Erfarenheter av att förbättra vårdens tillgänglighet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Erfarenheter av att förbättra vårdens tillgänglighet
 
Under 2021 drev SKR "Projekt Hänvisning" tillsammans med tolv regioner för att förbättra patienters väg genom vården och hjälpa dem vidare till behandling. Nu har erfarenheter och lärdomar av projektet samlats i en rapport som regionerna kan arbeta vidare med.
Läs mer på Väntetider i vården
 
"Inget sjukvårdssystem i världen är köfritt"
 
All vård kommer aldrig att kunna genomföras omedelbart. Vi behöver fokusera på att inga personer får vänta för länge – vården måste kunna jobba med medicinska prioriteringar och aktiv väntan för den som väntar. Det skriver Emma Spak i SKR:s vårdblogg.
Läs blogginlägget
 
Digital tjänst hjälper kommuner att hitta nya jour- och familjehem
 
Kriget i Ukraina ökar behovet av jour- och familjehem i många kommuner. Med hjälp av den digitala tjänsten FamiljehemSverige kan kommuner enkelt ta emot och prioritera intresseanmälningar från privatpersoner. 122 kommuner är idag anslutna till tjänsten och fler är välkomna.
Läs mer om FamiljehemSverige
 
SKR, Sobona och Vårdförbundet överens om nytt avtal
 
Det nya avtalet gäller från 1 april 2022 och innebär en fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga, åtgärder för stärkt arbetsmiljö och en partsgemensam kompetenskommission. 
Läs hela nyheten på skr.se
 
Vård och flyktingmottagande fokus i vårändringsbudgeten
 
I regeringens vårändringsbudget får kommuner och regioner medel för flyktingmottagande och för att öka kapaciteten i vården genom fler vårdplatser.
Läs nyheten på skr.se
 
Start för Nationell Patientenkät om patientupplevelsen av psykiatri
 
Under slutet av april börjar samtliga regioner skicka ut Nationell Patientenkät till patienter om deras upplevelse av den psykiatriska vården. De som under mars och april besöker den psykiatriska öppenvården, är inlagda inom slutenvården mellan mars och maj, eller är inskrivna inom rättspsykiatrisk slutenvård kan komma att tillfrågas.
Läs mer på patientenkat.se
 
Lägre produktivitet under pandemin på grund av färre vårdkontakter
Siffror från databasen Kostnad per patient (KPP) för 2020 visar en ökad kostnad per DRG-poäng. Orsaken är att färre patienter sökte vård under 2020 och att kostnaderna därför fördelats på färre vårdkontakter.
Läs mer på Vården i siffror
 
Nya kunskapsstöd på remiss
Den 19 april gick ett 15-tal kunskapsstöd ut på öppen remis med slutdatum 14 juni.
Läs mer på Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Minskad antibiotikaanvändning  och kortare vårdtid vid gallsten
Forskning på kvalitetsregistret GallRiks data har bidragit till minskad användning av antibiotika vid gallstensoperationer och till förändrad behandling vid gallsten, vilket har förkortat vårdtiden. 
Läs nyheten
 
Kvalitetsregistret SveDem har viktig roll i uppföljning av vårdförlopp
När vårdförloppet för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom skulle tas fram inleddes ett nära samarbete mellan den nationella arbetsgruppen och kvalitetsregistret "Svenska registret för kognitiva sjukdomar och demenssjukdomar (SveDem)". Idag används kvalitetsregistret för uppföljning av indikatorerna i vårdförloppet.
Läs nyheten
 
Evenemang och kurser
 
 
Vår och höst
Avgiftsfria utbildningar till språkombud inom äldreomsorg
 
Vård- och omsorgscollege arrangerar avgiftsfria utbildningar till språkombud, utbildningar till språkombudsutbildare och utbildningar för chefer inom äldreomsorg. Syftet är att förbättra yrkessvenska hos personalen. 
Läs mer på vo-college.se
 
25 april
Stadsplanering och hälsa – en stad för hela livet
Vi lyfter nordiska, nationella och lokala initiativ för åldersvänliga städer och tvärsektoriell stads- och samhällsutveckling. 
Mer information och anmälan
 
26 april
Små barn som upplevt krig: Vilket stöd behövs?
Regioner och kommuner rustar nu för att kunna ge de barn som kommer till Sverige från Ukraina stöd och vård. 
Mer information och anmälan
 
