningssystem i samband med rekryteringar. Nina Angermund Carlsson och Emma Nunoz Pizarro på Botkyrkas rekryteringscenter berättade att syftet var att höja kvaliteten, att referenstagningen ska gå snabbt och smidigt, och att kommunens resurser används på ett effektivt sätt.

Läs mer om Botkyrkas och andra kommuners arbete med digitalisering. 
 
Samhälls- och ekonomiprogrammet populärast i Stockholm
Årets preliminära antagningsgränser till gymnasiet visar att samhällsvetenskapsprogrammet är populärast bland ungdomarna i Stockholms län, Håbo och Gnesta. Ekonomiprogrammet är god tvåa.
 
Nu har eleverna möjlighet att justera sin ansökan eller lägga till nya val.

Omvalsperioden är öppen till och med den 17 maj. 

Läs mer om årets preliminära antagningsgränser
Kommande möten och nätverksträffar
Maj
 
 
Juni
 

Alla våra möten och nätverksträffar hittar du i kalendern på Storsthlm.se.