Nyhetsbrev vecka 16
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kristus är uppstånden – ja sannerligen han är uppstånden!!
 
Efter tomheten, efter fredagen, där Jesus korsfästes, efter några dagar då Jesu närmaste går runt i ledsen vilsenhet, sker det ofattbara, det man kanske inte hade vågat hoppas – Jesus, Messias, Kristus är uppstånden.
 
Livet som har varit borta inte bara för Jesus, men också för kvinnorna vid graven och lärjungarna vänder tillbaka. Livsgnistan tänds plötsligen igen. Livet har återvänt.
Uppståndelsebudskapet gäller även idag, både glädjens budskap över livet, och budskapet om att hopplösheten har vänt till hopp. Låt oss gå ut och dela detta budskap, att livet slutar i ett hopp.
 
Påsken gör att livet får bråttom att möta sin morgondag.
 
Låt oss följa påskens budskap ut i världen. Gå därför ut i livet och lev det. Lev det med glädje. För han är uppstånden! Ja sannerligen, han är uppstånden!
 
Halleluja och Amen.
 
Församlingen i Nederländerna fortsätter att låta kollekterna från gudstjänsterna tillfalla ACT Svenska kyrkans arbete i Ukraina. Under senaste månaden har på detta vis 3181 kronor gått till detta viktiga arbete. Tillsammans med våra systrar och bröder i Ukraina fortsätter vi att läsa psaltarpsalm 31.
 
”Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig!
Du som är trofast, rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp.
Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning.”

 
Detta är inledningen till psaltarpsalm 31 i det gamla testamentet. Varje dag kl 17.00 läser kristna och judar i Ukraina just psaltarpsalm 31. Texten har blivit en gemensam fokuspunkt i allt det svåra. Vill du läsa samtidigt med dem i Ukraina, läser du texten kl 16.00. I länken härunder, från det engelska bibelsällskapet ser och hör du psalmen läsas i Ukraina.
Med anledning av kriget i Ukraina har Svenska kyrkan lagt ut en rad informationer, och upplyser även om olika möjligheter för att hjälpa till, läs mera här Kriget i Ukraina - Svenska kyrkan
 
Kyrkorådet är igång med ett visionsarbete. Vad vill vi med Svenska kyrkan i Nederländerna, vilken väg vill vi gå? Även du kan vara med att påverka. Deltag gärna i våra gudstjänster och andra evenemang och dela med dig av dina åsikter, eller skicka ett mejl till nederlanderna@svenskakyrkan.se, då skall vi ta med det i vårt arbete.
 
Nästa gudstjänst firas i prästgården den 24 april kl 11.00. Efteråt avhålls extra kyrkostämma. Det går även bra att finnas med digitalt. Redan nu kan vi meddela att onsdagsklubben som var planerat till den 27 april utgår på grund av ”Koningsdag”.
 
Slutligen kan vi meddela att Elsa Westberg av domkapitlet i Visby har blivit behörighetsförklarad som präst i Nederländerna fram till årsskiftet. Det är tänkt att Elsa tar över, när jag lämnar i början på maj. Min sista gudstjänst blir som ni ser nedan, 1 maj.
 
Mogens, tf kyrkoherde Nederländerna
 
Extra kyrkostämma 24 april
 
Härmed kallas till extra kyrkostämma söndagen den 24 april kl 12.00, i anslutning till gudstjänsten, på Segbroeklaan 528 (prästbostaden), Den Haag.

Välkomna Cecilia Stockare – ordförande
 
Dagordning Extrastämma 2022-04-24
 1. Stämmans öppnande
 2. Kallelsens godkännande
 3. Dagordningens godkännande
 4. Val av ordförande
 5. Val av sekreterare
 6. Stämmans beslutsmässighet
 7. Val av två justeringspersoner
 8. Anmälan av övriga ärenden.
 9. Föredragande av verksamhetsberättelse
 10. Föredragande av bokslutet
 11. Beviljande av ansvarsfrihet
 12. Budgetförslag 2023
 13. Val av ledamöter till kyrkorådet
 14. Revisor
 15. Fastställande av datum för höststämman
 16. Övriga ärenden
 17. Stämmans avslutande
 18. Frågor från församlingen
Om du har betalat din medlemsavgift för 2022 senast på stämmodagen har du rösträtt. Medlemsavgiften betalar du till NL32ABNA0587408898 (Enskild 50€, familj 80€).
 
Fullmakt till kyrkostämman
 
Varje deltagare kan ut över sin egen röst även agera ombud för två personer. Har du inte möjlighet för att delta, kan du välja att ge ett annat medlem en fullmakt.
Blankett för fullmakt finns på webbsidan via denna länk.
 
