Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Notiser från SKR:s fastighetsgrupp
 
I detta nyhetsbrev kan du bland annat ta del av inbjudningar till flera intressanta kurser, seminarier och konferenser, inspiration från Mariestads kommun samt axplock från omvärlden.
 
Slutförda FoU-projekt
 
 
Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler, delrapport 1
En stor del av dagens kommunala förskolelokaler är byggda för traditionella förskoleavdelningar om 18-24 barn. Det saknas dock relevanta forskningsresultat till stöd för nybyggnation, vad gäller framgångsfaktorer i att bygga förskolelokaler för mindre barngrupper i enlighet med Skolverkets rekommendationer.

Därför har FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor finansierat projektet Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler. Denna delrapport utgör en första redovisning av projektets delstudie 1. Projektet planeras att slutföras under 2023 och då redovisas i en slutrapport.
 
Pågående FoU-projekt och samarbeten
 
 
Förteckning över samtliga aktuella FoU-projekt gällande kommunernas och regionernas fastigheter samt projekt initierade och finansierade av samarbetet Offentliga fastigheter.
Nytt FoU-projekt - Klimatpåverkan ombyggnadsprojekt
Samarbetet Offentliga fastigheters ledningsgrupps har initierat ett projekt med syfte att ta fram metodik för att skapa kontroll och på det viset förstå och påverka klimatpåverkan i ombyggnadsprojekt. Just nu pågår upphandling av utredare och projektet planeras starta innan sommaren.

Efterlysning: Vi söker nu personer till styrgruppen för projektet. Kontakta gärna Saija Thacker (SKR), saija.thacker@skr.se, om du är intresserad.
Nytt FoU-projekt – Trygga och säkra informationsmiljöer
Samarbetet Offentliga fastigheters ledningsgrupps har initierat ett projekt med som ska bidra till ökad kunskap och förmåga att etablera trygga och säkra informationsmiljöer ur ett offentligt fastighetsförvaltarperspektiv. Projektet planeras starta direkt sommaren och pågå fram till senvåren 2023.

Efterlysning: Vi söker nu personer till styrgruppen för projektet. Till detta projekt ser vi gärna deltagande även i referensgrupp. Kontakta gärna Bo Baudin (SKR), bo.baudin@skr.se, om du är intresserad.
 
Kurser & konferenser
 
 
Workshopserie Digital Tvilling – kommunala & regionala behov
SKR bjuder in till en workshopserie kring Digital tvilling med start den 27 april. Workshopserien pågår fram till juni 2022 och det går bra att delta vid ett eller flera tillfällen.
 • Onsdag den 27 april kl. 09:00–11:00
  Tema: Digitala tvillingar för kommunala och regionala behov – vilka är tillämpningsområdena, nyttorna, omfattningen, innehållet och beroendena.
 • Tisdag den 10 maj kl. 09:00–11:00
  Tema: Omvärldens arbete med ”Digital Tvilling”.
  - Internationella utblicken: vilka initiativ pågår i våra grannländer och inom EU
  - Vad pågår i Sverige
 • Tisdag den 24 maj kl. 09:00–11:00
  Tema: Beslutas senare.
 • Onsdag den 8 juni kl. 09:00–11:00
  Tema: Beslutas senare.
Samtliga möten genomförs digitalt. Fler mötestillfällen kan tillkomma. Kontakta gärna Bo Baudin (SKR), bo.baudin@skr.se, om du önskar anmäla dig och/eller en kollega.
Marknadsdialog IoT - Från pilotprojekt till långsiktig bred IoT-satsning
Välkommen den 5 maj till detta tredje fristående event på temat IoT (Internet of Things) för smartare välfärd och samhällsservice. Denna gång i ett samarbete mellan SKR, projektet Regiongemensam IoT Jönköpings län samt IoT Sverige.

Hur kan delaktighet och samverkan skapas? Hur etableras en långsiktig förvaltning och drift? Hur ser behoven ut och vilka krav kan ställas på en IoT-plattform för långsiktigt bruk. Det är några av frågorna vi kommer att fokusera på under detta event.

Deltagande är kostnadsfritt och genomförs digitalt.
Ansvarig kontaktperson: Bo Baudin (SKR), bo.baudin@skr.se
Läs mer och anmäl dig här
Program för kommuner och regioner om Nationella Riktlinjer
Välkommen till webbinarium den 17 maj kl 13:00-14.30 då BIM Alliance och SKR lanserar ett pilotprogram för kommuner och regioner för att implementera Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö!

Pilotprogrammet genomförs under ett kalenderår i syfte att effektivisera arbetet med att implementera Nationella Riktlinjer hos kommuner och Regioner samt att skapa ett forum för kunskapsdelning om kravställning av digital livscykelinformation. Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla anställda inom kommunala respektive regionala verksamheter.

Ansvarig kontaktperson: Bo Baudin (SKR), bo.baudin@skr.se
Läs mer och anmäl dig senast 12 maj
Branschdagarna 2022
Välkommen till Branschdagarna 2022, Kommunfondens digitala konferens för dig som arbetar strategiskt med fastighetsfrågor inom kommunal verksamhet, inklusive fastighetsbolag.

