Förenkla och modernisera er ekonomi
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Auktoriserad skattekonsult på Sund Affärsbyrå
 
Peter Rangemo
Peter Rangemo är auktoriserad skattekonsult via FAR. Han är verksam som rådgivare och erbjuder företagare stöd och hjälp inom områdena allmän skatterådgivning och företagsbeskattning. Med tanke på att samtliga transaktioner inom ett företag leder till att skattefrågor uppstår så är det smart att välja en auktoriserad skattekonsult. Skattelagstiftningen i Sverige är sammansatt och svårutredd med en mångfald av lagar och förordningar. Ofta uppkommer frågor kring kopplingen mellan skatt och redovisning eftersom olika skatter gäller vid olika typer av transaktioner. För att skapa ordning och reda i dessa frågeställningar krävs en kvalificerad och erfaren rådgivare. Peter hjälper dig med goda råd och att klargöra förutsättningarna för just dina specifika skattebehov och möjligheter. 
Sund Affärsbyrå är en trygg affärspartner som hjälper dig med bland annat fastighetsbeskattning, ägarskifte, köp och försäljning av företag, mervärdesskatt, skattepolicy, sociala avgifter, förmånsbeskattning med mera. Vår auktorisation ställer krav på oss att följa fastställda rutiner och särskilda kontrollistor som säkrar att alla uppgifter är inkluderade och korrekta.
 
 
Nya regler för uppskjutna skatter
 
Riksdagen har tagit beslut om att Skatteverket ska kunna bevilja ytterligare tid för anstånd med skatter och avgifter. Det sker efter att den tidigare längsta tiden för anstånd löpt ut. Den 7 mars 2022 trädde den nya anståndstiden i kraft som innebär att den förlängs med ytterligare 12 månader. En uppskjuten skatteskuld är en temporär skuld avseende inkomstskatt som uppstår på grund av att en redovisningsenhet har värderat en tillgång till ett redovisningsmässigt värde som överstiger eller understiger det skattemässiga värdet. En förutsättning för förlängning är att det inte finns särskilda skäl som talar emot, och att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan. Planen innebär att anståndsbeloppet ska vara betalt när anståndstiden löper ut. Skatteverket kan återkalla ett anstånd om ett underskott på skattekontot har lämnats till Kronofogden för indrivning. I regeringens proposition kan man läsa att begreppet avbetalningsplan innebär att anståndet ska betalas i minst två delposter. Utgångspunkten bör vara att större delen av anståndsbeloppet ska betalas tidigt i avbetalningsperioden. I många fall förväntas avbetalningarna bli jämnt fördelade under perioden. Företrädesvis är det bolag som haft det svårt ekonomiskt som prioriteras vid ansökan om anstånd. Kontakta oss om du behöver råd och stöd. 
 
 
Hos Sund Egenanställning fakturerar du utan eget företag
 
Har du uppdrag som du behöver fakturera? Funderar du på att starta egen firma? Då har vi lösningen för dig. Hos Sund Egenanställning kan du som frilansar både fakturera och få tillgång till skatterådgivning och allmänna juridiska frågeställningar. Det innebär trygghet för dig som egenanställd i och med att vi är med dig i din utveckling. Det betyder att du slipper lägga tid på att registrera dig för moms och F-skatt hos Skatteverket. Inte heller behöver du sätta dig in i eller anlita extern hjälp för att sköta din bokföring eftersom du i detta sammanhang inte blir bokföringsskyldig. Vi underlättar för dig genom att fakturera dina kunduppdrag åt dig. Dessutom gör vi avdrag för din framtida skatt som vi betalar in till Skatteverket. Därefter för vi omgående in nettobeloppet till ditt bankkonto. Dessförinnan drar vi av ett mindre belopp som täcker vår administrationskostnad. Rådgivning och vägledning som rör din verksamhet ingår. Om du utvecklar din affär och får ökade behov så ger vi dig råd om bland annat vilken företagsform som passar dig bäst framgent.