Vård och flyktingmottagande fokus i vårändringsbudget
 
I regeringens vårändringsbudget får kommuner och regioner medel för flyktingmottagande och för att öka kapaciteten i vården genom fler vårdplatser.
Vårändringsbudget
 
Mer från SKR
 
 
Bra mottagande kräver tydliga förutsättningar
Regeringen har presenterat ett lagförslag som innebär ett förtydligat uppdrag för kommunerna gällande flyktingmottagande. SKR kommer nu att granska förslaget tillsammans med kommunerna.
Förslag om förtydligat uppdrag
Information med anledning av kriget i Ukraina
Det finns en sida för kommuner och regioner med informations och länkar på SKR:s webbplats med anledning av kriget i Ukraina.
Bra tillskott till kommunernas satsningar på sommarjobb
SKR välkomnar bidraget till kommunerna som stärker möjligheten att skapa sommarjobb för ungdomar, men efterlyser en mer långsiktig satsning från staten på feriejobb.
Sommarjobb
Bra besked om kommuners roll i arbetsmarknadspolitiken
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att kommunerna ska kunna få ersättning för att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser. Det är ett viktigt besked, med fler behövs från regeringen.
Arbetsmarknadspolitik
 
Konferenser
 
 
Moves - digital spridningskonferens
Den 1 juni presenterar SKR erfarenheter och lärdomar från mobilitetsprojektet Moves som erbjudit unga som varken arbetar eller studerar möjlighet till praktik på annan ort.
Program och anmälan
Vräkningsförebyggande arbete 
Den 2 juni arrangerar SKR tillsammans med Allmännyttan en digital konferens på temat vräkningsförebyggande arbete.
Program och anmälan
 
Webbsändningar
 
 
Aktuell information från SKR - arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning
Fredag den 22 april kl 13.00 är det dags för nästa webbsändning. Programmet kommer att fokusera på vårbudgeten och 
Anmäl dig till sändlistan
 
Om arbete och integration
 
 
Nyhetsbrevet Arbete och integration kommer ut cirka en gång i månaden. Brevet vänder sig till dig som arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, integration eller ekonomiskt bistånd inom en kommun. Kom gärna med tips på ämnen, synpunkter eller frågor kring innehållet.
Redaktör
Johanna Kreicbergs

Ansvarig utgivare
Roy Melchert
Sveriges Kommuner och Regioner
www.skr.se