Den 17–18 maj 2022 har du chansen att få inspiration och kunskap som kommer till nytta i din dagliga verksamhet. Dagarna är fyllda med intressanta och lärorika föreläsningar om aktuella fastighetsfrågor. Konferensen kommer bjuda på både nya insikter och möjlighet till diskussion inom ämnen som fastighetsinvesteringar, Internet of Things och framtidens skollokaler. Målgruppen är chefer inom kommunala fastigheter och lokaler. Konferensen är exklusiv för medlemmar i SKR FoU-fond för fastighetsfrågor.

För att anmäla dig besök SKR:s evenemangskalender
Läs mer om Kommunfonden och ta reda på om din kommun är medlem
Agenda 2030 och de kommunala fastighetsorganisationerna – så ökar vi tempot i arbetet för ett hållbart samhälle
Den 31 maj välkomnar vi Kommunfondens medlemmar på ett medlemsexklusivt digitalt seminarium om hur vi ökar tempot i fastighetsorganisationernas arbete för ett hållbart samhälle.
Resultatet från ett projekt som rör fastighetsorganisationernas roll för Agenda 2030 kommer presenteras och diskuteras. Syftet är att sprida och inspirera flera kommunala fastighetsorganisationer att engagera sig och vidta åtgärder för att bidra till Agenda 2030.

Vid seminariet talar bland annat Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro kommun, om ”Att få genomslag för arbetet med hållbar utveckling - erfarenheter och lärdomar”. Vi får även höra bland annat Claes-Göran Åsbrink, Vd, Flens Kommunfastigheter AB, Lennart Bondesson (KD), ordförande i Klimatkommunerna och Jonas Frykman, strategisk rådgivare Agenda 2030 och hållbar utveckling.

Läs mer och anmäl dig senast den 23 maj
Läs mer om kommunfonden (FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor) och se om din kommun är medlem
Resultatseminarium från projekt Återbruk
Den 30 maj genomförs ett webbinarium där resultatet från Offentliga fastigheters projekt Återbruk presenteras. Du kommer att få en presentation av de enkäter och djupintervjuer som genomförts för att sammanställa nuläget i Sverige för återbruk. Vidare kommer du att få en omvärldsspaning av återbruk tillsammans med inspirerande exempel på projekt med fokus på återbruk. Vi kommer även att presentera en metodik för återbruksarbete i era organisationer och projekt baserat på sju utmaningar samt extra djupdykning i juridik och kravställning och beräkning av klimatnytta.

Presentationerna kommer att varvas med en workshopdel där ni får möjlighet att diskutera hur ert återbruksarbete är organiserat i dagsläget och hur förbättringspotentialen skulle kunna se ut.
Anmäl dig senast den 24:e maj
KTH-kurs Fastighetsföretagande i offentlig sektor
I höst ger SKR och KTH den populära utbildningen Fastighetsföretagande i Offentlig sektor, efter två års uppehåll på grund av pandemin. Kursen är en högskolekurs (7,5 högskolepoäng) för dig som är yrkesverksam inom en offentlig fastighetsorganisation. Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskap om centrala frågor som berör fastighetsorganisationens styrning på kort och lång sikt. Du lär dig mer om fastighetsekonomi, juridik för fastigheter och lokaler, statusbedömningar, miljöcertifieringar m.m.
Mer information och länk till anmälan
Välkommen att delta i SKR:s konferens Mötesplats samhällsbyggande!
Den 20-21:a juni arrangerar SKR konferensen Mötesplats samhällsbyggande. Konferensen vänder sig till förtroendevalda och ledande tjänstepersoner i kommuner och regioner och vi erbjuder ett innehåll som sträcker sig tvärsektoriellt över kommunala och regionala ansvar och förvaltningar.

På Mötesplats samhällsbyggande tar vi oss an samhällsutmaningar på bredden. Vi diskuterar frågor som samordnad bebyggelse- och transportplanering, samlokalisering av verksamheter, framgångsrikt strategiskt utvecklingsarbete, infrastruktur för uppkopplade samhällen med mera. Varför inte delta i en workshop om framtidens verksamhetsområden och diskutera möjligheterna med industriell och urban symbios? Du får ta del av intressanta föredrag samtidigt som du bidrar till erfarenhetsutbyte, dialog och nätverksskapande. Det kommer även finnas möjlighet att delta i intressanta studiebesök, exempelvis erbjuder vi ett guidat besök vid Slussen där vi kommer få höra mer om omvandlingen av platsen från trafikknut till mötesplats. Välkommen!

