Välkommen till informationsmöte för skolchefer
 
Välkommen till webbsänt informationsmöte för skolchefer den 25 april, kl. 08:30. Dagens gäst är skolminister Lina Axelsson Kihlblom. Vi kommer också ge information om läget med anledning av kriget i Ukraina. Anmälan görs via länken nedan.
 
 
Välkommen till SKR:s gymnasiekonferens 
 
Den 4 maj arrangerar SKR en webbsänd konferens med fokus på gymnasieskolan. Punkter ur programmet är grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram, planering och dimensionering av gymnasial utbildning samt ämnesbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Målgruppen är främst tjänstepersoner och politiker med ansvar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
 
 
SKR Skolblogg: Statlig styrning av skolan är inte svaret
 
Ökad statlig styrning ses ofta som svaret på det mesta, oavsett utmaning som ska mötas. Och oavsett hur vi ser att staten lyckas med sin styrning idag. Läs Monica Sondes blogginlägg.
 
 
Webbinarium och konferenser
 
 
Små barn som upplevt krig och konflikter: Vilket stöd behövs?
Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium den 26 april. Just nu är många barn på flykt från kriget i Ukraina. Regioner och kommuner rustar för att kunna ge de barn som kommer stöd och vård. En del barn behöver vård för att hantera det de varit med om medan andra behöver ett bemötande präglat av förståelse för vad de varit med och om hur det påverkar dem och deras familj. Målgrupp: Alla som möter små barn som har erfarenheter av krig och konflikt.
Små barn som upplevt krig och konflikter: Vilket stöd behövs?
Konferens om hedersrelaterad brottslighet
Hur påverkar hedersbrott individer och lokalsamhälle? Går det att se samband mellan hedersnormer, gängkriminalitet och våldsbejakande extremism? Den 22 april bjuder SKR in till en webbsänd konferens med Göteborgs Stad, Johanna Bäckström Lerneby, författare till boken Familjen, samt fler andra experter och forskare.
 
Nyheter från andra organisationer
 
 
Stöd för dig som möter nyanlända barn och ungdomar som flytt
SPSM  har sammanställt vägledande information för dig som arbetar inom förskola eller skola och möter nyanlända barn och ungdomar som flytt från Ukraina. Stödet finns att ta del av på SPSM:s webbplats. 
Specialskolan viktig för barn med funktionsnedsättningar
Med anledning av det pågående kriget i Ukraina söker sig många barn och vuxna till Sverige. Det är viktigt att barn som är döva eller har hörselnedsättning och är i behov av undervisning på teckenspråk får sådan undervisning. SPSM har regionala specialskolor i Lund, Vänersborg, Stockholm, Örebro och Härnösand där undervisningen är på teckenspråk och lärmiljön anpassad utifrån elevernas behov. Specialskolan erbjuder undervisning från förskoleklass till årskurs 10.
SPSM: Information om skolalternativ
Förlängt barnbidrag
Grundskolor behöver meddela Försäkringskassan om någon elev ska gå kvar i grundskolan även efter att hen har fyllt 16 år. Om elevens skola meddelar detta redan under vårterminen så slipper familjer få ett avbrott i utbetalningen av barnbidrag (och i vissa fall även flerbarnstillägg).
Försäkringskassan: info och anmälan om förlängt barnbidrag
 
 
Redaktör:
Hanna Sällemark

Ansvarig utgivare:
Maria Caryll
Sveriges Kommuner och
Regioner

www.skr.se
08-452 70 00