Play movie
Livslångt lärande för alla
 
En utgångspunkt i vuxnas livslånga lärande är att lärande sker i samspelet mellan individen och omgivningen. Den här omgivningen består av en materiell och en social dimension, och med ett annat begrepp kan omgivningen kallas individens lärmiljö. Lärmiljön formas av människor men den formar också människor. Ibland pratas det om att människor inte fungerar i en skolmiljö, men det kanske inte är människan det är fel på? Om livslångt lärande ska vara för alla människor i samhället, ja då måste det också finnas en variation i lärmiljöer så att var och en hittar sin plats där det fungerar.
 
Cecilia Bjursell 
Centrumledare Encell
 
   
 
   
Martin Hugo och Joel Hedegaard beskriver i en ny rapport hur folkhögskolans livskunskapskurser kan hjälpa deltagare med långvarig psykisk ohälsa till återhämtning, rehabilitering och habilitering. Slutsatsen är bland annat att folkhögskolan bidrar till ett begripligt, hanterbart och meningsfullt socialt sammanhang och att livskunskapskurserna hjälper deltagarna att fungera bättre i vardagen och tillsammans med andra.
 
   
Sveriges nyaste folkhögskola ligger mitt i Göteborg, på andra våningen i ett ganska anonymt hus. Här har ett sextiotal människor hittat sin plats i tillvaron, för kortare eller längre tid. Mimi folkhögskola vänder sig särskilt till den med psykisk ohälsa, så här finns många deltagare med nfp-diagnos, ångest eller depression.
 
   
 
   
Samuel Raoufi-Kvist är en av de folkhögskolelärare som under det senaste läsåret har delat sin tid mellan sitt arbete som lärare och en ny tillvaro som forskarstuderande, inom ramen för forskarskolan för folkhögskolans lärare. Samuel är en av alla de lärare som egentligen halkade in på folkhögskolan av en slump. Men han har inte blivit kvar av en slump.

– Sen insåg jag potentialen i det vi höll på med. Jag såg vad som hände med deltagare på folkhögskolan. Det var en värld som jag inte hade förstått eller sett, säger han.

Det har också lagt grunden till hans forskningsintresse; vad formar en lärande individ.
 
 
   
Dr. Satya Brink:
Merriam Webster defines inclusion as “the act of including and the state of being included”. The social construction of the concept of inclusion has evolved depending on the context of the time. But questions still remain. Who does the including? Who are being included? How is inclusion promoted? Enforced? What are the impacts of inclusion? Is exclusion the lack of inclusion or a separate problem? Is inclusion the same as integration and if not, what is the difference? It is worth using an example to look at the changing meaning of inclusion and to consider the progressive evolution of the concept.
 
   
Roland S Persson, professor i pedagogisk psykologi, kom nyligen ut med boken Agility and Function, Or Rule-Ridden Management and Structural Slavery: Disentangling the Complexity of Human Nature, Work, and Policy Making. Vi ställde tre frågor till honom.
 
   
Dr. Claudia Gillberg:
Power in Education is a strange beast in many guises. As for guidance and leadership, let’s just say it’s complicated. Educational leadership and coaching are necessary though. Only, what type of educational leadership and what kind of coaching might be conducive to society building? Why do we need leadership, in what direction should it take us, and are these the right questions to ask? I want to focus here on concepts which can be assumed to express shared values.
 
   
Samhället står idag inför en kritisk situation då det gäller kunskapsnivåer och kompetensförsörjning. Detta är en nyckelfråga för landets fortsatta utveckling, tillväxt och därmed möjlighet att säkerställa välfärdssamhället. Förmågan att hela tiden fortsätta utvecklas och lära sig är centralt för både individens och samhällets tillväxt.

Varje år utlyser vi på Encell en tävling riktad till studenter som skriver sin uppsats på svenska högskolor och universitet, de bästa uppsatserna belönas med 10 000 kronor. Läs mer och tipsa studenter som kan söka!
 
   
 
   
Tips på konferenser:
 
ESREA Triannial Conference, September 29- October 2, Milano
Adult education research and interventions are now asked to mobilise their best energies, knowledge, and creativity to interrogate the many controversial, non-linear effects of the ongoing ecological, economic, social changes, and to offer plausible and sustainable answers.

Education and Learning of Older Adults – Individual, Local, and Global Perspectives, 3-5 November, Bragança
12th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA). The possibility of reconciling individual, local, and global perspectives in the field of older adult learning and education is the starting point for debate and can be an opportunity to (re)build knowledge in the scientific community, prioritizing the well-being of older people.

Nationell konferens om folkbildningsforskning, 8-9 november, Jönköping
Mimers forskarkonferens 2022 kommer att genomföras den 8–9 november i Jönköping och i samarbete med Encell. Temat för årets konferens är livslångt lärande och folkbildning.

Ytterligare konferenser finns här.