Datum: 20-21 juni 2022
Plats: Moderna Museet, Stockholm, med möjlighet att följa delar av konferensen digitalt
Målgrupp: Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommun eller region
Anmäl dig här
Digitalt kunskapsseminarium om PFAS den 3 maj
PFAS-förorenade områden finns i många kommuner. De kan hindra byggnation av bostäder och påverka dricksvattnet. Representanter från Naturvårdsverket, SGI, Försvarsinspektören för miljö och hälsa samt kommun berättar om vad PFAS är, hur man kan kartlägga och spåra källor samt vad myndigheterna arbetar med inom området just nu.
Anmälan
Grundkurs i offentlig upphandling
En tre dagars grundkurs i offentlig upphandling som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 31 maj 2022 – 2 juni 2022, klockan 10.00 – 15.00 på Högberga Gård, Lidingö
 
Inspiration från medlem
 
 
Hållbar förskola i Mariestad
I januari invigdes Kronoparkens förskola i Mariestad. Förskolan är den första som i princip är bortkopplad från det lokala elnätet. Detta är möjligt genom en energilösning med solceller och vätgaslagring.
Läs mer om förskolan på Mariestads kommuns webbplats
 
Mer från SKR
 
 
Leverantör avropsstoppad på ramavtal Förskolebyggnader
Adda Inköpscentral meddelar att det för tillfället gäller beställningsstopp för leverantören Friendly Building Ingrid AB på ramavtalet Förskolebyggnader 2018. Leverantören har uppmanats åtgärda de brister som ligger till grund för beställningsstoppet.
Läs mer om beslutet på Addas webbplats
 
Nytt från omvärlden - ett axplock
 
 
Sök medel från Klimatklivet - även till överskottsvärme
För 2022 finns fortsatt medel att söka från Klimatklivet, med ansökningar i maj och september. Investeringar ska ha potential att minska klimatutsläppen. Det omfattar även att tillvarata överskottsvärme och producera el från biogas. Både den som levererar och den som tar emot överskottsvärme kan söka medel. Det kan handla om att tillvarata överskottsvärme från egen verksamhet och samarbeten med energibolag för återvinning till fjärrvärmeverk från serverhallar och industrins tillverkningsprocesser. Stöd kan ges till både företag, kommuner, regioner, bostadsföreningar och andra organisationer.
Läs mer och sök medel på Naturvårdsverkets webbplats
MSB-kurser
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram webbkursen “Totalförsvar - ett gemensamt ansvar”. Kursen syftar till att utveckla grundläggande kunskap inom området totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen.
Läs mer och gå kursen på MSB:s webbplats

MSB har även tagit fram webbkursen “Skydd mot informationspåverkan”. Denna kurs tar upp vad informationspåverkan är och ger verktyg för att identifiera påverkanstekniker.
Läs mer och gå kursen på MSB:s webbplats
Välfärdsekonomernas rapport ”Nya tider – nya investeringar: fem goda råd för kommunsektorn”
Expertgruppen Välfärdsekonomerna har presenterat en ny rapport. Mycket tyder på att det finns ett behov av ett skifte när det gäller kommunsektorns investeringar. Om man ser till de samlade investeringarna i Sveriges kommuner och regioner behöver fokus flyttas från expansion till underhåll och omställning.
Läs rapporten här
Skatteverket föreslår ändringar i momslagen vid uthyrning till ej momspliktig verksamhet
Skatteverket föreslår att regeringen vidtar åtgärder för att ändra bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1994:200) så att frivillig skattskyldighet kan tillämpas vid uthyrning av lokal (bestämd yta), även om lokalen inte ska användas i verksamhet som är mervärdesskattepliktig eller i verksamhet som ger rätt till återbetalning. Detta gäller dock inte avseende stadigvarande bostad.
Mer information finns här
Byggherrarnas vägledning om entreprenadjuridiska konsekvenser av kriget i Ukraina
Det pågående kriget i Ukraina är en av de värsta konflikterna i Europa sedan andra världskriget. Förutom det mänskliga lidandet som kriget självfallet innebär får detta även följdverkningar vilka bland annat innebär ökade drivmedelspriser, leveransstörningar och annan påverkan på svenska bygg- och anläggningsprojekt.

Byggherrarna har därför tagit fram en vägledning om hur detta krig ska förstås i en entreprenadjuridisk kontext.
Läs mer här
Förvaltningsrätten biföll konkurrensverkets ansökan mot Bodens kommun, försäljning och återförhyrning av fastighet
Bodens kommuns transaktion avseende Medborgarhuset var en otillåten direktupphandling. Det framgår av en dom från Förvaltningsrätten i Luleå. Enligt domstolen ska Bodens kommun betala 7 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift. Det är i nuläget ej känt om Bodens kommun kommer att överklaga domen.
Mer information här
 
Mer om offentliga fastigheter
 
 
Skrifter och publikationer - SKR:s webbutik

SKR:s kalendarium - Kurser och konferenser

SKR:s nätverk - Nätverket för kommunernas lokalstrateger

Offentligafastigheter.se - Ett kunskapsnav för fastighetsfrågor

Frågor om nyhetsbrevet
 
Ansvarig utgivare
Peter Haglund
peter.haglund@skr.se
08-452 70 00
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se