SKR Demokratidagen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nu närmar sig SKR:s Demokratidag 2022 och det går fortfarande att anmäla sig. Demokratidagen innehåller samtal och reflektioner om lokal demokrati samt föredrag och ny forskning på området. 

Under dagen medverkar SKR:s ordförande Anders Knape, statsrådet Jeanette Gustafsdotter, journalisten Erika Bjerström, forskare som Lisa Kaati, Siv Sandberg, Anders Lidström, Jessika Wide, David Karlsson, Erik Amnå, Jörgen Johansson, Ulf Ramberg och Carl Heath samt andra intressanta personer som på olika sätt är verksamma inom demokratiområdet.
 
Konferensen genomförs digitalt och kan ses både direkt och i efterhand. Utöver gemensamt program kommer du under konferensen kunna välja att delta vid seminarier på teman som demokratiutveckling, medborgardialog, revision, politiskt ledarskap och styrning.
 
Varmt välkomna!
 
Praktisk information
 
Tid och plats:
Kl. 9.00-16.00 den 28 april  2022.
Konferensen genomförs digitalt.

Kostnad:
2 100 kronor inklusive dokumentation. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Faktura skickas ca 14 dagar efter konferensens genomförande.

Målgrupp:
Förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner.

Anmälan:
Anmäl dig på anmälningslänken nedan eller via skr.se
 
Programpunkter 
 
Gemensamt program 09.00-11.00
 
Demokratidagen 2022 öppnas
Anders Knape, ordförande SKR

Att möta antidemokratiska rörelser
Debattklimatet har hårdnat och förutsättningarna för det demokratiska samtalet har förändrats, vilket också påverkar de förtroendevalda i sitt demokratiska uppdrag.
Antidemokratiska rörelser använder sitt våldskapital för att skrämma till tystnad. Hot och våld som dessa grupper riktar mot samhällets institutioner eller enskilda individer är ett hot mot det demokratiska samhället och mot principer om alla människors lika värde och lika rättigheter.
Medverkande: Maria Strömkvist (S), kommunfullmäktiges ordförande Ludvika, Michael Björklund, säkerhetssamordnare, Filipstads kommun, Lisa Kaati, universitetslektor, Stockholms universitet samt Ahn-Za Hagström, senior analytiker kontraterrorism, Säkerhetspolisen.

Självstyrelse under lupp
  • Anders Lidström, professor Umeå universitet, om kommunalt självstyre och ansvarsfördelningen mellan olika nivåer samt det så kallade ”local autonomy index” på lokal självstyrelse i Europas länder.
  • Siv Sandberg, forskare Åbo akademi, om Finlands vårdreform där hälsovården inte längre kommer att skötas av kommuner eller samkommuner utan av 21 så kallade välfärdsområden.
  • Särskilde utredaren Anders Teljebäck har i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder hur staten kan främja försöksverksamhet i kommunsektorn. 
Det digitala rummet under ett valår
Om att stärka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat i en digital tid och under ett valår. Hur man kan använda teknologin för att rusta demokratin? Vilken roll spelar sociala plattformar och hur ser relationen mellan det demokrati och plattformar ut? Vad är alternativen? Vilka fenomen ser vi? Hur kan man ta tillvara på det digitala offentliga rummet?
Carl Heath, senior forskare, Sveriges forskningsinstitut RISE.

Den lokala demokratins vägval: SNS Demokratirådsrapport 2022
Forskare har undersökt vilka realistiska framtidsalternativ som finns för den svenska lokala demokratin. Hur kan kommunernas arbete organiseras så att politikernas beslut ses som legitima i invånarnas ögon? 
Jessika Wide, universitetslektor i statsvetenskap, Umeå universitet och David Karlsson, professor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Valbart program 11.15-14.45
11.15 Parallella seminarier A – C (välj ett seminarium under konferensen)

12.00 Lunch

13.00 Parallella seminarier D – F (välj ett seminarium under konferensen)
 
14.00 Parallella seminarier G – I (välj ett seminarium under konferensen)
 
Gemensamt program 15.00-16.00
 
Demokratiutmärkelse för skolklasser 2022

Klimatförändringarnas påverkan på demokratin
Erika Bjerström, journalist och författare, om klimatförändringarnas konsekvenser för samhället i stort och för beslutsfattande både internationellt, nationellt och lokalt.
 
Så stärker vi demokratin i en utsatt tid
Jeanette Gustafsdotter, kulturminister
 
Information:
För praktisk information kring anmälan etc. kontakta:
SKR Konferens, tfn 08-452 70 00, konferens@skr.se.

För frågor kring konferensens innehåll kontakta:
Martin Lidhamn, tfn 08-452 76 66, martin.lidhamn@skr.se
 
Redaktör
Martin Lidhamn
martin.lidhamn@skr.se
08-452 76 66
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se