 
Kommande söndags gudstjänst den 24 april i Den Haag
 

Nu på söndag den 24 april kl 11.00 firar vi gudstjänst i Den Haag, i prästgården på Segbroeklaan 528. Välkomna.

Gudstjänsten kommer även att kunna ses via zoom: https://zoom.us/j/99092795392?pwd=eW1zbDdKMDFiY0dnak9MRlNZZlVXUT09
 
OnsdagsKlubben
 
OnsdagsKlubben kommer inte att träffas den 27 april som tidigare meddelat. Detta på grund av att dagen sammanfaller med ”Koningsdag”.

Kommande träffar under våren blir 11 och 25 maj.

Träffarna äger rum i finska kyrkan i Rotterdam (Finse Huis, 's-Gravendijkwal, 3014 EG Rotterdam). Vi börjar kl 11.00 och håller på en stund tillsammans. Lunch och fika finns att köpa. Skicka gärna ett meddelande till nederlanderna@svenskakyrkan.se och meddela om du kommer och vill äta, då maten förbeställs i kyrkan.
 
 
Kommande gudstjänster
 

24 april 11.00: Prästgården Den Haag (Mogens Amstrup Jacobsen), efteråt extra kyrkostämma
1 maj 11.00: Finska kyrkan, Rotterdam (Mogens Amstrup Jacobsen)
22 maj 13.00: Tyska kyrkan, Den Haag (Elsa Westberg)
 
Bokklubb 25 april
 
Månadens bok är: Alex Schulman: Överlevarna. Var och en ombesörjer sin egen kopia. Finns även som e-bok och ljudbok. Nästa träff i bokklubben blir måndag den 25 april kl 19.00. Vi träffas i prästbostaden för att dela tankar och funderingar kring månadens bok. Anmäl gärna ditt deltagande på nederlanderna@svenskakyrkan.se
 
Bland fängelser och ambassader
 
Församlingskväll i prästgården torsdag den 28 april kl 19.00.

Mogens Amstrup Jacobsen, tf kyrkoherde i Nederländerna berättar om sitt egentliga uppdrag som ambulerande präst i Asien. Här varvas uppgifter som gudstjänster på Sveriges residensen, handelskamrar eller barer runt om i Asien till besök i några av världens tuffaste fängelser.
 
Musiker sökes!
 
Spelar du något instrument och skulle du ha lust att spela på våra gudstjänster ibland? Nu finns möjligheten! Svenska Kyrkan i Nederländerna har ingen fast kyrkobyggnad och inte heller någon kyrkomusiker. Gudstjänsterna alternerar på olika orter (Haag, Rotterdam och numera även Amsterdam). Intresserad? Hör av dig till prästen på nederlanderna@svenskakyrkan.se
 
Medlem
 
Som medlem är du viktig! Du bidrar till att vi tillsammans kan bedriva Svenska kyrkans verksamhet i Nederländerna.

Nu kan du betala din medlemsavgift för 2022.
När du flyttar utomlands och inte längre är folkbokförd och betalar skatt i Sverige betalar du inte heller kyrkoavgift till Svenska kyrkan. Detta eftersom den samlas in genom den svenska skattsedeln.

För att bidra till Svenska kyrkan i Nederländernas arbete kan du bli medlem här hos oss och/eller ge en donation.

Ditt bidrag gör skillnad!
Ditt bidrag gör att vi bland annat kan fira gudstjänster, ha dop, göra hembesök, företagsbesök, ha julmarknad, bokklubb, onsdagsklubb med mera.
Det gör det också möjligt för oss att vara med och fira svenska högtider och traditioner.
Har du som medlem även tips och idéer på fler aktiviteter är du välkommen att kontakta oss.

Avgift
Enskild: € 50,-
Familj: € 80,-
Medlemsavgiften kan föras över till nedanstående konto. Du kan också betala kontant eller med Pin när vi ses.
Om du betalar via din bank: Glöm inte att skriva in avsändarens namn och adress eller e-postadress på inbetalningen.
Betala till: Bank ABN-AMRO
(medlemsavgift) NL32ABNA0587408898
(gåvor) NL10ABNA0533533457
 
Utlandskyrkans app
 
I vår nya app har vi samlat den viktigaste informationen om församlingen i Nederländerna och de andra församlingarna runt om i världen. Här hittar du kontaktuppgifter, kalendarium och länkar till vår webbsida och sociala medier.

Du laddar ner appen gratis via App store eller Google Play. Sök på “utlandskyrkan”