27 april
Hur kan arbetssätten utvecklas i förlossningsvården?
Hör hur Örnsköldsviks sjukhus BB/förlossningen gick från barnmorskebrist till fullbemannad. Region Halland berättar om ”Trygg start”, en längre och tryggare start för medarbetare in i förlossningsvården. 
Mer information och anmälan
 
27 april
Familjehemmens dag
Du får bland annat nyheter inom familjehemsvården och en genomgång av familjehemsutredningens bestämmelser. 
Mer information och anmälan
 
2 maj
Modell för systematisk kartläggning av socialtjänstens arbete med barn och unga
Erfarenheter från Stockholm visar att systematiska kartläggningar på ett väsentligt sätt kan bidra till arbetet med att förstärka och vidareutveckla socialtjänstens arbete med barn och unga.
Mer information och anmälan
 
5 maj
Kvalitetsregister för forskning 2022
Konferensen omfattar AI, precision medicine, evidensbaserad vård och juridiska aspekter av registerforskning. Ta del av aktuella frågor om kvalitetsregisterforskning och få möjlighet att diskutera metoder över disciplin- och professionsgränser. 
Delta på plats i Stockholm
Delta online
 
6 maj
Personcentrerat ledarskap på Nära vårds forskningsfrukost
Vad säger forskningen om vad det innebär att ha ett personcentrerat förhållningssätt i sitt ledarskap? Hur kan det ta sig konkret uttryck i en verksamhet? Vilka är framgångsfaktorerna för att leda personcentrerat? Det är frågor som Annica Backman, forskare vid Umeå Universitet, berättar mer om vid Nära vårds forskningsfrukost.
Mer information och anmälan
 
9 maj
Att skapa hopp i orostider
Hur kan samhället skapa hopp i en tid när vi behöver det som mest? Välkommen till ett webbinarium som SKR arrangerar tillsammans med Svenska kyrkan. Vi pratar om hotet mot demokratin och hoppets betydelse i en orolig tid. Talare är bland andra ärkebiskop Antje Jackelén och Daniel Poohl från Expo.
Mer information och anmälan
 
12 maj
Vårdens utmaningar och vägar framåt för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa
Den sexuella och reproduktiva hälsan har stor betydelse för kvinnors allmänna hälsa och är viktig genom hela livet. SKR har gjort en unik kartläggning av kvinnors behov ur ett livscykelperspektiv, med en gapanalys som visar ett antal utvecklingsområden. Rapporten visar även tänkbara vägar framåt för att stärka hälso- och sjukvården i att möta kvinnors behov. Rapporten presenteras under denna konferens.
Mer information och anmälan
 
8 september
Barnrättsstrategsutbildning
Utbildningen till barnrättstrateg är en fyradagars utbildning förlagd under drygt tre månader. Deltagarna får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.
Mer information och anmälan
 
Höstens ledarskapsprogram i Nära vård
 
15 september
För dig som är chef, ledare, förtroendevald
Fyll på med kunskaper i att leda storskalig förändring där vi äger de komplexa frågorna tillsammans. Utbildningen sker under fyra tillfällen varav det första tillfället äger rum 15 september. 
Mer information och anmälan
20 september
För högsta tjänsteledning i kommuner och regioner
Under hösten arrangerar SKR tre halvdagsseminarier med fokus på omställningen till Nära vård för högsta tjänstledningen i kommuner och regioner.
Mer information och anmälan
 
Lyssna på
 
 
Sveriges första bibliotekssocionom
Nära vård-podden #74
 
Jenny Hector är Sveriges första bibliotekssocionom. I Nära vård-podden berättar hon om mötet med människor som är hemlösa. Ett samtal om vikten av att se till människors förmågor, och att genom ökad kunskap skapa trygghet hos såväl besökare som personal på biblioteket.
Lyssna på Nära vård-podden
 
Kommunal och Vårdförbundet – ”Nå framgång med mer teknik”
 
Podden om välfärdsteknik #14
Vad gör fackliga organisationer för att stötta medlemmarna och öka digitala medvetenheten inom äldreomsorgen? Ann Johansson, vice ordförande Vårdförbundet, och Anna Spånt Enbuske, utredare på Kommunal ger svar. 
Lyssna på avsnittet
 
Redaktör
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00