Nyheter från SKR
 
 
Nytt avtal klart med Vårdförbundet
SKR, Sobona och Vårdförbundet är överens om ett nytt avtal med en fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga, åtgärder för stärkt arbetsmiljö och en partsgemensam kompetenskommission.
Avtalet gäller cirka 90 000 medarbetare inom vården
 
Statens detaljerade styrning hindrar effektiv välfärd
Den statliga styrningen över kommuner och regioner fortsatte att vara omfattande även under 2021. SKR pekar på att det hindrar sektorn från att använda välfärdens resurser på bästa sätt.
Fortfarande många riktade statsbidrag
 
Närhet till invånarna ger mest och bäst vård för pengarna
Förbättringar och utveckling av hälso- och sjukvården är ett ständigt aktuellt ämne. I detta blogginlägg resonerar man kring varför ett statlig övertagande varken ger bättre eller mer vård för pengarna.
Likvärdig vård handlar om att kunna göra olika
 
Kommuner och regioner blir granskade i sitt informationsansvar enligt LOV
Kommuner och regioner ska informera invånarna, brukare, patienter med fler om vilka utförare som finns att välja mellan. Konkurrensverket gör nu en granskning av ett antal myndigheter för att se om de lever upp till sitt ansvar enligt LOV att informera.
Granskningen omfattar valfrihetssystem både inom kommunal omsorg och hälso-och sjukvård
 
SKR kurser och konferenser
 
 
Grundkurs i offentlig upphandling
En tre dagars grundkurs i offentlig upphandling som tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.
Välkommen 31 maj 2022 – 2 juni 2022, klockan 10.00 – 15.00 på Högberga Gård, Lidingö
 
Träffa SKR på Kvalitetsmässan 2-4 maj
Den 2-4 maj hålls Kvalitetsmässan i Göteborg. På temat Möjligheternas samhälle får du som leder och utvecklar offentlig sektor kunskap, inspiration och tillfällen att utbyta erfarenheter. I programmet möter du forskare, ledarskapsprofiler och politiker i över 140 olika seminarier. SKR ansvarar för två av de sju temaspåren: Politikens möjligheter och utmaningar samt Ekonomi, styrning och strategi.

Passa även på att diskutera välfärdsfrågor med SKR-experter i monter B07:10.

Anmäl dig till Kvalitetsmässan
 
Nya sätt att upphandla krävs för cirkularitet
Offentlig sektor upphandlar för 803 miljarder kr årligen. Att samla denna köpkraft genom att öppna upp för och ställa krav på cirkulära flöden möjliggör omställning till cirkulär ekonomi. Delegationen för cirkulär ekonomi identifierar hinder och förslag på åtgärder. Hur ska vi t ex kunna skilja på återvunnen och jungfrulig plast? Hur kan organisationen minska resursförbrukning genom delningslösningar, längre livslängd och återbruk? Hur går det till i praktiken?
 
Nytt från omvärlden
 
 
Konferens den 1 juni om cirkulär upphandling av textilier
Det norsk-svenska Interreg-projektet Bioeconomy regions in Scandinavia bjuder in till kostnadsfri konferens om cirkulär och biobaserad upphandling av textilier. Konferensen hålls i Oslo den 1 juni och det går bra att delta på plats eller följa digitalt. Bland föredragshållarna finns Lena Diesing (OECD), David Wilde (Leitat/EU-kommissionen), Birgitta Losman (Högskolan i Borås) och många fler. Primär målgrupp är inköpare, inköpsledning och projektledare med beställningsansvar i kommuner och regioner, varmt välkomna!
Cirkulär upphandling av textilier - Confetti Events
 
Digitala vårdtjänsters effekt på konkurrensen granskas
Konkurrensverket driver ett projekt för att utreda hur konkurrensen fungerar på marknaden för digitala vårdtjänster inom hälso- och sjukvård. Myndigheten genomför bland annat en undersökning som riktar sig till verksamhetsansvariga på vårdcentraler där resultatet kommer att presenteras i en rapport som publiceras i slutet av juni.
Nytt projekt om digitala vårdtjänster och konkurrens - Konkurrensverket
 
Ny studie om mellanhänder i offentlig upphandling
Det behövs mer kunskap om hur upphandlande myndigheter, leverantörer och marknader påverkas av att använda mellanhänder i offentlig upphandling. I ett forskningsprojekt ska frågan därför studeras närmare och som ett led i undersökningen tar forskarna gärna emot synpunkter och erfarenheter på användandet av mellanhänder.
Intervjuer pågår under våren och projektet förväntas slutföras i september 2022 - Konkurrensverket
 
Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn 2021
I tillsynsrapporten för 2021 ges en fördjupad bild av Konkurrensverkets tillsynsverksamhet under förra året. De berättar också hur de ser på den framtida utvecklingen. Med rapporten vill de visa hur tillsynsverksamheten bidrar till en samhällsutveckling som kommer både konsumenter och företag till del.
Aktuell statistik och redogörelser för de ärenden som utretts under 2021 - Konkurrensverket
 
”Öppna” ramavtal med nya LOU
De nya reglerna i LOU skapar möjligheter för regioner att med hjälp av "öppna" ramavtal beta av sin vårdskuld efter pandemin. Öppna ramavtal kan också vara ett alternativ till LOV för kommuner som tröttnat på fusket från välfärdsföretag, skriver Mathias Sylvan.
Det öppna ramavtalet kan också låna villkor från LOV - Inköpsrådet
 
”Ska-reform” skjuts framåt
Regeringen behöver mer tid för lagförslaget om en skyldighet att beakta klimat och andra samhällsintressen vid offentlig upphandling. Inriktningen med en lagändring från 1 juli ändras nu till att besluta om en lagrådsremiss före sommaren.
Förslaget om att beakta samhällsintressen vid offentlig upphandling är högt prioriterat - Upphandling 24
 
Nya möjligheter utesluta anbudsgivare
Efter lagändringen av 19 kap. i LOU och LUF skapas nya möjligheter att utesluta leverantörer från att delta i en upphandling. Det är nu tillåtet att skapa egna uteslutningsgrunder som komplement till de vi känner sedan tidigare.
Men vad kan vara aktuellt att använda som uteslutningsgrund? - Inköpsrådet
 
Undersökning: Skolorna sämre på landsbygden
Spelar skolan du går i roll för hur mycket du lär dig? Ja, visar en ny undersökning som Svenskt Näringsliv har låtit göra. ”En slumpmässig elev på en sämre skola hade kunnat mer om han eller hon hade gått på en bra skola”, säger Gustav Blix, policyexpert, och betonar samtidigt att geografi kan vara direkt avgörande för elevernas resultat.
Friskolor höjer allas resultat - Svenskt Näringsliv
 
Nya sanktioner mot Ryssland påverkar offentlig upphandling
EU beslutade den 8 april om förbud mot tilldelning och fortsatt fullgörande av offentliga kontrakt och koncessionskontrakt med Ryssland. Förbudet mot tilldelning gäller från och med den 9 april och förbudet mot fullgörande av kontrakt gäller från och med den 11 oktober 2022.
Det här gäller - Upphandlingsmyndigheten
 
Fakta om friskolor 2022
Att föräldrar tycker att det är viktigt att kunna välja skola för sina barn, vet man sedan tidigare. Men i den allt mer upphettade debatten florerar många felaktiga uppfattningar om friskolor, varför sammanställningen av fakta om hur det faktiskt ser ut i friskolor är så viktig.
Ny utgåva med statistik om hur det faktiskt ser ut i friskolorna - Friskolornas Riksförbund
 
Aktuell debatt
 
 
"Mer forskning om offentlig upphandling behövs"
Bristen på forskning påverkar både upphandlingarna och debatten, skriver forskare och företrädare för Almega, Sveriges offentliga inköpare, Företagarna och Upphandlingsmyndigheten.
Det kan bidra till en bättre samhällsekonomi och högre kvalitet på vår samhällsservice - Dagens Samhälle
 
”LOU bör utvecklas–inte avvecklas”
LOU behöver inte alls vara ett hinder för konkurrenskraftiga inköp eller goda relationer med marknaden, skriver Henrik Willquist och Karl-Henrik Persson. De tycker att man har förenklat debatten allt för mycket när man låter LOU vara synonymt med högre byggpriser och sämre konkurrens.
Det råder inga tvivel om att LOU behöver utvecklas och bli ett vassare verktyg - Upphandling 24
 
”LOU snedvrider konkurrensen”
Sveriges Allmännytta arbetar för att de allmännyttiga bostadsföretagen ska kunna bygga hyresrätter som fler har råd med. Om de inte behöver tillämpa LOU skulle detta underlättas, något som kritiseras i en debattartikel av Henrik Willquist och Karl-Henrik Persson. De menar att LOU inte är problemet, det är bara att man lär sig tillämpa lagen, skriver Anders Nordstrand, vd, i en replik.
Det försämrar inte affärsmässigheten, då affärsmässiga principer ska tillämpas enligt lag - Upphandling 24
 
Kontakt
Lars Kolmodin
lars.kolmodin@skr.se
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se