Heltidsarbetet ökar i välfärden
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Heltidsarbetet ökar i välfärden
 
Andelen anställda som arbetar heltid fortsätter att öka i kommuner och regioner. Störst är ökningen inom vård och omsorg. Det visar SKR:s personalstatistik för 2021.
– Att andelen heltidsarbetande fortsätter öka är mycket glädjande och ett tydligt resultat av SKR:s och Kommunals partsgemensamma projekt Heltidsresan, säger Bodil Umegård, sektionschef SKR.
Personalen i välfärden 2021
 
 
Frågor och svar med anledning av kriget i Ukraina
 
För att förbereda för ett ökat inflöde av människor på flykt från kriget i Ukraina kan arbetsgivarna i kommuner och regioner behöva förstärka resurser och bemanning på olika sätt till sina verksamheter. De möjligheter som arbetsgivaren har för sin personal, exempelvis att ändra scheman och ta ut övertid, är lösningar som måste tillämpas ansvarsfullt.
Frågor och svar om arbetsgivarens ansvar
 
SKR: Stärk samarbetet mellan arbetsgivare och fack på EU-nivå
 
Det svenska ordförandeskapet i EU är ett viktigt tillfälle att lyfta fram den svenska modellen i unionen, anser SKR.
– Istället för att komma med ny lagstiftning så behöver vi stärka rollen för den social dialogen och för partssamarbetet på EU-nivå, säger Jeanette Grenfors, arbetsrättsjurist på SKR.
Läs artikeln på nyhetssajten Europaportalen
 
Arbetsgivarbloggen
 
 
"Allt fler yngre väljer att arbeta i kommuner och regioner. Medelåldern för anställda har sjunkit med 1,2 år i kommuner och 1,9 år i regioner sedan 2010 och var 45,1 år i kommuner och 44,6 år i regioner 2021."
Ny statistik och fakta om välfärdens medarbetare
 
Pensionsavtal 
 
 
Fakta om AKAP-KR
Den 1 januari 2023 går kommuner och regioner från ett förmånsbestämt till avgiftsbestämt pensionssystem. Ta del av vad det uppdaterade avtalet innebär, tidplan samt textunderlag till arbetstagare. SKR uppdaterar information löpande på webbsidan.
Uppdaterat pensionsavtal för kommun- och regionssektorn
 
Covid-19
 
 
Arbetsgivaransvar covid-19
Ta del av rådgivning, information och hänvisningar i aktuella frågor under pandemin från SKR.
Frågor och svar om arbetsgivares ansvar
 
Kompetensutveckling
 
 
Grundkurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal (26 april)
SKR erbjuder en kurs om lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar enligt medbestämmandelagen.
Sista anmälningsdag 22 april
 
Grundkurs i Bilaga U (28 april)
SKR erbjuder en grundkurs i bestämmelserna om uppehållsanställning inom skolans område. Kursen syftar till att ge kunskap om anställningsformen i Bilaga U och dess konstruktion med fokus på arbetstid och löneberäkning.
Sista anmälningsdag 22 april
 
Avgiftsfria utbildningar till språkombud inom äldreomsorg
Vård- och omsorgscollege arrangerar avgiftsfria utbildningar till språkombud, utbildningar till språkombudsutbildare och utbildningar för chefer inom äldreomsorg. Syftet är att förbättra yrkessvenska hos personalen. Utbildningarna finansieras av Skolverket, som en del av regeringens satsning på språkutveckling inom äldreomsorgen.
Språkombud i hela landet
 
Attraktiv äldreomsorg - tips för framgångsrik kommunikation
I tredje och sista delen i en seminarieserie om äldreomsorgen fokuserar vi på hur vi lyckas med kommunikationen både externt och internt. Vi hör John Mellqvist dela med sig av sina bästa tips, och enhetschefer som beskriver hur de framgångsrikt arbetar med internkommunikation.
Seminarieserie attraktiv äldreomsorg
 
Live-intervju om det nya normala - frågor kring styrning och innovation (6 maj)
Adda Kompetens arrangerar ett webbinarium kostnadsfritt där forskarna Johan Magnusson och Leif Denti intervjuar varandra kring distansarbete, hybridmöten och arbetskultur för att inspirera ledare till att tänka innovativt kring det nya normala i arbetslivet. Skicka gärna in frågor innan sändningen.
Sista anmälningsdag 3 maj
 
Digitaliseringen i välfärden -vad tycker medarbetarna? (24 maj)
Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium där SKR presenterar en ny rapport om medarbetares syn på och erfarenheter av digitalisering i välfärden. Pandemin har inneburit ändrade arbetssätt och nya verktyg för många av välfärdens verksamheter, oavsett fysisk närvaro eller distansarbete. Vilka lärdomar kan vi dra av erfarenheterna? Hur ser medarbetarna på ett allt med digitaliserat arbetsliv?
Sista anmälningsdag 20 maj
 
Lästips!
 
 
Ställa om till nya arbetssätt är nödvändigt för framtiden
Livslångt lärande och kompetensförsörjning står i fokus för att klara välfärden. En nyckel för att lyckas är att skapa lust och motivationen till att lära hos individen.
Att ställa om till nya och effektiva arbetssätt (Adda Kompetens)
 
Plus och minus för arbetsmiljön med mer digital vård
Ny forskning visar att vårdpersonal kan uppleva arbetsmiljön som bättre när de använder digital teknik för att övervaka patienter på distans.
Ny digital teknik förändrar arbetssätt och arbetsmiljö (Suntarbetsliv)
 
Redaktör
Dena Akaber
dena.akaber@skr.se

Tidigare nyhetsbrev
SKR Arbetsgivarfrågor
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se
08-452 70 00